NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Úpravy zkušební dokumentace

Žáci ve skupině 1 pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od dokumentace pro žáky intaktní populace).

Žáci ve skupinách 2 a 3 pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální a/nebo obsahové stránce. Ukázku úprav naleznete zde.

Cílem úprav je především minimalizace rizika, že by žák v testu nebyl schopen přečíst zadání některých úloh, příp. mu správně porozumět.

Formální úpravy
(zvětšení písma až na 26 bodů a řádkového prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových slov, použití prvků usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu odpovědí přímo do testového sešitu, přepis do Braillova písma, elektronická verze pro použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým výstupem pro všechny zrakově postižené žáky ve skupinách 2 a 3, videonahrávky překladu do českého znakového jazyka apod.).

Obsahové úpravy
Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro intaktní populaci. Výjimku představují úlohy, které jsou z testů pro určité skupiny žáků zcela vyloučeny z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující řešení v grafické podobě u žáků se zrakovým postižením nebo úlohy založené na sluchovém vnímání či jazykovém citu u žáků se sluchovým postižením). Takové úlohy jsou nahrazeny úlohami jinými, přičemž nové úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře zachovávají i obsahovou specifikaci testu.

Žáci se sluchovým postižením (skupiny 1, 2, 3) nekonají poslech z cizího jazyka.

Podstatná změna obsahu se týká zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka pro žáky, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce (tj. pro žáky neslyšící zařazené do kategorie SP, skupina 3) – více zde. 
 

Úpravám pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek podléhají i nahrávky poslechových subtestů z cizího jazyka. Koncepce úprav nahrávek poslechového subtestu v rámci didaktického testu z cizího jazyka je stejná pro všechny žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazené do skupin 2 a 3.
Tito žáci pracují s modifikovanou nahrávkou, jejíž úpravy zahrnují:
 
  • rozdělení dlouhých nahrávek s větším množstvím úloh na kratší úseky;
  • nahrání plného znění úloh včetně alternativ;
  • prodloužení pauz mezi jednotlivými úlohami;
  • průběžný zápis odpovědí.
Tyto úpravy prodlouží trvání nahrávky přibližně o 15 minut. Proto trvá upravená nahrávka cca 50 minut.

Žáci zařazení ve skupinách 2 a 3 tedy zapisují své odpovědi přímo během nahrávky. Po dokončení poslechového subtestu (nahrávky) už nebude na zapisování odpovědí vymezen žádný čas.
Žáci ve skupinách 1 pracují dle vyhlášky 177/2009 Sb. se zkušební dokumentací bez úprav, to znamená, že i nahrávka poslechového subtestu je neupravená. Žáci mají ale k poslechovému subtestu 15 minut navíc, aby si po skončení nahrávky mohli ještě zkontrolovat zapsané odpovědi.