NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Zveřejňování zadání písemných zkoušek společné části MZ 2014 – jarní zkušební období

02. 05. 2014 | Jednotlivá zadání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 budou zveřejňována v záložce Testy a zadání, ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci jednotného zkušebního schématu, a to vždy nejpozději do 17 hodin daného dne. Klíče správných řešení didaktických testů budou zveřejněny 15. května 2014, po ukončení validace testu validačními komisemi, které ex post všechny testy znovu prověří a posoudí, zda se ...

Písemné zkoušky společné části MZ začínají matematikou a písemnou prací z anglického jazyka

30. 04. 2014 | Od pátku 2. května do pátku 9. května proběhnou písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014. První den čeká žáky didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka. Pojďme si tedy připomenout základní informace k těmto zkouškám, které jsou rovněž součástí Žákovského průvodce maturitní zkouškou 2014. Matematika – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Čas na výběr postupu řešení: 15 minut.Časový limit na vykonání zkoušky: 90 ...

Žákovský průvodce maturitní zkouškou - jaro 2014

23. 04. 2014 | Společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období začíná již za několik dní. Užitečné informace k jednotlivým zkouškám, jejich průběhu i hodnocení naleznete v právě vydaném Žákovském průvodci maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2014, který také poradí všem maturantům na co si dát pozor, co nezapomenout či jaké strategie zvolit pro úspěšné absolvování maturit. Ke stažení: Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2014 - ve formátu PDF ...

Maturitní zpravodaj č. 25 - důležité informace ke zkoušce z českého jazyka a literatury

16. 04. 2014 | Zkouška z českého jazyka a literatury je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky a konají ji všichni maturanti. V jarním zkušebním období maturity ve školním roce 2013/2014 se k této zkoušce přihlásilo 82 541 žáků, přičemž 2 096 maturantů bude konat zkoušku opravnou. V tematicky zaměřeném 25. čísle maturitního zpravodaje naleznete užitečné rady a upozornění na možná úskalí společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Maturujícím žákům také doporučujeme prostudovat ...

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

24. 03. 2014 | V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014. Ke stažení: Úplné znění kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním ...

24. číslo Maturitního zpravodaje je tematicky zaměřené na zkoušku z cizích jazyků

19. 03. 2014 | V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se věnujeme maturitní zkoušce z cizích jazyků. Naleznete zde základní informace o organizaci a hodnocení těchto zkoušek i některá doporučení, která vám mohou pomoci úspěšně absolvovat maturitní zkoušku. Následující číslo Maturitního zpravodaje bude tematicky zaměřeno na zkoušku z českého jazyka a literatury. Všechna dosud vydaná čísla si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách www.novamaturita.cz v záložce Maturitní zpravodaj. Ke stažení: ...

Publikace Český jazyk a literatura - písemná práce

10. 03. 2014 | Do konce dubna 2014 můžete využít akční nabídku a zakoupit si publikaci Český jazyk a literatura - písemná práce za zlevněnou cenu 186 Kč včetně DPH.   Objednávka je možná pouze přes emailovou adresu: akce@novamaturita.cz pod heslem: AKCE. Příručka obsahuje základní charakteristiky jednotlivých slohových útvarů se zřetelem ke komunikační situaci, které jsou v rámci maturitní písemné práce zadávány, konkrétní příklady zadání, příklady konkrétních žákovských písemných prací, kritéria hodnocení a další informace k hodnocení. Součástí ...

Jednotlivá zkouška 2014

03. 03. 2014 | S odkazem na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (maturitní vyhláška) vyhlašuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) k 3. březnu 2014 termín konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky na období od 2. května do 31. května 2014.K jednotlivé ...

Maturitní zpravodaj č. 23 – Úskalí zkoušky z matematiky

03. 02. 2014 | Jakou strategii zvolit při řešení didaktického testu z matematiky, zkoušky, kterou bude v květnu letošního roku skládat v rámci společné části maturitní zkoušky 36 procent všech přihlášených maturantů? Jaké pomůcky lze v průběhu zkoušky použít a co dělalo největší potíže maturantům v uplynulých letech? To jsou některé z otázek, na které pomůže odpovědět 23. číslo Maturitního zpravodaje. Jedná se o první letošní tematické číslo Maturitního zpravodaje zaměřené na jednu zkoušku. ...

O víkendu startuje přihlašování k pokusnému ověřování Matematika+

31. 01. 2014 | Žáci posledních ročníků vzdělávání ve středních školách, kteří mají podánu přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014, mají od soboty 1. února možnost přihlásit se k pokusnému ověřování výběrové zkoušky z matematiky – Matematika+. Limit přihlášek je pro pokusné ověřování v roce 2014 omezen.Přihlašování ke zkoušce Matematika+ bude zpřístupněno v sobotu 1. února 2014 od 10.00 hodin. Žáci se budou přihlašovat přes odkaz na portálu pjz.cermat.cz.Více informací ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56