NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Seznam poraden

Prvotní impuls k požádání o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vychází vždy ze strany žáka. Žák učiní první krok tím, že požádá příslušné školské poradenské zařízení o vyšetření a následné vystavení posudku, který přesně stanoví, na jaká uzpůsobení bude mít žák při konání maturitní zkoušky nárok.
Vystavení posudku probíhá vždy ve spolupráci žáka, příp. jeho zákonnými zástupci se ŠPZ , s jeho školou (s výchovným poradcem, třídním nebo předmětovým učitelem). Bez této spolupráce může být posudek jen velmi těžko vystaven smysluplně a efektivně. Žák musí informacím v posudku a jejich dopadu na zkouškovou situaci přesně porozumět. Svůj souhlas s obsahem posudku stvrdí svým podpisem.


Seznam školských poradenských zařízení naleznete v následujícím souboru: