NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Základní informace

Účel a cíle zkoušky Matematika+

Hlavním účelem  nepovinné zkoušky v rámci profilové části MZ je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.


Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit?

Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v lednu 2017.

Termín konání

Nepovinná profilová zkouška Matematika+ se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017, tedy mezi 2. a 9. květnem 2017.

Tematické okruhy k přípravě na zkoušku Matematika+ lze nalézt v katalogu požadavků zde. K dispozici jsou i ilustrační testy rovněž zde.


Seznam fakult vysokých škol

Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+ v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem bude k dispozici od prosince 2016.
Seznam bude pravidelně aktualizován dle dostupných informací.