NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Reakce CERMATu na texty otištěné v pátečním vydání LN pod souhrnným názvem „Jak dopadly maturity“

26. 10. 2012 | CZVV - CERMAT se distancuje od textu pod názvem „Jak opravdu dopadly maturity a kde se učí nejlépe?“, který ve svém dnešním vydání zveřejnily Lidové noviny. CERMAT poskytl redakci LN data o výsledcích žáků /škol u maturitní zkoušky (tzv. „maturitní žebříček“) na základě souhlasu ministra školství ze dne 21. srpna 2012 s upozorněním, že žadatel – v tomto případě redakce LN – nese plnou zodpovědnost za zpracování, vyhodnocení a interpretaci ...

Obtížnost a srovnatelnost zkoušek v roce 2013 a 2014

02. 10. 2012 | V souvislosti se schvalováním nových legislativních dokumentů týkajících se společné části maturitní zkoušky se objevují v některých médiích nejednoznačné informace týkající se obsahu, obtížnosti či formátu didaktického testu. Považujeme proto za důležité se k těmto zprávám vyjádřit. OBSAH Připravovaná změna zakotví pro roky 2013 a 2014 jednoúrovňovou zkoušku, která bude vycházet z katalogů požadavků pro základní úroveň obtížnosti. Test může obsahovat pouze požadavky uvedené v těchto katalozích a žádné další, ...

Sdělení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, kterým se oznamují požadavky na úroveň informačních a komunikačních technologií potřebných k vykonání praktické úlohy

27. 09. 2012 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání v souladu s § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje požadavky na úroveň informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) potřebných k vykonání praktické úlohy z informatiky ve společné části maturitní zkoušky. Ke stažení: Požadavky na úroveň ICT potřebných k vykonání praktické úlohy z informatiky v rámci SČ ...

Předběžné výsledky podzimního termínu maturitní zkoušky 2012

26. 09. 2012 | SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Účast Podzimního termínu společné části maturitní zkoušky 2012 se zúčastnilo 21,2 tis. z celkového počtu 23,1 tis. přihlášených žáků. Neúčast tedy činila 8,8 % přihlášených. Celkem 72 % z toho činily opravné zkoušky, 27 % zkoušky v řádném termínu (tj. ti, co nebyli připuštěni k maturitní zkoušce). Nejvíce zkoušek měli konat žáci z českého jazyka (14,9 tis.), dále pak z matematiky (9,3 tis.), dále z angličtiny (5,5 tis.) ...

Školní zprávy o výsledcích jarního termínu maturit zpřístupněny školám

18. 09. 2012 | Jak je na tom naše škola ve srovnání s ostatními Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zpřístupnil dne 18. září 2012 všem středním školám jejich Školní zprávy o předběžných výsledcích společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2012. Učinil tak až poté, kdy bylo ukončeno vyřízení žádostí o přezkoumání výsledků maturitní zkoušky a kdy se do výsledků promítlo rozhodnutí MŠMT, resp. příslušných krajů ve věci přezkumů. S využitím zpráv ...

Stanovisko k upozornění EDUin na chybu v testu z lehčí matematiky v podzimním zkušebním období MZ 2012

14. 09. 2012 | Autoři upozornění uvádí ve svém komentáři k úloze č. 14, že formulace „Spotřeba paliva je přímo úměrná ujeté vzdálenosti.“ je nesprávná a že tudíž měla vést k vyřazení této úlohy z testu. Zadání úlohy je formulováno takto: Výchozí text k úloze č. 14 Auto vyjíždělo na cestu s polovinou nádrže. Po 100 km jízdy zbývala ještě třetina nádrže a při příjezdu do cíle jen pětina nádrže. Spotřeba paliva je přímo úměrná ...

Důležité upozornění: Žádosti o přezkum se neposílají do CERMATu!

13. 09. 2012 | CERMAT není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat. Ze školského zákona č. 561/2004 Sb. § 82, jsou institucemi pro rozhodování ve věci žádosti o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky ministerstvo školství (pro didaktické testy), respektive krajský úřad (pro ostatní zkoušky či dílčí zkoušky), Pakliže nebude žádost o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky podána správným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě, riskuje žadatel, že se ...

Výsledky didaktických testů podzimního zkušebního termínu 2012

12. 09. 2012 | V podzimním zkušebním termínu 2012 bylo vykonáno 17,6 tisíc zkoušek formou didaktických testů. Z celkového počtu přihlášených (21,5 tis.) tak k didaktickým testům přišlo více než 4/5 přihlášených (81,6 %). V řádném termínu (většinou ti, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v jarním termínu) bylo vykonáno 8,8 tis. zkoušek, opravných zkoušek (žák se na jaře účastnil, ale neuspěl) bylo 8,6 tis. Zbývající část tvořily zkoušky náhradní, tedy v případě, kdy ...

Pravidla pro podání žádosti o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky

12. 09. 2012 | V těchto a dalších dnech již ředitelé škol sdělují maturantům výsledky zkoušek/dílčích zkoušek konaných v podzimním zkušebním obdobím maturitní zkoušky 2012. Pakliže mají maturanti o výsledku či průběhu zkoušky pochybnosti, mají právo podat žádost o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona č. 561/2004 Sb. Pokud se maturant žádost o přezkum rozhodne podat, musí dodržet určitá pravidla, zejména to, na jakou adresu žádost zaslat. Pokud maturant ...

Zveřejnění klíčů správných řešení - podzimní zkušební období 2012

11. 09. 2012 | Dnes odpoledne byly zveřejněny klíče správných řešení k didaktickým testům. Klíče, spolu s testovými sešity, jsou ke stažení v záložce Testy a zadání. Veškeré informace o výsledcích zkoušek sděluje žákům škola, kterou studovali. Nahlédnutí do zkušební dokumentace didaktických testů a písemných prací společné části MZ je možné na škole, kde maturanti zkoušku konali.CERMAT není oprávněn sdělovat žákům ani rodičům výsledky maturitní zkoušky a poskytovat nebo zasílat zkušební dokumentaci. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54