NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Písemná práce z českého jazyka: Jak uspět a čeho se vyvarovat?

04. 02. 2013 | Dílčí zkouška konaná formou písemné práce z českého jazyka, kterou maturanti povinně skládají v rámci společné části maturitní zkoušky, v loňském roce zaskočila nebývale velký počet žáků. CERMAT proto podobně jako před loňským podzimním zkušebním termínem nabízí ke stažení elektronického průvodce touto zkouškou. Na základě zkušenosti z loňského roku a analýzy toho, co dělalo maturantům u „slohovek“ největší problémy, připravil odborný tým metodiků CERMATu podrobný návod, jak při psaní písemné práce ...

Maturitní zpravodaj č. 15: Informace k novele maturitní vyhlášky, informace ke vzdělávání pedagogů, konzultační semináře

16. 01. 2013 | Další, už patnácté číslo Maturitního zpravodaje, který vydává CERMAT, je od úterka k dispozici v elektronické podobě. Najdete v něm další informace k novele maturitní vyhlášky, vzdělávání pedagogů nebo ke konzultačním seminářům. Ke stažení: Maturitní zpravodaj č. 15 - ve formátu PDF ...

CERMAT povede Jiří Zíka

21. 12. 2012 | Výběrová komise jednomyslně doporučila z přihlášených uchazečů jako nejvhodnějšího kandidáta na funkci ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dosavadního pověřeného ředitele Jiřího Zíku. Do výběrového řízení se přihlásili celkem čtyři kandidáti. Výběrovou komisí, v níž byli zastoupeni i externí odborníci, byl jako nejvhodnější vyhodnocen Jiří Zíka. Ten je pověřen řízením organizace od června 2012, kdy ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala odvolal tehdejšího ředitele CERMATu Pavla Zeleného. Tiskovou zprávu ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma společné části MZ v jarním zkušebním období 2013

21. 12. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné časové schéma (JEZUS) konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ pro jarní zkušební období roku 2013. Ke stažení: Jednotné zkušební schéma_jaro 2013 - ke stažení ve formátu PDF Sdělení MŠMT JZS_jaro 2013 - ke stažení ve formátu PDF ...

Diskuze k hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury na portálu rvp. cz

12. 12. 2012 | Ve spolupráci s Národním ústavem vzdělávání byla na portálu rvp.cz připravena diskuze k metodice hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury. Díky konstruktivní odborné diskusi k problematice hodnocení písemné práce (kritéria hodnocení, bodová škála a další aspekty, které s tématem souvisejí) bude možné získat další návrhy ke zpřesnění a rozšíření podpůrného metodického materiálu. Diskuze, která bude na tomto odkazu zpřístupněna dnes (12. 12. 2012)  odpoledne, je určena především odborné ...

Stanovisko MŠMT k úspěšnému ukončení posledního ročníku vzdělávání jako podmínce připuštění k maturitní zkoušce

10. 12. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 4. prosince 2012 stanovisko, které potvrzuje a doplňuje výklad MŠMT z května roku 2011. Zmíněný výklad se týkal úspěšného ukončení posledního ročníku středního vzdělávání jakožto podmínky připuštění k maturitní zkoušce. Ke stažení Stanovisko MŠMT k podmínce připuštění k maturitní zkoušce - ve formátu PDF ...

Sdělení MŠMT – termíny didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období 2013

03. 12. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. II bodem 1 vyhlášky č. 371/2012 Sb. určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ pro jarní zkušební období roku 2013. Ke stažení: Sdělení MŠMT - Termíny konání didaktických testů a písemných prací SČ MZ_jaro 2013 - ve formátu ...

35 maturantů podzimního zkušebního termínu uspělo s odvoláním

23. 11. 2012 | Počet žádostí o přezkoumání výsledku či průběhu maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2012 dosáhl celkového počtu 1258. Nejvyšší počet neúspěšných maturantů či maturantů, kteří se cítili nějak poškození či znevýhodněni, celkem 740, se odvolalo proti výsledku didaktického testu z matematiky v základní úrovni, 250 žáků se odvolalo proti hodnocení písemné práce z českého jazyka v základní úrovni. 35 maturantů s odvoláním uspělo. 907 žádostí o přezkum týkajících se didaktických ...

Maturitní zpravodaj č. 14: Novela školského zákona a přihlašování žáků k jarnímu zkušebnímu období 2013

19. 11. 2012 | Dnešním dnem CERMAT vydává čtrnácté číslo Maturitního zpravodaje, které je zaměřeno převážně na přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Maturanti, učitelé i další čtenáři, kteří se chtějí dozvědět užitečné informace o maturitní zkoušce, naleznou v tomto čísle ve formátu pdf vhodném ke stažení nejen fakta ohledně novely školského zákona nebo procesu přihlašování k maturitní zkoušce, ale i další, neméně zajímavé informace. Ke stažení: Maturitní zpravodaj č. 14 ve formátu pdf ...

Průvodce žáka přihlašováním k maturitě 2013

19. 11. 2012 | Obdobně jako v předchozích dvou letech připravil CERMAT  informační materiál s názvem  Podávám přihlášku k maturitě 2013. Materiál žáky provede přihlašováním k maturitní zkoušce 2013, které začalo 15. listopadu 2012.  Podle platné maturitní vyhlášky je termín předání přihlášek řediteli školy 1. prosince 2012, ale vzhledem k tomu , že tento termín připadá na sobotu je v letošním roce posledním dnem pro předání přihlášky řediteli pondělí 3. prosince. Informace pro žáky k přihlašování jsou k dispozici ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55