NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Maturitní zpravodaj č. 12: Vše podstatné k podzimnímu zkouškovému období

22. 08. 2012 | Dnešním dnem CERMAT vydává dvanácté číslo Maturitního zpravodaje, které je zaměřeno převážně na podzimní termín maturitní zkoušky 2012. Maturanti, učitelé i další čtenáři, kteří se chtějí dozvědět užitečné informace o maturitní zkoušce, naleznou v tomto čísle ve formátu pdf vhodném ke stažení nejen fakta ohledně podzimního zkouškového období s harmonogramem zkoušek, ale i celou řadu praktických rad. Věříme, že Maturitní zpravodaj pomůže jeho čtenářům necelé dva týdny před začátkem podzimního ...

Tisková zpráva k počtu žádostí o přezkum výsledku či průběhu společné části maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2012

15. 08. 2012 | Počet žádostí o přezkoumání výsledku či průběhu maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2012 dosáhl celkového počtu 8148. Žádosti se týkaly celkem 8741 dílčích zkoušek. Největší část z nich, celkem 5185 případů, se týká výsledků hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti, což je zároveň 85 % všech žádostí o přezkum písemných prací. 1770 případů se vztahuje k didaktickému testu z matematiky rovněž v základní úrovni, ...

Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období roku 2012

15. 08. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s  vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro podzimní zkušební období roku 2012. Ke stažení: Sdeleni MSMT JEZUS podzim 2012 - ke stažení ve formátu PDF; JZS podzim 2012 - ke stažení ve formátu PDF.   ...

Spádové školy pro podzimní termín maturitní zkoušky 2012

26. 07. 2012 | Uveřejňujeme seznam spádových škol, na kterých v září 2012 proběhnou písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části maturitní zkoušky: Seznam spádových škol pro podzimní maturitu 2012 - ke stažení ve formátu PDF. Seznam spádových škol po krajích: Hlavní město Praha - ke stažení ve formátu PDF Středočeský kraj - ke stažení ve formátu PDF Královéhradecký kraj - ke ...

Složit zkoušku z dospělosti se na podzim pokusí přes 23 tisíc maturantů

19. 07. 2012 | Celkem 23 314 maturantů podalo přihlášku k podzimnímu termínu společné části maturitní zkoušky 2012. Pokusí se uspět u 53 674 zkoušek a dílčích zkoušek, z nichž se v 39 230 případech jedná o písemné práce a didaktické testy, tedy zkoušky administrované CERMATem. Ústní zkouška zůstává v kompetenci kmenové školy. Pro největší skupinu maturantů půjde v září o termín opravný, jedná se o 16 831 maturantů. Pro 6 192 maturantů bude ...

Tisková zpráva MŠMT k doporučení komise pro revizi společné části maturitní zkoušky

17. 07. 2012 | Na základě doporučení pracovní skupiny pro revizi státních maturit je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala připraven prosadit změny státní maturitní zkoušky pro období 2013 a 2014.„Maturitní zkouška bude mít nadále společnou, neboli státní část, ale ta bude mít od roku 2013 jen jednu úroveň u všech zkoušek. Nebude tady žádné dělení na základní a vyšší úroveň jako v uplynulých dvou letech,“ vysvětluje ministr Petr Fiala.Současný model, který obsahuje ...

Oponentury k žádostem o přezkum maturity se daří zpracovávat v zákonných lhůtách

11. 07. 2012 | Celkový počet žádostí o přezkoumání výsledků či průběhu maturitní zkoušky dosáhl k 11. 7. 2011 počtu 8 098. V současné době se denní přírůstek odvolání pohybuje mezi 9 a 15 žádostmi o přezkum. CERMATu se dosud daří zpracovávat oponentní posudky v termínech, které mu určuje platná legislativa.Necelých 35 procent odvolání, celkem 2 828, směřovali maturanti na MŠMT (didaktické testy), rozhodnutí o 5 270 žádostí o přezkum (ústní zkouška a písemná ...

Tisková zpráva ke zveřejnění ilustračního testu ze zkušebního předmětu informatika

02. 07. 2012 | CERMAT zveřejňuje pro školy a odbornou veřejnost ilustrační testy zkušebního předmětu informatika (jedna sada základní úroveň, jedna sada vyšší úroveň) a předběžný popis modelu zkoušky a doporučení pro učebny s ICT technikou, kde se praktická úloha didaktického testu bude konat. V jarním termínu 2013 dle platné legislativy mohou žáci středních škol v maturitním ročníku jako třetí povinný předmět volit mezi matematikou, občanským a společensko-vědním základem a informatikou. Informatika nebyla prozatím ...

Cermat dosud doporučil vyhovět zhruba čtyřem procentům odvolání

27. 06. 2012 | Cermat k 26. červnu přijal 7 827 žádostí o přezkum maturitní zkoušky. Největší část z nich, celkem 4982 případů, se týká žádostí o přezkum hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. 1 722případů odvolání se vztahuje k didaktickému testu z matematiky rovněž v základní úrovni.„Doposud bylo provedeno 5 135 oponentních posouzení, v 326 případech bylo vydáno kladné doporučení. To zatím odpovídá 4, 14 procenta z dosud zpracovaných ...

Uzavření vzdělávacího systému LMS CISKOM pro účastníky a tutory/ lektory

22. 06. 2012 | Dnem 27. června 2012 od 20:00 bude uzavřen vzdělávací systém (LMS) pro všechny účastníky a tutory/lektory. Plánované zpřístupnění systému LMS je dne 20. srpna 2012 od 10:00.Případné dotazy můžete zasílat na adresu info@novamaturita.cz nebo volat na telefonní číslo 224 507 507. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54