NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Didaktický test z českého jazyka a literatury

Zkouška má formu didaktického testu tvořeného různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí)
a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, která je uvedena u každé úlohy
v testu.

Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. Cizinci, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky, mají časový limit u didaktického testu prodloužen o 15 minut. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky.


Sdělení ředitele Centra - Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury k přečtení zde.
Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury platný pro školní rok 2015/2016 ke stažení ve formátu PDF zde.
Příklady vzorových úloh z literární historie ke stažení ve formátu PDF zde.

Soubor vzorových úloh k didaktickému testu z ČJL naleznete zde.
Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky Český jazyk a literatura platný od školního roku 2015/2016 ke stažení zde.