NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly zpřístupněny školám

16. 06. 2014 | Všem 1 174 školám, jejichž žáci konali v letošním jarním zkušebním období společnou část maturitní zkoušky, byly zpřístupněny protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Protokol se výhradně týká výsledků společné části maturitní zkoušky a je velmi podrobný. Výsledky z jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí.Percentilové umístění = Percentilové umístění poskytuje přehledným způsobem porovnání žáka s ostatními. Uvádí se podíl (v procentech) žáků v ...

AKCE LÉTO: Kniha Český jazyk a literatura - písemná práce za zvýhodněnou cenu!

11. 06. 2014 | Do konce srpna 2014 mají návštěvníci webových stránek www.novamaturita.cz jedinečnou příležitost zakoupit knihu Český jazyk a literatura - písemná práce, za zlevněnou cenu 186,- Kč s DPH. Nepropásněte tuto příležitost a objednejte si užitečnou pomůcku k přípravě na písemnou práci z českého jazyka a literatury Objednávka knihy za výše zmíněnou zvýhodněnou cenu je možná pouze přes e-mailovou adresu akce@novamaturita.cz pod heslem: AKCE LETO. Formy úhrady jsou možné na dobírku za ...

Reliabilita didaktických testů společné části maturitní zkoušky

11. 06. 2014 | Pojmem reliabilita či lépe česky spolehlivost měření se myslí schopnost testu měřit konzistentně a přesně. Jde tedy o míru spolehlivosti dosažení stejného výsledku při opakovaném měření (testování) za předpokladu, že se stav měřeného (žák či skupina žáků) nezměnil. Metod měření či odhadování reliability existuje ve statistice mnoho. Pro zpětné ověřování spolehlivosti testů společné části maturitní zkoušky se v CZVV využívá měření mezipoložkové reliability a ukazatelem, který se při jejím výpočtu ...

Maturitní zpravodaj č. 26 - přihlašování a základní informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2014

05. 06. 2014 | Aktuální vydání Maturitního zpravodaje přináší maturantům, kteří se hlásí k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2014, informace o tom, jak vyplnit přihlášku ke zkoušce a další důležité informace a rady k organizaci podzimního zkušebního období. Předešlá vydání Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní zpravodaj zde. Ke stažení: Maturitní zpravodaj č. 26_Podzimní zkušební období MZ 2014 - ke stažení ve formátu PDF   ...

Kritéria hodnocení napoví, jakou známku lze očekávat na maturitním vysvědčení

19. 05. 2014 | Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl. Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde. Pro snadné zjištění známky je pro maturanty připravena také Maturitní kalkulačka. Pomocí této kalkulačky si ...

Školy znají výsledky didaktických testů svých žáků

15. 05. 2014 | Didaktickým testem z matematiky začalo v pátek 2. května 2014 týdenní období konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014. Didaktické testy a písemné práce společné části maturity se konaly celkem na 1 174 středních školách, které ukončují vzdělávání maturitní zkouškou.Ke společné části maturitní zkoušky bylo přihlášeno celkem 87 611 žáků, z tohoto 80 154 k řádnému termínu. K didaktickým testům povinných zkoušek společné části se ...

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky

15. 05. 2014 | V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. DIDAKTICKÉ TESTY Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne ...

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

15. 05. 2014 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace pro žadatele o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu v jarním zkušebním období 2014. Ke stažení: MZ2014 - Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkum výsledků didaktických testů ...

Žáci mají možnost nechat si zaslat některé dokumenty s výsledky zkoušek e-mailem

09. 05. 2014 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání přichází v letošním roce s novinkou, která maturantům umožní nechat si zaslat e-mailem vybraný dokument s výsledkem zkoušky společné části.„Portál byl připraven s cílem předat žákovi jednoduše a efektivně dokument, týkající se jeho výsledku a umožní mu kromě jiného i rychlé a relevantní rozhodnutí o smysluplnosti případné žádosti o přezkoumání výsledků. Očekáváme, že se tak mohou alespoň částečně eliminovat žádosti o dokumenty, které směřují na ...

Didaktické testy z francouzského a ruského jazyka

07. 05. 2014 | V pátek 9. května proběhnou poslední písemné zkoušky společné části maturit v jarním zkušebním období roku 2014. V 8 hodin začínají písemné zkoušky z francouzského a ruského jazyka, konané formou didaktického testu. Francouzský jazyk – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest čtení a jazykové kompetence trvá 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54