NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace pro hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

Vzhledem k tomu, že revize ústní zkoušky nemění podstatu zkoušky, zkouška se pouze zpřesňuje a konkretizuje, je možné využít stávající pracovní listy, a to následujícími způsoby:

1) pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s obecnou strukturou zkoušky, může s nimi pracovat beze změn – s jednotlivými částmi zkoušky bude žák před konáním maturitní zkoušky seznámen prostřednictvím různých informačních zdrojů (Maturitní zpravodaj, www.novamaturita.cz, facebookový profil Udělám maturitu);

2) pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s rozpracovanou strukturou zkoušky, může volit mezi následujícími rovnocennými možnostmi:

  • s pracovním listem bude pracovat beze změn, pouze zkontroluje, zda jsou zastoupeny otázky zaměřené na všechny dílčí části zkoušky, které jsou předmětem hodnocení, v adekvátním pořadí;
  • při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu
    a k nim obecnou strukturu zkoušky bez konkrétních otázek (stačí jedna kopie pro všechny žáky, která bude
    k dispozici na potítku);
  • při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu
    a k nim nově rozpracovanou strukturu zkoušky s konkrétními otázkami vztahujícími se ke konkrétnímu výňatku.