NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Maturitní zpravodaj č. 36 – Cizí jazyk

24. 03. 2016 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 36, které je zaměřené na maturitní zkoušku z cizích jazyků. Maturitní zpravodaj je k dispozici ke stažení zde. Seznam všech čísel Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní zpravodaj. Upozorňujeme, že starší čísla nemusí obsahovat shodné informace. Maturitní zpravodaj je vždy aktuální k novému maturitnímu období. ...

Maturitní zpravodaj č. 35 – Matematika

16. 03. 2016 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro vás připravilo tematické číslo Maturitního zpravodaje zaměřeného na maturitní zkoušku z matematiky. Součástí tematického čísla jsou také informace k nepovinné zkoušce Matematika+. Maturitní zpravodaj je k dispozici ke stažení zde. Seznam všech čísel Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní zpravodaj. Upozorňujeme, že starší čísla nemusí obsahovat shodné informace. Maturitní zpravodaj je vždy aktuální k novému maturitnímu období. ...

Sdělení MŠMT -– kritéria hodnocení pro maturitní období 2015/2016

09. 03. 2016 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.Dokumenty jsou k dispozici zde nebo v záložce Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení 2015/2016 – ve formátu PDF Přílohy, které jsou nedílnou součástí kritérií ...

Sdělení MŠMT – termíny společné části MZ – podzim 2016

27. 01. 2016 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2016. Termín konání je 1.– 7. září 2016. Dokument ke stažení zde nebo v záložce Maturitní kalendář.   ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2016

12. 01. 2016 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), právě zveřejnilo časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2016. K dispozici také v záložce Maturitní ...

Maturitní zpravodaj č. 34 - přihlašování k maturitní zkoušce

12. 11. 2015 | Právě bylo zveřejněno další číslo Maturitního zpravodaje. V novém čísle najdete kompletní informace týkající se přihlašování k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2016. Dále jsou k dispozici informace k předmětům a odkazy k oficiálním zdrojům pro úspěšné složení zkoušky. Součástí Zpravodaje je přehledná tabulka s důležitými termíny tohoto maturitního období. Maturitní zpravodaj č. 34 ke stažení zde nebo v záložce Maturitní zpravodaj. ...

Ilustrační testy z cizích jazyků napoví více o úpravě konceptu didaktického testu z cizího jazyka

03. 11. 2015 | Od jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2016 bude upraven koncept didaktického testu (DT) z cizího jazyka. Změny v DT jsou následující: 1) navýšení počtu alternativ ze tří na čtyři v 1. části poslechového subtestu; 2) zvýšení počtu úloh ze sedmi na osm ve 3. části poslechového subtestu; 3) změna skladby bodování úloh. Změny uvedené pod body 1) a 2) jsou zakotveny v katalogu požadavků zkoušky z cizích jazyků platném od roku ...

Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+

29. 10. 2015 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s vysokými školami uveřejňuje seznam fakult, které vítají výběrovou nepovinnou profilovou zkoušku Matematika+, a zároveň ji zohledňují při přijímacím řízení, v rámci stipendií či jiným způsobem. Aktuální seznam naleznete ke stažení ve formě PDF zde. V případě nových informací se bude seznam pravidelně aktualizovat. Pro potvrzení akceptace zkoušky Matematika+ vysokou školou kontaktujte příslušná pracoviště jednotlivých fakult. ...

Maturitní zpravodaj č. 33

15. 10. 2015 | Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje nejen žáky s novinkami týkající se maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016, ale přináší ucelené informace k maturitě obecně, jak se k ní přihlásit, jak se na ni řádně připravit a kde hledat podložené informace. Ve Zpravodaji naleznete také harmonogram a další užitečné informace pro vzdělávání pedagogů. Maturitní zpravodaj č. 33 - ke stažení ve formátu PDF Veškerá předešlá vydání Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní ...

Sdělení ředitele Centra - Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

09. 10. 2015 | Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam). Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého ...

strana:  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54