NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Základní informace

Účel a cíle zkoušky Matematika+

Hlavním účelem  této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.


Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit?

Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v termínu od 2. do 15. ledna 2017.

Termín konání

Nepovinná zkouška Matematika+ se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017, tedy mezi 2. a 9. květnem 2017.

Tematické okruhy k přípravě na zkoušku Matematika+ lze nalézt v katalogu požadavků zde. K dispozici jsou i ilustrační testy rovněž zde.


Seznam fakult vysokých škol

Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+ v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem bude k dispozici ve druhé polovině prosince 2016.
Seznam bude pravidelně aktualizován dle dostupných informací.