NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Maturanti se dozvědí, jak dopadli v didaktických testech

15. 05. 2013 | Nejpozději zítra budou maturanti seznámeni s výsledky svých didaktických testů jarního termínu státní maturitní zkoušky, školám je CERMAT rozeslal již dnes. "Maturita v letošním roce probíhá v mnohem lepší atmosféře a podmínkách. Zlepšení informovanosti a transparentnosti celého procesu hodnotí pozitivně jak učitelé, tak i sami studenti. Jsem rád, že opatření, která jsme udělali, zajistila zadání korektních úloh a že jsme se vyhnuli chybám, k nimž docházelo v minulém roce," komentuje ...

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

15. 05. 2013 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijalo na základě zkušeností z roku 2011 a 2012 opatření, která přispějí k otevřenosti a transparentnosti při ověřování obsahové a didaktické správnosti didaktických testů a v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona). Přijatá opatření rovněž reagují na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Informace k přezkumnému řízení jaro 2013.pdf (496,56 KB) ...

CERMAT zveřejnil klíče správných řešení maturitních testů

14. 05. 2013 | Správná řešení úloh didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci jarního termínu maturity 2013, jsou k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání (Maturita 2013 – jaro). Maturanti si tak mohou sami ověřit, jak byli při řešení testů úspěšní, ještě před tím, než obdrží oficiální výsledky od ředitele školy. Klíče správných řešení jsou zveřejněny na základě výsledků jednání validačních komisí CERMATu. Validační komise, s výjimkou komise pro český jazyk ...

Odpovídají maturitní didaktické testy Katalogům požadavků? CERMAT se diskuzi nebrání

10. 05. 2013 | CERMAT klade v letošním roce důraz na maximální otevřenost v komunikaci o obsahu maturitní zkoušky i procesech jejích zajištění. Cílem organizátorů Maturitní zkoušky 2013 je korektní otevřená diskuse k relevantním problémům, která přispěje ke stabilizaci společné části maturitní zkoušky a k pochopení jejího významu. „Naší snahou je proto věcně reagovat na případná stanoviska k odborným otázkám, jak jen to je v době probíhajících zkoušek možné,“ uvedl ředitel CERMATu Jiří Zíka.  Jako ...

Žáci mají možnost odvolání proti výsledku své maturitní zkoušky

09. 05. 2013 | Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti o přezkum výsledku, případně průběhu maturitní zkoušky. Pokud má maturant pochybnosti o správnosti výsledku svého didaktického testu společné části maturitní zkoušky nebo má dojem, že byl ze zkoušky, konané formou didaktického testu, neoprávněně vyloučen, pak může podat žádost o přezkum výsledku nebo vyloučení ze zkoušky na Ministerstvo školství, mládeže ...

Výsledky didaktických testů se žáci dozvědí nejpozději 16. května

07. 05. 2013 | V souladu s maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. zpřístupní CERMAT prostřednictvím informačního systému výsledky didaktických testů žáků ředitelům kmenových škol nejpozději 15. května 2013. Ředitel školy předá výpis výsledků didaktických testů žákům, kteří konali dílčí zkoušku společné části formou didaktického testu, nejpozději následující den, tedy 16. května 2013. Výsledky písemné práce společné části maturitní zkoušky pro žáky dané třídy budou předány řediteli školy vždy do začátku ústních zkoušek společné části maturitní ...

Maturitní testy budou zveřejněny na webu

30. 04. 2013 | Didaktické testy z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků určené pro jarní zkušební termín 2013 budou zveřejněny na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání. Zveřejňovány budou postupně ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci Jednotného zkušebního schématu pro jaro 2013, a to vždy nejpozději následující kalendářní den. Poslechové subtesty z cizích jazyků, stejně jako některé další specifické součásti didaktického testu pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek ...

Průvodce maturitou aneb Co je dobré znát před startem ostrých maturit?

22. 04. 2013 | Už jen několik dní zbývá do startu období písemných zkoušek – didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky 2013. Po tematických číslech Maturitního zpravodaje zaměřených na jednotlivé předměty nyní CERMAT nabízí maturantům příručku Žákovský průvodce maturitní zkouškou 2013, která poslouží jako praktický rádce před zahájením zkoušek přímo ve školních učebnách. Základem úspěšného zvládnutí maturity je samozřejmě poctivá příprava na každou zapsanou zkoušku. Dosažený počet bodů, a tedy i ...

Maturitní zpravodaj č. 18: Maturita z cizího jazyka

08. 04. 2013 | V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se dozvíte podrobnější informace k dílčím zkouškám z cizího jazyka. Pomocnou ruku při přípravě Vám mohou nabídnout také příručky k písemným pracím z jednotlivých cizích jazyků. Příručky jsou volně ke stažení v záložce Publikace k maturitě 2013. Ke stažení:  Maturitní zpravodaj č. 18 - ve formátu PDF ...

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

27. 03. 2013 | V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2012/2013. Ke stažení: Úplné znění kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56