NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Podzimní období konání písemných zkoušek končí. Co bude dál?

05. 09. 2013 | Písemné práce z německého, ruského a španělského jazyka uzavřou ve čtvrtek odpoledne blok písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v rámci podzimního zkušebního období 2013. V průběhu blížícího se víkendu a na začátku příštího týdne zasednou validační komise CERMATu a MŠMT, které zpětně posoudí kvalitu testů a testových úloh. Na základě jejich závěrů budou zveřejněny klíče správných řešení testů a zpracovány výsledky tak, aby je maturanti obdrželi včas podle stanoveného ...

ÚJČ AV ČR a ASČ budou maturantům radit společně

03. 09. 2013 | DÁME HLAVY DOHROMADY Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů budou maturantům radit společně S blížícím se termínem podzimních maturit se Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů rozhodly propojit své jazykové poradny. Požádat o názor či radu mohou nejen studenti, ale také jejich učitelé. Obě poradny jsou připraveny konzultovat konkrétní sporné jazykové jevy a vyjádřit se i k jejich didaktickým aspektům. „Ústav pro ...

Podzimní testy budou zveřejněny na webu, novinkou je příloha k výpisu výsledků

02. 09. 2013 | Didaktické testy z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků určené pro podzimní zkušební termín 2013 budou zveřejněny na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání. Zveřejňovány budou postupně ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci jednotného zkušebního schématu, a to vždy nejpozději následující kalendářní den. Poslechové subtesty z cizích jazyků, stejně jako některé další specifické součásti didaktického testu pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek budou vzhledem k ...

Inspektoři dohlédnou na hladký průběh maturit

30. 08. 2013 | Inspektoři České školní inspekce (ČŠI) navštíví v průběhu prvního zářiového týdne některé ze 195 spádových škol, na kterých se budou konat zkoušky společné části maturit v rámci podzimního zkušebního období. V něm je přihlášeno 20 659 žáků, kteří si zapsali 50 096 zkoušek a dílčích zkoušek. Na prohlubování spolupráce v průběhu podzimních i jarních maturitních termínů se dohodli pověřený ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a ředitel CERMATu Jiří Zíka. „Jedná ...

Podzimní maturitní termín se blíží

21. 08. 2013 | Současně s novým školním rokem odstartuje 2. září podzimní zkušební období maturity 2013. Celkem je k podzimnímu období přihlášeno 20 659 žáků, kteří si zapsali 50 096 zkoušek a dílčích zkoušek. 5 915 žáků bude konat maturitu v řádném termínu, 14 427 v opravném a 317 v náhradním termínu. Maturanti postupně absolvují didaktické testy, písemné práce, ústní zkoušky a praktické zkoušky. Písemné zkoušky společné části, didaktický test a písemné práce, ...

Webová aplikace zpřístupní výsledky maturit široké veřejnosti

20. 08. 2013 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT připravilo další krok k posílení otevřenosti a transparentnosti procesů maturitní zkoušky. Po předchozím projednání s ministerstvem a v Odborné a oponentní radě CERMATu, připravilo webovou aplikaci přinášející uživatelům bez nutnosti registrace pohledy na výsledky maturitní zkoušky v jarním termínu roku 2013. V současné době jsou pro uživatele připraveny dvě formy publikace analytických dat. První z nich, "Výsledky maturitní zkoušky – agregovaná data", umožňuje získat ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2013

12. 08. 2013 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2013. Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2013 Ke stažení: Jednotné zkušební schéma_podzim 2013 - ve formátu PDF JZS ...

Odborníci Ústavu pro jazyk český se zapojí do příprav maturity z mateřského jazyka

12. 07. 2013 | Experti Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR se budou společně s metodiky CERMATu aktivně podílet na přípravě dílčích zkoušek společné části maturity z českého jazyka a literatury. Vyplývá to ze smlouvy o spolupráci, kterou uzavřeli ředitelé obou institucí Karel Oliva a Jiří Zíka. Předmětem spolupráce bude mimo jiné konzultační činnost odborníků Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) v rámci expertních týmů při přípravě zkoušky, jejich spolupráce na tvorbě úloh a zadání ...

S odvoláním uspělo necelých 5 procent žadatelů o přezkum maturity

11. 07. 2013 | Celkem 149 kladných doporučení vydal CERMAT v případě žádostí o přezkum výsledku maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu 2013. To odpovídá 4,7 procent všech podaných žádostí o přezkum. Celkový počet odvolání proti výsledku a průběhu zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ, která maturanti směřovali na ministerstvo školství (v případě didaktických testů) a na krajské úřady (v případě písemných prací a ústních zkoušek), dosáhl 3 321. Kladných výroků bylo vydáno ...

Tisková zpráva MŠMT: Letošní maturity byly dobře připraveny a proběhly úspěšně

20. 06. 2013 | Jarní termín společné části maturitní zkoušky tentokrát proběhl v klidu a bez chyb. O půl procenta lepší než v roce 2011 a o 2,2 procenta lepší než vloni. Takový je celkový výsledek čisté úspěšnosti letošních maturantů, z nichž neuspělo alespoň u jedné zkoušky 16,4 procenta. „Podařilo se nám splnit hlavní cíl, který jsme si po nepovedeném loňském ročníku dali – stabilizovat situaci, úspěšně zorganizovat maturity, nepoškozovat zájmy žáků a dát maturantům ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54