NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Agregované výsledky maturitních zkoušek

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat agregované výsledky maturitních zkoušek.

Maturitní zkouška 2018 - jaro

Agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018
Ve zveřejněné prezentaci naleznete
• souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě,
• porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě,
• podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) - souhrnné výsledky a výsledky v rámci jednotlivých oborových skupin.