NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Žákovský průvodce maturitní zkouškou - podzimní zkušební období 2018

21. 08. 2018 | Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zveřejnilo Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro podzimní zkušební období 2018. Naleznete v něm důležité informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení, zveřejňování výsledků a postupů při podávání žádosti o přezkum. ...

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018

14. 08. 2018 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Jednotné zkušební schéma MZ - podzim 2018 - sdělení MŠMT Jednotné zkušební ...

Vedením Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání byla pověřena Michaela Kleňhová

01. 06. 2018 |  Na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy byla s účinností od 1. 6. 2018 jmenována do funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Michaela Kleňhová. RNDr. Michale Kleňhová v minulosti působila jako ředitelka divize statistických informací a analýz Ústavu pro informace ve vzdělávání, na MŠMT působila ve funkci vrchní ředitelky sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí a pověřená náměstkyně ministra pro legislativu a strategie, od roku 2014 ...

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikuje agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018.

29. 05. 2018 | Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikuje agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018.  Ve zveřejněné prezentaci naleznete • souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě, • porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě, • podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě • a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) ...

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018

29. 05. 2018 | Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli své školy. Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 11. červnu 2018). Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti ...

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku nebo průběhu dílčích zkoušek jarního termínu maturitní zkoušky

24. 05. 2018 | DIDAKTICKÉ TESTY Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou, tedy do 4. června 2018. Více informací k procesu vyřizování žádostí o ...

Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2018

21. 05. 2018 | Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2018 proběhly v jarním zkušebním termínu ve dnech 2. až 4. května, s výjimkou písemné práce z českého jazyka a literatury. Pro didaktické testy z českého jazyka, matematiky a pěti cizích jazyků bylo připraveno celkem 23 variant testů obsahujících více než 1 200 otázek. Elektronicky bylo zpracováno více než 15 tisíc dávek (jedna dávka představuje sadu testů či písemných prací z jedné učebny). Hodnotitelé otevřených úloh (úlohy bez nabídky odpovědi) ohodnotili téměř 3 ...

Zveřejnění klíčů správných řešení didaktických testů jaro 2018

15. 05. 2018 | Centrum zveřejnilo klíče správných řešení didaktických testů maturitní zkoušky jaro 2018.Klíče naleznete zde: ...

Zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol

15. 05. 2018 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2018. Ředitelé škol mají, v souladu s maturitní vyhláškou, sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 16. května 2018. Centrum výsledky didaktických testů žákům nesděluje.Žák si může nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka. Výsledky písemných prací (dále jen PP) obdrží ředitelé škol vždy nejpozději jeden ...

Zveřejnění zadání didaktických testů a písemných prací

02. 05. 2018 | 2.5.2018 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání didaktického testu z matematiky.Zadání didaktických testů z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a Matematiky+ a zadání písemných prací z cizích jazyků budou  zveřejňována postupně. Zveřejnění proběhne vždy v den konání konkrétní zkoušky do dvou hodin po jejím ukončení. ...

strana:  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55