NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Písemné zkoušky z německého a španělského jazyka

06. 05. 2014 | Ve středu 7. května 2014 se uskuteční písemné zkoušky z německého a španělského jazyka. Základní informace ke všem zkouškám společné části maturit naleznete v Žákovském průvodci maturitní zkouškou. Podrobnější informace ke zkouškám z cizích jazyků hledejte v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 24. Německý jazyk – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest čtení a jazykové kompetence trvá 60 minut ...

Didaktický test z anglického jazyka; písemné práce z francouzského a ruského jazyka

05. 05. 2014 | Písemné zkoušky pokračují v úterý 6. května 2014 didaktickým testem z anglického jazyka a písemnou prací z francouzského a ruského jazyka. Podrobnější informace k dílčím zkouškám z cizích jazyků naleznete v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 24. Anglický jazyk – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest čtení a jazykové kompetence trvá 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají ...

Didaktický test a písemná práce z českého jazyka a literatury

02. 05. 2014 | Zkouška společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je zkouška komplexní. Pro úspěšné absolvování celé zkoušky je třeba uspět u všech tří dílčích zkoušek, kterými jsou didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury proběhnou v pondělí 5. května 2014. Podrobnější informace k jednotlivým dílčím zkouškám naleznete v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 25. Český jazyk a literatura – didaktický test Začátek ...

Zveřejňování zadání písemných zkoušek společné části MZ 2014 – jarní zkušební období

02. 05. 2014 | Jednotlivá zadání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 budou zveřejňována v záložce Testy a zadání, ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci jednotného zkušebního schématu, a to vždy nejpozději do 17 hodin daného dne. Klíče správných řešení didaktických testů budou zveřejněny 15. května 2014, po ukončení validace testu validačními komisemi, které ex post všechny testy znovu prověří a posoudí, zda se ...

Písemné zkoušky společné části MZ začínají matematikou a písemnou prací z anglického jazyka

30. 04. 2014 | Od pátku 2. května do pátku 9. května proběhnou písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014. První den čeká žáky didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka. Pojďme si tedy připomenout základní informace k těmto zkouškám, které jsou rovněž součástí Žákovského průvodce maturitní zkouškou 2014. Matematika – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Čas na výběr postupu řešení: 15 minut.Časový limit na vykonání zkoušky: 90 ...

Žákovský průvodce maturitní zkouškou - jaro 2014

23. 04. 2014 | Společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období začíná již za několik dní. Užitečné informace k jednotlivým zkouškám, jejich průběhu i hodnocení naleznete v právě vydaném Žákovském průvodci maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2014, který také poradí všem maturantům na co si dát pozor, co nezapomenout či jaké strategie zvolit pro úspěšné absolvování maturit. Ke stažení: Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2014 - ve formátu PDF ...

Maturitní zpravodaj č. 25 - důležité informace ke zkoušce z českého jazyka a literatury

16. 04. 2014 | Zkouška z českého jazyka a literatury je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky a konají ji všichni maturanti. V jarním zkušebním období maturity ve školním roce 2013/2014 se k této zkoušce přihlásilo 82 541 žáků, přičemž 2 096 maturantů bude konat zkoušku opravnou. V tematicky zaměřeném 25. čísle maturitního zpravodaje naleznete užitečné rady a upozornění na možná úskalí společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Maturujícím žákům také doporučujeme prostudovat ...

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

24. 03. 2014 | V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014. Ke stažení: Úplné znění kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním ...

24. číslo Maturitního zpravodaje je tematicky zaměřené na zkoušku z cizích jazyků

19. 03. 2014 | V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se věnujeme maturitní zkoušce z cizích jazyků. Naleznete zde základní informace o organizaci a hodnocení těchto zkoušek i některá doporučení, která vám mohou pomoci úspěšně absolvovat maturitní zkoušku. Následující číslo Maturitního zpravodaje bude tematicky zaměřeno na zkoušku z českého jazyka a literatury. Všechna dosud vydaná čísla si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách www.novamaturita.cz v záložce Maturitní zpravodaj. Ke stažení: ...

Publikace Český jazyk a literatura - písemná práce

10. 03. 2014 | Do konce dubna 2014 můžete využít akční nabídku a zakoupit si publikaci Český jazyk a literatura - písemná práce za zlevněnou cenu 186 Kč včetně DPH.   Objednávka je možná pouze přes emailovou adresu: akce@novamaturita.cz pod heslem: AKCE. Příručka obsahuje základní charakteristiky jednotlivých slohových útvarů se zřetelem ke komunikační situaci, které jsou v rámci maturitní písemné práce zadávány, konkrétní příklady zadání, příklady konkrétních žákovských písemných prací, kritéria hodnocení a další informace k hodnocení. Součástí ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54