NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Písemné zkoušky z anglického, ruského, francouzského a španělského jazyka

01. 09. 2014 | V úterý 2. září 2014 se uskuteční písemné zkoušky z anglického, ruského, francouzského a španělského jazyka. Podrobnější informace ke zkouškám z cizích jazyků hledejte v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 24. Bližší informace k písemným pracím z cizích jazyků naleznete zde. Didaktický test – anglický, ruský, francouzský a španělský jazyk Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest čtení a jazykové kompetence trvá ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2015

29. 08. 2014 | Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015. Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015 (ve formátu PDF) ...

Tisková zpráva CZVV - Zkouškou z matematiky začíná podzimní zkušební období společné části maturitní zkoušky 2014

29. 08. 2014 | Pondělí 1. září je nejen prvním dnem nového školního rok, ale je také dnem zahájení podzimního zkušební období maturitní zkoušky 2014. Celkem je k podzimnímu období, ve společné části maturitní zkoušky, přihlášeno 20 129 žáků, kteří si zapsali 48 966 zkoušek a dílčích zkoušek. 5 453 žáků bude konat maturitu v řádném termínu, 14 056 v opravném a 726 v náhradním termínu.Maturanti, kteří se do 25. června 2014 přihlásili k ...

Písemné zkoušky společné části maturity_podzim 2014 - Matematika

27. 08. 2014 | Od pondělí 1. září do čtvrtka 4. září proběhnou na spádových školách písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2014. První den čeká maturanty didaktický test z matematiky. Pojďme si tedy připomenout základní informace k této zkoušce.  Matematika – didaktický test Den konání: 1. září 2014 Začátek zkoušky: 12:00 hodin. Čas na výběr postupu řešení: 15 minut. Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením ...

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období 2014

19. 08. 2014 | Pondělí 1. září je nejen prvním dnem nového školního rok, ale je také dnem zahájení podzimního zkušební období maturitní zkoušky 2014. Celkem je k podzimnímu období, ve společné části maturitní zkoušky, přihlášeno 20 129 žáků, kteří si zapsali 48 966 zkoušek a dílčích zkoušek. 5 453 žáků bude konat maturitu v řádném termínu, 14 056 v opravném a 726 v náhradním termínu. Maturanti, kteří se do 25. června 2014 přihlásili k ...

Pozvánky k podzimním písemným zkouškám jsou k dispozici ředitelům škol, portál VPŽ byl zpřístupněn podzimním maturantům

15. 08. 2014 | V pátek 15. srpna 2014 byly ředitelům škol zpřístupněny pozvánky pro žáky k písemným zkouškám společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2014. Ředitelé škol mají možnost poslat maturantům pozvánky elektronicky (pakliže mají  e-mailové adresy žáků uvedeny v systému) nebo je žákům předat v papírové formě. Na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2014 žáci naleznou nejen čas, ve který zkoušku konají, ale rovněž ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014

14. 08. 2014 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2014. Ke stažení: Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014 Jednotné zkušební schéma_podzim 2014_přílohy - ve ...

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly zpřístupněny školám

16. 06. 2014 | Všem 1 174 školám, jejichž žáci konali v letošním jarním zkušebním období společnou část maturitní zkoušky, byly zpřístupněny protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Protokol se výhradně týká výsledků společné části maturitní zkoušky a je velmi podrobný. Výsledky z jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí.Percentilové umístění = Percentilové umístění poskytuje přehledným způsobem porovnání žáka s ostatními. Uvádí se podíl (v procentech) žáků v ...

AKCE LÉTO: Kniha Český jazyk a literatura - písemná práce za zvýhodněnou cenu!

11. 06. 2014 | Do konce srpna 2014 mají návštěvníci webových stránek www.novamaturita.cz jedinečnou příležitost zakoupit knihu Český jazyk a literatura - písemná práce, za zlevněnou cenu 186,- Kč s DPH. Nepropásněte tuto příležitost a objednejte si užitečnou pomůcku k přípravě na písemnou práci z českého jazyka a literatury Objednávka knihy za výše zmíněnou zvýhodněnou cenu je možná pouze přes e-mailovou adresu akce@novamaturita.cz pod heslem: AKCE LETO. Formy úhrady jsou možné na dobírku za ...

Reliabilita didaktických testů společné části maturitní zkoušky

11. 06. 2014 | Pojmem reliabilita či lépe česky spolehlivost měření se myslí schopnost testu měřit konzistentně a přesně. Jde tedy o míru spolehlivosti dosažení stejného výsledku při opakovaném měření (testování) za předpokladu, že se stav měřeného (žák či skupina žáků) nezměnil. Metod měření či odhadování reliability existuje ve statistice mnoho. Pro zpětné ověřování spolehlivosti testů společné části maturitní zkoušky se v CZVV využívá měření mezipoložkové reliability a ukazatelem, který se při jejím výpočtu ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56