NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Jednotlivá zkouška 2014

03. 03. 2014 | S odkazem na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (maturitní vyhláška) vyhlašuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) k 3. březnu 2014 termín konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky na období od 2. května do 31. května 2014.K jednotlivé ...

Maturitní zpravodaj č. 23 – Úskalí zkoušky z matematiky

03. 02. 2014 | Jakou strategii zvolit při řešení didaktického testu z matematiky, zkoušky, kterou bude v květnu letošního roku skládat v rámci společné části maturitní zkoušky 36 procent všech přihlášených maturantů? Jaké pomůcky lze v průběhu zkoušky použít a co dělalo největší potíže maturantům v uplynulých letech? To jsou některé z otázek, na které pomůže odpovědět 23. číslo Maturitního zpravodaje. Jedná se o první letošní tematické číslo Maturitního zpravodaje zaměřené na jednu zkoušku. ...

O víkendu startuje přihlašování k pokusnému ověřování Matematika+

31. 01. 2014 | Žáci posledních ročníků vzdělávání ve středních školách, kteří mají podánu přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014, mají od soboty 1. února možnost přihlásit se k pokusnému ověřování výběrové zkoušky z matematiky – Matematika+. Limit přihlášek je pro pokusné ověřování v roce 2014 omezen.Přihlašování ke zkoušce Matematika+ bude zpřístupněno v sobotu 1. února 2014 od 10.00 hodin. Žáci se budou přihlašovat přes odkaz na portálu pjz.cermat.cz.Více informací ...

CERMAT se distancuje od některých komerčních aktivit subjektů ze soukromého sektoru

16. 01. 2014 | V souvislosti s množstvím různorodých aktivit a informací, které se v médiích a různých komerčních či jiných nabídkách objevují, se velmi často vyskytují odkazy na odbornou podporu či dokonce spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT). CERMAT je organizace zřízená zákonem zejména pro přípravu a realizaci maturitní zkoušky. Tento úkol CERMAT řeší s maximální možnou profesionalitou a v rámci platných zákonných norem. V žádném případě neposkytuje nad rámec ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014

16. 01. 2014 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014. Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2014 - ve formátu PDF   ...

Vzorové úlohy a zadání napoví, co čeká maturanty u zkoušky z dospělosti

06. 01. 2014 | Jste v plné přípravě na maturitní zkoušku? Chcete si udělat obrázek o tom, jaké typy úloh se mohou objevit v testu z matematiky, co všechno obnáší didaktické testy z jazyků či jak vypadá zadání písemné práce? Právě vám je určen Soubor vzorových úloh a zadání, který na oficiálních maturitních webových stránkách bude postupně nahrazovat starší maturitní a ilustrační testy. Odborníci CERMATu připravili soubory vzorových úloh a zadání pro všechny předměty, ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014

27. 12. 2013 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2014. Ke stažení: Sdělení MŠMT_JZS_jaro 2014 - ke stažení ve formátu PDF JZS_jaro 2014_přílohy - ke stažení ve formátu PDF ...

Složit zkoušku z dospělosti se na jaře 2014 pokusí přes 89 tisíc maturantů

18. 12. 2013 | Celkem je k 17. prosinci k povinným zkouškám jarního zkušebního období 2014 přihlášeno 89 687 maturantů, z toho 87 568 maturantů podalo přihlášku ke společné části maturitní zkoušky a 83 548 maturantů k profilové části. Ve společné části se pokusí uspět celkem u 432 844 zkoušek a dílčích zkoušek. Ještě do pátku 20. prosince běží termín pro předání a převzetí výpisu z přihlášek, v němž mají žáci možnost provést poslední ...

Pokusné ověřování výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky – Matematika+

16. 12. 2013 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona vyhlašuje pokusné ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. Text vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky, je včetně všech příloh uveden v souborech ke stažení na ...

CERMAT poskytl školám a krajským úřadům souhrnné zprávy za společnou část maturitní zkoušky v roce 2013

09. 12. 2013 | Školní zprávy jsou důležitým a užitečným dokumentem zejména pro vedení škol, vedoucí předmětových komisí a učitele povinných maturitních předmětů. Poskytují porovnání výsledků jednotlivých tříd s výsledky školy, oborů a výsledky celorepublikovými. Jejich cílem není vytváření žebříčků, jsou koncipovány tak, aby upozornily na slabá místa. Analýza příčin a návrhy řešení identifikovaného problému musí být záležitostí školy. Souhrnné sestavy pro krajské úřady pak obsahují údaje o výsledcích maturitní zkoušky ve skupinách oborů vzdělávání jednotlivých středních ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54