NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

S odvoláním uspělo necelých 5 procent žadatelů o přezkum maturity

11. 07. 2013 | Celkem 149 kladných doporučení vydal CERMAT v případě žádostí o přezkum výsledku maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu 2013. To odpovídá 4,7 procent všech podaných žádostí o přezkum. Celkový počet odvolání proti výsledku a průběhu zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ, která maturanti směřovali na ministerstvo školství (v případě didaktických testů) a na krajské úřady (v případě písemných prací a ústních zkoušek), dosáhl 3 321. Kladných výroků bylo vydáno ...

Tisková zpráva MŠMT: Letošní maturity byly dobře připraveny a proběhly úspěšně

20. 06. 2013 | Jarní termín společné části maturitní zkoušky tentokrát proběhl v klidu a bez chyb. O půl procenta lepší než v roce 2011 a o 2,2 procenta lepší než vloni. Takový je celkový výsledek čisté úspěšnosti letošních maturantů, z nichž neuspělo alespoň u jedné zkoušky 16,4 procenta. „Podařilo se nám splnit hlavní cíl, který jsme si po nepovedeném loňském ročníku dali – stabilizovat situaci, úspěšně zorganizovat maturity, nepoškozovat zájmy žáků a dát maturantům ...

Žákovský průvodce přihlašováním k maturitní zkoušce – podzim 2013

10. 06. 2013 | Žáci, kteří se chystají vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část v podzimním zkušebním termínu 2013, si musejí podat přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 25. června 2013. Pro tyto žáky byl připraven stručný Průvodce přihlašováním, který obsahuje veškeré důležité informace, které s procesem přihlašování žáků souvisejí.Ke stažení: Žákovský průvodce přihlašováním k maturitní zkoušce_podzim 2013 - ve formátu PDF.     ...

Opatření ministra školství k podmínkám maturitních zkoušek v lokalitách postižených povodněmi v roce 2013

06. 06. 2013 | Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 24 556/2013 se uděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, v nichž nebylo možné řádně konat maturitní zkoušku z důvodů mimořádné situace způsobené povodněmi, souhlas s konáním dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných ústní formou a zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2013 až do 20. června 2013. Ke stažení: Opatření ministra školství_č. j. 24 ...

Maturitní zpravodaj č. 19 - Po písemných zkouškách

17. 05. 2013 | V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se dozvíte podrobné informace o tom, co se děje v období po didaktickém testu a písemné práci společné části maturitní zkoušky, jak si mohou žáci zkontrolovat své výsledky a kdy úspěšní maturanti obdrží maturitní vysvědčení. Ke stažení: Maturitní zpravodaj č. 19 - ve formátu PDF ...

Maturanti se dozvědí, jak dopadli v didaktických testech

15. 05. 2013 | Nejpozději zítra budou maturanti seznámeni s výsledky svých didaktických testů jarního termínu státní maturitní zkoušky, školám je CERMAT rozeslal již dnes. "Maturita v letošním roce probíhá v mnohem lepší atmosféře a podmínkách. Zlepšení informovanosti a transparentnosti celého procesu hodnotí pozitivně jak učitelé, tak i sami studenti. Jsem rád, že opatření, která jsme udělali, zajistila zadání korektních úloh a že jsme se vyhnuli chybám, k nimž docházelo v minulém roce," komentuje ...

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

15. 05. 2013 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijalo na základě zkušeností z roku 2011 a 2012 opatření, která přispějí k otevřenosti a transparentnosti při ověřování obsahové a didaktické správnosti didaktických testů a v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona). Přijatá opatření rovněž reagují na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Informace k přezkumnému řízení jaro 2013.pdf (496,56 KB) ...

CERMAT zveřejnil klíče správných řešení maturitních testů

14. 05. 2013 | Správná řešení úloh didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci jarního termínu maturity 2013, jsou k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání (Maturita 2013 – jaro). Maturanti si tak mohou sami ověřit, jak byli při řešení testů úspěšní, ještě před tím, než obdrží oficiální výsledky od ředitele školy. Klíče správných řešení jsou zveřejněny na základě výsledků jednání validačních komisí CERMATu. Validační komise, s výjimkou komise pro český jazyk ...

Odpovídají maturitní didaktické testy Katalogům požadavků? CERMAT se diskuzi nebrání

10. 05. 2013 | CERMAT klade v letošním roce důraz na maximální otevřenost v komunikaci o obsahu maturitní zkoušky i procesech jejích zajištění. Cílem organizátorů Maturitní zkoušky 2013 je korektní otevřená diskuse k relevantním problémům, která přispěje ke stabilizaci společné části maturitní zkoušky a k pochopení jejího významu. „Naší snahou je proto věcně reagovat na případná stanoviska k odborným otázkám, jak jen to je v době probíhajících zkoušek možné,“ uvedl ředitel CERMATu Jiří Zíka.  Jako ...

Žáci mají možnost odvolání proti výsledku své maturitní zkoušky

09. 05. 2013 | Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti o přezkum výsledku, případně průběhu maturitní zkoušky. Pokud má maturant pochybnosti o správnosti výsledku svého didaktického testu společné části maturitní zkoušky nebo má dojem, že byl ze zkoušky, konané formou didaktického testu, neoprávněně vyloučen, pak může podat žádost o přezkum výsledku nebo vyloučení ze zkoušky na Ministerstvo školství, mládeže ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54