NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období MZ 2014

09. 09. 2014 | V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. DIDAKTICKÉ TESTY Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ...

Písemné zkoušky z německého jazyka

03. 09. 2014 | Ve čtvrtek 4. září 2014 se uskuteční písemné zkoušky z německého jazyka. Podrobnější informace ke zkouškám z cizích jazyků hledejte v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 24.   Německý jazyk – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest čtení a jazykové kompetence trvá 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení). ...

Didaktický test a písemná práce z českého jazyka a literatury

02. 09. 2014 | Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury proběhnou ve středu 3. září 2014. Podrobnější informace k jednotlivým dílčím zkouškám naleznete v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 25. Český jazyk a literatura – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: 60 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu ...

Písemné zkoušky z anglického, ruského, francouzského a španělského jazyka

01. 09. 2014 | V úterý 2. září 2014 se uskuteční písemné zkoušky z anglického, ruského, francouzského a španělského jazyka. Podrobnější informace ke zkouškám z cizích jazyků hledejte v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 24. Bližší informace k písemným pracím z cizích jazyků naleznete zde. Didaktický test – anglický, ruský, francouzský a španělský jazyk Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest čtení a jazykové kompetence trvá ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2015

29. 08. 2014 | Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015. Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015 (ve formátu PDF) ...

Tisková zpráva CZVV - Zkouškou z matematiky začíná podzimní zkušební období společné části maturitní zkoušky 2014

29. 08. 2014 | Pondělí 1. září je nejen prvním dnem nového školního rok, ale je také dnem zahájení podzimního zkušební období maturitní zkoušky 2014. Celkem je k podzimnímu období, ve společné části maturitní zkoušky, přihlášeno 20 129 žáků, kteří si zapsali 48 966 zkoušek a dílčích zkoušek. 5 453 žáků bude konat maturitu v řádném termínu, 14 056 v opravném a 726 v náhradním termínu.Maturanti, kteří se do 25. června 2014 přihlásili k ...

Písemné zkoušky společné části maturity_podzim 2014 - Matematika

27. 08. 2014 | Od pondělí 1. září do čtvrtka 4. září proběhnou na spádových školách písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2014. První den čeká maturanty didaktický test z matematiky. Pojďme si tedy připomenout základní informace k této zkoušce.  Matematika – didaktický test Den konání: 1. září 2014 Začátek zkoušky: 12:00 hodin. Čas na výběr postupu řešení: 15 minut. Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením ...

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období 2014

19. 08. 2014 | Pondělí 1. září je nejen prvním dnem nového školního rok, ale je také dnem zahájení podzimního zkušební období maturitní zkoušky 2014. Celkem je k podzimnímu období, ve společné části maturitní zkoušky, přihlášeno 20 129 žáků, kteří si zapsali 48 966 zkoušek a dílčích zkoušek. 5 453 žáků bude konat maturitu v řádném termínu, 14 056 v opravném a 726 v náhradním termínu. Maturanti, kteří se do 25. června 2014 přihlásili k ...

Pozvánky k podzimním písemným zkouškám jsou k dispozici ředitelům škol, portál VPŽ byl zpřístupněn podzimním maturantům

15. 08. 2014 | V pátek 15. srpna 2014 byly ředitelům škol zpřístupněny pozvánky pro žáky k písemným zkouškám společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2014. Ředitelé škol mají možnost poslat maturantům pozvánky elektronicky (pakliže mají  e-mailové adresy žáků uvedeny v systému) nebo je žákům předat v papírové formě. Na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2014 žáci naleznou nejen čas, ve který zkoušku konají, ale rovněž ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014

14. 08. 2014 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2014. Ke stažení: Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014 Jednotné zkušební schéma_podzim 2014_přílohy - ve ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54