NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

CERMAT se distancuje od některých komerčních aktivit subjektů ze soukromého sektoru

16. 01. 2014 | V souvislosti s množstvím různorodých aktivit a informací, které se v médiích a různých komerčních či jiných nabídkách objevují, se velmi často vyskytují odkazy na odbornou podporu či dokonce spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT). CERMAT je organizace zřízená zákonem zejména pro přípravu a realizaci maturitní zkoušky. Tento úkol CERMAT řeší s maximální možnou profesionalitou a v rámci platných zákonných norem. V žádném případě neposkytuje nad rámec ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014

16. 01. 2014 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014. Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2014 - ve formátu PDF   ...

Vzorové úlohy a zadání napoví, co čeká maturanty u zkoušky z dospělosti

06. 01. 2014 | Jste v plné přípravě na maturitní zkoušku? Chcete si udělat obrázek o tom, jaké typy úloh se mohou objevit v testu z matematiky, co všechno obnáší didaktické testy z jazyků či jak vypadá zadání písemné práce? Právě vám je určen Soubor vzorových úloh a zadání, který na oficiálních maturitních webových stránkách bude postupně nahrazovat starší maturitní a ilustrační testy. Odborníci CERMATu připravili soubory vzorových úloh a zadání pro všechny předměty, ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014

27. 12. 2013 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2014. Ke stažení: Sdělení MŠMT_JZS_jaro 2014 - ke stažení ve formátu PDF JZS_jaro 2014_přílohy - ke stažení ve formátu PDF ...

Složit zkoušku z dospělosti se na jaře 2014 pokusí přes 89 tisíc maturantů

18. 12. 2013 | Celkem je k 17. prosinci k povinným zkouškám jarního zkušebního období 2014 přihlášeno 89 687 maturantů, z toho 87 568 maturantů podalo přihlášku ke společné části maturitní zkoušky a 83 548 maturantů k profilové části. Ve společné části se pokusí uspět celkem u 432 844 zkoušek a dílčích zkoušek. Ještě do pátku 20. prosince běží termín pro předání a převzetí výpisu z přihlášek, v němž mají žáci možnost provést poslední ...

Pokusné ověřování výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky – Matematika+

16. 12. 2013 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona vyhlašuje pokusné ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. Text vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky, je včetně všech příloh uveden v souborech ke stažení na ...

CERMAT poskytl školám a krajským úřadům souhrnné zprávy za společnou část maturitní zkoušky v roce 2013

09. 12. 2013 | Školní zprávy jsou důležitým a užitečným dokumentem zejména pro vedení škol, vedoucí předmětových komisí a učitele povinných maturitních předmětů. Poskytují porovnání výsledků jednotlivých tříd s výsledky školy, oborů a výsledky celorepublikovými. Jejich cílem není vytváření žebříčků, jsou koncipovány tak, aby upozornily na slabá místa. Analýza příčin a návrhy řešení identifikovaného problému musí být záležitostí školy. Souhrnné sestavy pro krajské úřady pak obsahují údaje o výsledcích maturitní zkoušky ve skupinách oborů vzdělávání jednotlivých středních ...

CERMAT připravil pro MŠMT a krajské úřady celkem 26 návrhů kladných výroků k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky podzim 2013

20. 11. 2013 | Počet žádostí o přezkoumání výsledku či průběhu maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2013 dosáhl celkového počtu 1058. Nejvyšší počet neúspěšných maturantů či maturantů, kteří se cítili nějak poškození či znevýhodněni, celkem 619, požádal o přezkoumání didaktického testu z matematiky, 130 žáků požádalo o přezkoumání testu z češtiny a 121 o přezkoumání hodnocení písemné práce z českého jazyka. 26 maturantů s žádostí uspělo. Některé žádosti obsahovaly podněty k více ...

Maturitní zpravodaj č. 22 - Přihlašování k MZ 2014 - jaro

13. 11. 2013 | Dnes vychází nové číslo Maturitního zpravodaje. Již 22. vydání je zaměřeno na přihlašování žáků k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014. Téma je to skutečně aktuální, protože závaznou přihlášku je potřeba odevzdat řediteli školy nejpozději do 2. prosince 2013. Formulář přihlášky poskytne žákům ředitel kmenové školy. Ke stažení: Maturitní zpravodaj č. 22 - ke stažení ve formátu PDF ...

Ilustrační test z matematiky

11. 11. 2013 | Zvolit si jako druhou povinnou zkoušku společné části maturity některý z cizích jazyků nebo matematiku? Na tuto otázku hledá v těchto dnech odpověď celá řada z více než devadesáti tisíc maturantů, kteří se musí rozhodnout nejpozději do 2. prosince, kdy vyprší termín pro odevzdání přihlášek řediteli školy. Právě nerozhodným může být dobrou pomůckou ilustrační test z matematiky. Ke stažení: Ilustrační test z matematiky - ke stažení ve ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56