NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Žáci mají možnost odvolání proti výsledku své maturitní zkoušky

09. 05. 2013 | Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti o přezkum výsledku, případně průběhu maturitní zkoušky. Pokud má maturant pochybnosti o správnosti výsledku svého didaktického testu společné části maturitní zkoušky nebo má dojem, že byl ze zkoušky, konané formou didaktického testu, neoprávněně vyloučen, pak může podat žádost o přezkum výsledku nebo vyloučení ze zkoušky na Ministerstvo školství, mládeže ...

Výsledky didaktických testů se žáci dozvědí nejpozději 16. května

07. 05. 2013 | V souladu s maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. zpřístupní CERMAT prostřednictvím informačního systému výsledky didaktických testů žáků ředitelům kmenových škol nejpozději 15. května 2013. Ředitel školy předá výpis výsledků didaktických testů žákům, kteří konali dílčí zkoušku společné části formou didaktického testu, nejpozději následující den, tedy 16. května 2013. Výsledky písemné práce společné části maturitní zkoušky pro žáky dané třídy budou předány řediteli školy vždy do začátku ústních zkoušek společné části maturitní ...

Maturitní testy budou zveřejněny na webu

30. 04. 2013 | Didaktické testy z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků určené pro jarní zkušební termín 2013 budou zveřejněny na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání. Zveřejňovány budou postupně ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci Jednotného zkušebního schématu pro jaro 2013, a to vždy nejpozději následující kalendářní den. Poslechové subtesty z cizích jazyků, stejně jako některé další specifické součásti didaktického testu pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek ...

Průvodce maturitou aneb Co je dobré znát před startem ostrých maturit?

22. 04. 2013 | Už jen několik dní zbývá do startu období písemných zkoušek – didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky 2013. Po tematických číslech Maturitního zpravodaje zaměřených na jednotlivé předměty nyní CERMAT nabízí maturantům příručku Žákovský průvodce maturitní zkouškou 2013, která poslouží jako praktický rádce před zahájením zkoušek přímo ve školních učebnách. Základem úspěšného zvládnutí maturity je samozřejmě poctivá příprava na každou zapsanou zkoušku. Dosažený počet bodů, a tedy i ...

Maturitní zpravodaj č. 18: Maturita z cizího jazyka

08. 04. 2013 | V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se dozvíte podrobnější informace k dílčím zkouškám z cizího jazyka. Pomocnou ruku při přípravě Vám mohou nabídnout také příručky k písemným pracím z jednotlivých cizích jazyků. Příručky jsou volně ke stažení v záložce Publikace k maturitě 2013. Ke stažení:  Maturitní zpravodaj č. 18 - ve formátu PDF ...

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

27. 03. 2013 | V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2012/2013. Ke stažení: Úplné znění kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 ...

Tisková zpráva k maturitě 2013

25. 03. 2013 | Heslem letošních maturit je otevřenost Bezprostředně po skončení velikonočních svátků, v úterý 2. dubna, začíná podle maturitního kalendáře třetí ročník reformované podoby maturitní zkoušky obdobím vyhrazeným pro profilovou část maturit. Celkem se letos pokusí u zkoušky z dospělosti uspět 99 933 žáků. Maturitní zkouška se bude v roce 2013 konat v 1309 zkušebních místech na celkem 1190 školách. Ke zkouškám společné části se na podzim přihlásilo 98 082 žáků.  „Podařilo ...

Vyvěšení ilustračních testů a zadání písemných prací 2013

25. 03. 2013 | Dnes vyvěsil CERMAT ilustrační testy a zadání písemných prací povinných zkoušek pro rok 2013. Nejprve byly 18. března vyvěšeny v informačním systému CERTIS pro potřeby škol, nyní jsou k dispozici volně ke stažení v článku Ilustrační testy a zadání 2013. ...

Pozvánka na tiskovou konferenci na téma Maturitní zkouška 2013

21. 03. 2013 | P O Z V Á N K A  N A  T I S K O V O U  K O N F E R E N C I Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 za účasti náměstka ministra školství pro vzdělávání PhDr. Jindřicha Fryče a ředitele CERMATu Ing. Jiřího Zíky která se uskuteční v pondělí 25. března 2013 od 13 hodin v sídle CZVV - CERMAT Jankovcova 933/63, Praha ...

Metodický materiál pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

13. 03. 2013 | V rámci metodické podpory pro hodnotitele písemných prací společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury vydává CERMAT metodický materiál, který si klade za cíl podrobněji přiblížit jednotlivé oblasti metodiky hodnocení písemné práce. Jeho úkolem je jednak mapovat změny, které s sebou přináší vývoj metodiky písemné práce, jednak shrnout podstatné informace pro hodnocení písemných prací ve školním roce 2012/2013. Ke stažení: Metodický materiál pro hodnotitele písemných prací ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54