NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Zveřejnění druhé sady cvičných zadání písemných prací v IS CERTIS

01. 04. 2011 | Dnes zveřejnil CERMAT v IS CERTIS druhou sadu cvičných zadání písemných prací, které budou dne 18. 4. 2011 vyvěšeny taktéž v záložce Ilustrační testy a zadání 2011. Druhá sada zadání písemných prací z:a) Český jazyk a literatura – základní a vyšší úroveň obtížnosti, b) Anglický jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, c) Německý jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, d) Španělský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, e) Francouzský jazyk - základní ...

Kritéria hodnocení

31. 03. 2011 | V souladu s odstavcem (1) § 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění: (1) Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná. Ke stažení: OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - kritéria hodnocení - ve formátu PDF Detailní kritéria hodnocení mají k dispozici hodnotitelé písemných prací ...

Metodický portál – online diskuze k novým maturitám!

29. 03. 2011 | Připravuje ji VÚP v rámci projektu KURIKULUM G společně s CERMATem a s MŠMT. Účastníci se budou moci na Metodickém portálu www.rvp.cz online zeptat na všechno, co je zajímá, Petry Pátkové z MŠMT (legislativní otázky a profilová část maturity) a ředitele CERMATu Pavla Zeleného (problematika logistiky, organizace společné části maturity). Online budou odpovídat 5. dubna 2011 od 16 hodin. V rámci diskuze bude možné si ujasnit všechny případné nesrovnalosti před letošní maturitní zkouškou, získat informace, jak ...

Sdělení MŠMT k termínům konání společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012

29. 03. 2011 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období ve školním roce 2011/2012. V Praze dne 29. března 2011 Čj.: 9372/2011-22 SDĚLENÍ V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., stanovuje Ministerstvo školství, mládeže ...

Hodnocení nepovinné zkoušky bude součástí vysvědčení a maturitního protokolu

25. 03. 2011 | Hodnocení výkonu žáka u nepovinné zkoušky, kterou si řada maturantů zvolila jako doplnění portfolia k povinným a volitelným zkouškám společné části maturity, bude součástí maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Vyplývá to z novely vyhlášky o maturitní zkoušce, která nedávno vstoupila v platnost. Výsledek ale nemá vliv na celkový úspěch žáků u maturity a nebude ani započítán do průměrného hodnocení. „Našim původním záměrem bylo získat pro ...

Bezpečnost maturit není v žádném případě ohrožena

23. 03. 2011 | Závěrečné fáze příprav na zahájení společné části maturitní zkoušky probíhají podle stanoveného harmonogramu. Jedním z klíčových aspektů přípravy jsou přísná bezpečnostní opatření na ochranu zkušebního tajemství, tedy na ochranu obsahu testů a zadání zkoušek. Bezpečnostní opatření mají komplexní charakter a jejich samozřejmou součástí je kromě jiného aplikace standardních bezpečnostních pravidel v personální oblasti, zejména v případě pracovníků přicházejících do styku se zkušebním tajemstvím. Vyznění článku z deníku Právo, který se ...

Vyvěšení ilustračních testů a zadání z povinných předmětů

22. 03. 2011 | Dnes vyvěsil CERMAT v záložce Ilustrační testy a zadání 2011 cvičné testy z povinných předmětů a zadání písemných prací, které mají školy k dispozici v informačním systému CERTIS od 1. 3. 2011. Jde o následující testy: a) Český jazyk a literatura – základní úroveň obtížnosti, b) Český jazyk a literatura – vyšší úroveň obtížnosti, c) Anglický jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, d) Německý jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, e) Španělský jazyk - ...

CISKOM: odborná příprava na funkce HOD a ŠMK

18. 03. 2011 | Aktuální informace pro hodnotitele a školní maturitní komisařeŽádáme účastníky, kteří si ještě svá Osvědčení nepřipravili k tisku, aby tak učinili do pátku 25. března t. r. do 18,00 hod. Pokud si Osvědčení k tisku nepřipravíte, systém nám je neumožní vytisknout. Vytištěná Osvědčení budeme na školy rozesílat v období od 1. do 8. dubna 2011. Informace týkající se jmenování do funkce hodnotitele PP/ÚZČísla Osvědčení pro jmenování do funkce hodnotitele písemné práce ...

Novela vyhlášky 177/2009 Sb.

17. 03. 2011 | Zde si můžete stáhnout novelu "maturitní" vyhlášky č. 177/299 Sb.: Úplné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., č. 274/2010 Sb. a č. 54/2011 Sb. - ke stažení ve formátu PDF ...

Informace k zajištění činnosti školního maturitního komisaře

03. 03. 2011 | Výkon funkce školního maturitního komisaře není dosud v § 184 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveden jako úkon v obecném zájmu.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy * Č.j.: 6 301/2011-20 * V Praze dne 25. 2. 2011 *  Výkon funkce školního maturitního komisaře není dosud v § 184 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54