NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Maturitní zpravodaj č. 18: Maturita z cizího jazyka

08. 04. 2013 | V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se dozvíte podrobnější informace k dílčím zkouškám z cizího jazyka. Pomocnou ruku při přípravě Vám mohou nabídnout také příručky k písemným pracím z jednotlivých cizích jazyků. Příručky jsou volně ke stažení v záložce Publikace k maturitě 2013. Ke stažení:  Maturitní zpravodaj č. 18 - ve formátu PDF ...

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

27. 03. 2013 | V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2012/2013. Ke stažení: Úplné znění kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 ...

Tisková zpráva k maturitě 2013

25. 03. 2013 | Heslem letošních maturit je otevřenost Bezprostředně po skončení velikonočních svátků, v úterý 2. dubna, začíná podle maturitního kalendáře třetí ročník reformované podoby maturitní zkoušky obdobím vyhrazeným pro profilovou část maturit. Celkem se letos pokusí u zkoušky z dospělosti uspět 99 933 žáků. Maturitní zkouška se bude v roce 2013 konat v 1309 zkušebních místech na celkem 1190 školách. Ke zkouškám společné části se na podzim přihlásilo 98 082 žáků.  „Podařilo ...

Vyvěšení ilustračních testů a zadání písemných prací 2013

25. 03. 2013 | Dnes vyvěsil CERMAT ilustrační testy a zadání písemných prací povinných zkoušek pro rok 2013. Nejprve byly 18. března vyvěšeny v informačním systému CERTIS pro potřeby škol, nyní jsou k dispozici volně ke stažení v článku Ilustrační testy a zadání 2013. ...

Pozvánka na tiskovou konferenci na téma Maturitní zkouška 2013

21. 03. 2013 | P O Z V Á N K A  N A  T I S K O V O U  K O N F E R E N C I Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 za účasti náměstka ministra školství pro vzdělávání PhDr. Jindřicha Fryče a ředitele CERMATu Ing. Jiřího Zíky která se uskuteční v pondělí 25. března 2013 od 13 hodin v sídle CZVV - CERMAT Jankovcova 933/63, Praha ...

Metodický materiál pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

13. 03. 2013 | V rámci metodické podpory pro hodnotitele písemných prací společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury vydává CERMAT metodický materiál, který si klade za cíl podrobněji přiblížit jednotlivé oblasti metodiky hodnocení písemné práce. Jeho úkolem je jednak mapovat změny, které s sebou přináší vývoj metodiky písemné práce, jednak shrnout podstatné informace pro hodnocení písemných prací ve školním roce 2012/2013. Ke stažení: Metodický materiál pro hodnotitele písemných prací ...

17. číslo Maturitního zpravodaje je zaměřeno na zkoušku z českého jazyka a literatury

07. 03. 2013 | Maturitní zkoušku z českého jazyka musí, až na výjimky přesně definované zákonem, absolvovat v rámci společné části maturit všichni žáci závěrečných ročníků středoškolského studia. Pro letošní jarní zkušební období si ji zvolilo a uvedlo v přihlášce 92 899 maturantů. V 17. čísle Maturitního zpravodaje upozorňujeme na možná úskalí maturitní zkoušky z českého jazyka tak, jak je vnímali maturanti v uplynulých dvou letech.„Zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní, proto ...

Fakta o financování státní maturity – rozhovor ředitele CERMATu pro Učitelské noviny č. 9/2013

06. 03. 2013 | Ředitel CERMATU hovoří o skutečných nákladech na zkoušku Petr Husník, Učitelské noviny Exministr školství Josef Dobeš se před dvěma roky nechal slyšet, že státní maturita je desetinásobně předražená. Byl to samozřejmě jeden z mnoha jeho klasických, od boku vystřelených výroků. Slovy o příliš vysoké ceně ale hřímala i opozice, k níž se nedávno přidal i Nejvyšší kontrolní úřad. Jaká je cena státní maturity podle CERMATu? Na to jsme se zeptali jeho ředitele ...

Nesprávně publikované výsledky mohou poškodit renomé školy

01. 03. 2013 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dlouhodobě varuje před nekorektním či nesprávně interpretovaným zveřejňováním výsledků maturitní zkoušky, je však povinen v souladu s ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím, informace, které nejsou osobního charakteru či, které nemají charakter tzv. informace veřejně nepřístupné, oprávněným žadatelům zpřístupnit. Při každém takovém zpřístupnění CERMAT upozorňuje žadatele na úskalí, která s dalším nakládáním s takovými informacemi souvisí. Zejména se to týká další interpretace a ...

Plánovaná údržba webových stránek

01. 03. 2013 | Během víkendu 2. – 3. března 2013 bude probíhat pravidelná technická údržba serverů CERMATu. Proto prosím omluvte možné výpadky stránek www.novamaturita.cz, www.cermat.cz nebo informačního systému IS CERTIS. Děkujeme za pochopení ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51