NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Výsledky MZ

Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány primárně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 15. května 2017. Ředitelé škol pak tyto výpisy předávají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 16. května 2017.

Písemné práce

Písemné práce z českého jazyka a literatury i písemné práce z cizích jazyků jsou hodnoceny centrálně jmenovanými hodnotiteli.

Výsledky písemné práce z konkrétního předmětu musí být předány řediteli kmenové školy do začátku ústní zkoušky příslušného žáka z tohoto předmětu, nejpozději však 29. května 2017. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům. Datum ústní zkoušky příslušného žáka zadávali ředitelé škol do 30. dubna 2017. U žáků, kterým škola nezadala do informačního systému datum ústní zkoušky do 30. dubna 2017, byl automaticky přiřazen nejzazší termín pro předání výsledků písemných prací škole do 29. května 2017.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne.

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.
Pro pomoc s výpočtem známky z výsledků jednotlivých dílčích zkoušek lze využít také Maturitní kalkulačku.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.