NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Povinné zkoušky 2011 - Pavel Zelený

Vážení žáci a rodiče,

máte jedinečnou příležitost pokládat dotazy k povinným zkouškám řediteli CERMATu, Pavlu Zelenému.

Věříme, že zde naleznete odpovědi na Vaše dotazy.

CERMAT

Online rozhovor s

Začátek rozhovoru: 18.4.2011 od 17:00
Možnost vkládat příspěvky od: 15.4.2011 od 12:00
Ukončeno: 19.4.2011 08:38

Rozhovor

Aktualizovat
Otázka: Dobrý den, úlohy obsažené v základní verzi matematiky budou pouze úzce otevřené? Mají se zapisovat do záznamového archu pouze výsledky, nebo postup řešení? Děkuji.
Broučková Eva
Odpověd: Dobrý den, vítám vás u dnešní diskuze. Didaktický test z matematiky v základní úrovni obtížnosti obsahuje cca polovinu otevřených úloh s tzv. stručnou odpovědí. Do záznamového archu se zapisují pouze výsledky, hodnotí se vše, co je v příslušném poli uvedeno.
Pavel Zelený - 16:57:00
Otázka: Máme profilovou zkoušku z matematiky rozdělenou na písemku a ústní část. Prý pravidla pro určení celkové známky schvaluje sama komise a není o tom nutné vést písemný záznam. Znamená to, že máme-li dvě různé třídy, v každé třídě (komisi) mohou být jiná pravidla pro určení známky z matematiky?
Karel Nový
Odpověd: Dobrý den, Karle, profilová část maturitní zkoušky je plně v kompetenci školy, tedy i hodnocení. Obraťte se tedy s dotazem na své vyučující.
Pavel Zelený - 16:59:03
Otázka: Přeji pěkný den, chci se zeptat musí ústní zkouška z ČJ trvat 15minut, když bude téma vyčerpané třeba za cca 5min.?
Tomáš H.
Odpověd: Pěkný den, Tomáši, limit pro ústní zkoušku 15 minut je maximum, tzn., že zkouška může být ukončena dříve. To však za podmínky, že zkoušející využije všechny prostředky pracovního listu, což jistě nebude za 5 minut.
Pavel Zelený - 17:11:15
Otázka: Dobrý den,chci se zeptat kdo mi zaručí,že mi od Vás z Prahy příjdou opravdu mé výsledky z didaktických testů státní části... Z minulosti máme v naší škole zkušenosti,že nám přišly jiné výsledky...A jak to víme? Například mně došly výsledky z německého jazyka,který jmsem se v životě neučila a neumím ani slovo němeky-přitom test mi dopadl na 80% úspěšnosti... Sami musíte uznat,že technika není neomylná...Nám příjdou blbé výsledky-vy to možná opravíte a pošlete znovu už opravené a snad dobré,ale za ty moje nervy v kýblu to fakt nestojí !!!
Michaela Šimčíková , Masarykovo gymnázium Vsetín
Odpověd: K tomuto tématu jsem již odpověděl.
Pavel Zelený - 18:02:51
Otázka: Zda-li mám-li mít dotaz, ptám se tedy: Jak je možné že tak velice ,,tajné" pracovní listy k povinné zkoušce u státní maturity se dostali na internet? Příjde vám nyní zcela v pořádku,že vaše organizace zaměstnává několik desítek dobře placených zaměstnanců zodpovědných za tvorbu těchto ,,naprosto závratných" pracovních listů a vy nyní žádáte po kantorech ,aby je ve vém volném čase vytvářeli sami a ZADARMO!!! Je zcela jasné,že na většině škol to neudělají a to za prvé proto,že to není v náplni jejich práce a za druhé proto (zejména na školách soukromých),aby měli větší jistotu,že jejich studenti dosáhnou požadovaných výsledků. V čem tedy skví podstata státních maturit, když není možno za takovýchto podmínek zcela rovnoměrně zjistit úroveň středoškolského vzdělání...
Jana Tůmová
Odpověd: Hezký den, rozumím Vaší reakci, nicméně musím uvést několik zásadních informací, které se tohoto týkají. Jedná se o pracovní listy jako zadání ústních zkoušek z českého jazyka. Po relativně dlouhé odborné diskusi vznikl a následně byl ve školském zákoně kodifikován model, který tvorbu pracovních listů z ČJL (na rozdíl od pracovních listů z z cizího jazyka) dává do kompetence škol. Protože je pracovní list, coby zadání ústní zkoušky, novým prvkem, navrhli jsme ministerstvu, že připravíme coby pomůcku a podporu učitelů při tvorbě pracovních listů banku pracovních listů. Protože centrální kánon literárních děl, o které se zadání ústních zkoušek opírá, byl odmítnut, padla tím i jakákoli představa o tom, že tato banka může kdy obsahovat pracovní listy pro všechny školy jednoduše proto, že množina literárních děl, vyhlášená jednotlivými školami, není konečná. Z logiky věci banka pracovních listů může nic víc než obsahovat pouhou "ochutnávku" a pro některé školy dílčí řešení. Aby mohli naši učitelé obsah banky využívat, poskytli jsme přístupová práva vedoucím pracovníkům škol. To znamená, že k obsahu banky mělo přímý přístup cca 1,5 tisíce lidí a zrpostředkovaně dalších 5 - 6 tisíc. že se našel nějaký "šikula", který obsah vyvěsil do veřejného webového prostoru, je věc nemilá a nikoho, včetně mne, tím nepotěšil. Na druhou stranu tomu nelze fakticky fyzicky zabránit.
Pavel Zelený - 17:29:25
Otázka: Dobrý den, stále jste mi neodpověděl na dotaz, zda mohu mít u maturity více než jedny tabulky do matematiky. A také zda bude vadit, když v nich budu mít tužkou poznámky např. odvození vzorců. Děkuji za jasnou a konkrétní odpověď.
Krpcová
Odpověd: Dobrý den, domnívám se, že jedny tabulky u zkoušky Vám postačí. V tabulkách nesmějí být žádné vpisky ani poznámky. Kontrolu tabulek provádí před testováním zadavatel.
Pavel Zelený - 17:01:49
Otázka: Pane řediteli, co když díky chybě ve vašem systému dostanu špatné výsledky maturitní zkoušky? Nebo co když mi hodnotitel ohodnotí špatně mojí písemnou práci? Mám vůbec nějakou možnost odvolání nebo dá se postup hodnotitele někde přezkoumat? Existuje nějaká moje právní ochrana? Doufám, že se nestane jako při mag, že se mi podaří udělat didaktický test z českého jazyka na 110 prcent.
Pavel Novák
Odpověd: Maturitní generálka nám ukázala na několik příčin, které se projevily chybnými výsledky. Tyto příčiny, resp. rizika jejich vzniku, jsme ošetřili řadou opatření. Pravděodobnost chybného vyhodnocení výsledků při centrálním zpracování se limitně blíží nule. Přesto, nikdy nemůže být zcela nulová. V takovém případě je zde institut odvolání, podle zákona podání žádosti o přezkoumání výsledků a průběhu zkoušky.
Pavel Zelený - 17:39:15
Otázka: Dobrý den, někde jsem slyšel, že okruhy maturitních okruhů pro třetí část ústních maturitních zkoušek z cizích jazyků měli být zveřejněny na školách do 31.10. 2010. To se však na naší škole dosud nestalo. Předem děkuji za odpověď.
Petr Jeroným
Odpověd: Ano, Petře, je to tak. Vaše škola měla témata k 3. částem pracovních listů zveřejnit do 31. 10. 2010. Témata zveřejňuje ředitelství škol na základě podkladů vyučujících daného jazyka, protože 3. část pracovního listu je v kompetenci školy.
Pavel Zelený - 17:15:19
Otázka: Pane řediteli, jak zjistím, že mě u maturity zkouší opravdu certifikovaný hodnotitel?
Pavla Zelená
Odpověd: Hezký den, hodnotitele ústní zkoušky jako členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitelo školy. Podmínkou jmenování je, že tento hodnotitel je proškolený a je držitelem platného příslušného osvědčení dle zákona.
Pavel Zelený - 17:46:25
Otázka: Vážený pane řediteli, opravdu si myslíte, že mají všichni studenti zajištěné rovné podmínky pro konání maturitní zkoušky? Co když například kolem naší školy, která má okna vyvedena na dost rušnou ulici pojede během poslechového subtestu hlučné nákladní auto? Nebo co když spolužák ve třídě zakašle a mě tak unikne podstatná informace, abych mohla správně odpovědět? Nebylo by lepší alespoň pořídit pro účely poslechu všem studentům kvalitní sluchátka, aby se tyto jevy alespoň částečně eliminovali?
Spytihněva Skočdopolová
Odpověd: Milá Spytihněvo, co se týče podmínek pro poslechový subtest, školy dostaly doporučení, jak zajistit pokud možno nerušený poslech. Jde především o umístění učeben, ve kterých bude zkouška probíhat. A pokud máte obavy, že něco ze zadání nepochytíte, vězte, že zadání uslyšíte dvakrát, tj. opakuje se. To by mělo pomoci eliminovat náhodné rušivé elementy.
Pavel Zelený - 17:15:19
Otázka: Pane řediteli, proč jste nazařídil, aby vysoké školy povinně brali v potaz naše výsledky maturitní zkoušky? Takhle se mi zdá, že je to všechno pro kočku a byla bych padlá na hlavu, abych si brala vyšší úroveň maturity.
Františka Novotná
Odpověd: Přeji hezký den. V Rusku nebo v Polsku mají vysoké školy zákonem nařízeno využít při přijímacím řízení výsledků státní maturity. V Česku jsou vysoké školy ze zákona výrazně autonomnější, zákon jim nic takového nenařizuje. Je tedy na rozhodnutí zejména vedení jednotlivých fakult, kdy, zda, a jak využijí výsledků státní maturity. Vysoké školy si logicky musí státní maturitu "osahat" a zjistit, jak pro ně výsledky mohou být užitečné. To není proces na týden. My tomu půjdeme naproti tím, že budeme v této věci s vysokými školami úzce spolupracovat.
Pavel Zelený - 17:51:21
Otázka: Dobrý den, chtěla bych Vám položit následující otázku. Nemyslíte, že maturita by měla mít jen jednu jedinou úroveň? Naco máme dvě úrovně obtížnosti? Přece pokud chce někdo dosáhnout maturity, měl by zvládnout určité penzum dovedností a znalostí určité úrovně. Takto vlastně umožňujete existenci rádoby maturitních oborů na různých integrovaných a soukromých školách, jejichž studenti stejně neobstojí ani v té základní úrovni. Nebylo by lepší, aby byly třeba zrušeny maturity u učebních oborů? Určitě by jste ušetřili spoustu kritiky na adresu CERMATu a MŠMT.
Veronika Mrázková
Odpověd: Nechtějme od reformy maturit, že se stane nástrojem pro reformu středoškolského vzdělávacího systému. To jí nikdy nebylo dáno do vínku a reforma je připravena tak, že akceptuje stávající realitu. A tou je, že maturtu získává nyní téměř 3/4 všech středoškoláků. Ona základní úroveň obtížnosti povinných zkoušek tedy musí být největším společným jmenovatelem pro všechny maturitní obory a typy škol ve smyslu obsahu vzdělávání v příslušných předmětech. A tak jsou postaveny schválené katalogy požadavků, podle nichž je připravováno zadání zkoušek.
Pavel Zelený - 18:01:57
Otázka: Dobrý den , vážně by mě zajímalo, zda jste u nové maturity počítali i s dálkovým studiem a to konkrétně s přípravou na maturitu. Můj názor je ,že se ve výuce matematiky , českého jazyka , ale i německého jazyka nemůžeme srovnávat se studiem na Gymnáziích.Děláme bohužel stejné maturity. S přáním krásného dne Babeta.
Babeta
Odpověd: Základní úroveň obtížnosti povinných zkoušek "státní" části maturit enní rozhodně odvozena od toho, co má umět maturant na gymnáziu. Jde o základní dovednosti a znalosti, tedy jakési nepodkročitelné minimum nároků, které stát stanovil pro všechny maturanty bez ohledu na to, jaký typ střední školy, jaký obor a jakou formou studuje.
Pavel Zelený - 17:55:10
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mne, zda se zveřejní zadání a klíč didaktických testů po 7.6. Žáci by tak měli alespoň částečně možnost tušit, jak uspěli o něco dříve, než jim to Cermat sdělí. Navíc by se tím mohl snížit počet odvolání proti výslkedku DT. Zároveň pokládám ještě jednou otázku o přihlášce k opravné zkoušce. Žák ji podává řediteli, ale kde ji vezme? Obě předchozí přihláky tiskla škola, jak nyní škola ví, ve kterém termínu se žák míní ke zkouškám přihlásit? Děkuji za odpovědi
Jindra Vlčková
Odpověd: Formulář přihlášky tiskne a žákovi předává škola. Žák vyplněnou a podepsanou přihlášku podává řediteli školy, který je odpovědný za registraci přihlášky v centrálním registru přihlášek. Předpokládám, že škola připraví přihlášky k opravné/náhradní zkoušce žákovi na základě toho, že ji o to požádá.
Pavel Zelený - 18:09:23
Otázka: jaký musím mít mimimální počet bodů u společné části ústní zkoušky z cizího jazyka, abych tuto část zkoušky splnila. Zkoušející nám prý bude sdělovat jen počet bodů nikoli známku.
mirka
Odpověd: Dobrý den, Mirko, při ústní zkoušce z cizího jazyka musíte dosáhnout alespoň 18 bodů z 39.
Pavel Zelený - 17:18:33
Otázka: Dobrý den, studuji druhým rokem "dálkově" střední školu. Je mi nyní 36 let. Byla jsem vyučujícími upozorněna, že mé problémy v Čj a Aj mohou být způsobeny poruchou učení a že můžu mít nárok na nějaké úlevy u maturitní zkoušky. Problémy jsem měla i v ZŠ i v učení, ale nijak to nebylo řešeno. Kam se mám obrátit a mám vůbec nárok? Děkuji za odpověď.
Alžběta Tichá
Odpověd: Dobrý den, Alžběto, doporučuji Vám navštívit příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnu, kde Vám poradí a případně vystaví posudek, který budete moci uplatnit při přihlášení se k maturitní zkoušce.
Pavel Zelený - 17:22:45
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na rozvrh ústních zkoušek, je nějak stanoveno, jak má vypadat jejich časový rozvrh? Budu mít zkoušky povinné i nepovinné v jeden den za sebou? Děkuji
Tereza
Odpověd: Harmonogram ústních zkoušek, a to jak profilových, tak "společných" stanovuje ředitel školy. v tomto smyslu je jediným omezením, že se v jarním zkušebním termínu musí konat od 2. května do 27. května.
Pavel Zelený - 18:05:49
Otázka: Když neuspěji při ústní zkoušce z CJ, pak už nejdu k písemné?
mirka
Odpověd: Tak jest.
Pavel Zelený - 18:09:53
Aktualizovat