NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Stanovisko k upozornění EDUin na chybu v testu z lehčí matematiky v podzimním zkušebním období MZ 2012

14. 09. 2012 | Autoři upozornění uvádí ve svém komentáři k úloze č. 14, že formulace „Spotřeba paliva je přímo úměrná ujeté vzdálenosti.“ je nesprávná a že tudíž měla vést k vyřazení této úlohy z testu. Zadání úlohy je formulováno takto: Výchozí text k úloze č. 14 Auto vyjíždělo na cestu s polovinou nádrže. Po 100 km jízdy zbývala ještě třetina nádrže a při příjezdu do cíle jen pětina nádrže. Spotřeba paliva je přímo úměrná ...

Důležité upozornění: Žádosti o přezkum se neposílají do CERMATu!

13. 09. 2012 | CERMAT není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat. Ze školského zákona č. 561/2004 Sb. § 82, jsou institucemi pro rozhodování ve věci žádosti o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky ministerstvo školství (pro didaktické testy), respektive krajský úřad (pro ostatní zkoušky či dílčí zkoušky), Pakliže nebude žádost o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky podána správným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě, riskuje žadatel, že se ...

Výsledky didaktických testů podzimního zkušebního termínu 2012

12. 09. 2012 | V podzimním zkušebním termínu 2012 bylo vykonáno 17,6 tisíc zkoušek formou didaktických testů. Z celkového počtu přihlášených (21,5 tis.) tak k didaktickým testům přišlo více než 4/5 přihlášených (81,6 %). V řádném termínu (většinou ti, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v jarním termínu) bylo vykonáno 8,8 tis. zkoušek, opravných zkoušek (žák se na jaře účastnil, ale neuspěl) bylo 8,6 tis. Zbývající část tvořily zkoušky náhradní, tedy v případě, kdy ...

Pravidla pro podání žádosti o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky

12. 09. 2012 | V těchto a dalších dnech již ředitelé škol sdělují maturantům výsledky zkoušek/dílčích zkoušek konaných v podzimním zkušebním obdobím maturitní zkoušky 2012. Pakliže mají maturanti o výsledku či průběhu zkoušky pochybnosti, mají právo podat žádost o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona č. 561/2004 Sb. Pokud se maturant žádost o přezkum rozhodne podat, musí dodržet určitá pravidla, zejména to, na jakou adresu žádost zaslat. Pokud maturant ...

Zveřejnění klíčů správných řešení - podzimní zkušební období 2012

11. 09. 2012 | Dnes odpoledne byly zveřejněny klíče správných řešení k didaktickým testům. Klíče, spolu s testovými sešity, jsou ke stažení v záložce Testy a zadání. Veškeré informace o výsledcích zkoušek sděluje žákům škola, kterou studovali. Nahlédnutí do zkušební dokumentace didaktických testů a písemných prací společné části MZ je možné na škole, kde maturanti zkoušku konali.CERMAT není oprávněn sdělovat žákům ani rodičům výsledky maturitní zkoušky a poskytovat nebo zasílat zkušební dokumentaci. ...

Aktuální informace k vydávání vysvědčení

06. 09. 2012 | V podzimním zkušebním období roku 2012 poskytne CERMAT dle platné legislativy řediteli školy vysvědčení o maturitní zkoušce do 3 dnů ode dne, kdy shromáždil všechny výsledky daného žáka. U písemných prací je shromážděním výsledků myšleno ohodnocení písemné práce hodnotitelem. Konkrétní termíny zpřístupnění vysvědčení: Vysvědčení žáků, kterým k úspěšnému složení maturitní zkoušky chybí pouze písemná práce ve společné části, bude zpřístupněno řediteli školy nejpozději 10. září 2012. ...

Zveřejnění testů a zadání z maturitní zkoušky 2012 - podzim

05. 09. 2012 | Ode dneška jsou postupně zveřejňovány testy a zadání podzimní maturity v návaznosti na shromáždění všech dat dané zkoušky či dílčí zkoušky ze škol. Klíče správných řešení budou zveřejněny po závěrech validační komise. Soubory jsou k dipozici ke stažení ve složce Testy a zadání. ...

Maturitní zpravodaj č. 12: Vše podstatné k podzimnímu zkouškovému období

22. 08. 2012 | Dnešním dnem CERMAT vydává dvanácté číslo Maturitního zpravodaje, které je zaměřeno převážně na podzimní termín maturitní zkoušky 2012. Maturanti, učitelé i další čtenáři, kteří se chtějí dozvědět užitečné informace o maturitní zkoušce, naleznou v tomto čísle ve formátu pdf vhodném ke stažení nejen fakta ohledně podzimního zkouškového období s harmonogramem zkoušek, ale i celou řadu praktických rad. Věříme, že Maturitní zpravodaj pomůže jeho čtenářům necelé dva týdny před začátkem podzimního ...

Tisková zpráva k počtu žádostí o přezkum výsledku či průběhu společné části maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2012

15. 08. 2012 | Počet žádostí o přezkoumání výsledku či průběhu maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2012 dosáhl celkového počtu 8148. Žádosti se týkaly celkem 8741 dílčích zkoušek. Největší část z nich, celkem 5185 případů, se týká výsledků hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti, což je zároveň 85 % všech žádostí o přezkum písemných prací. 1770 případů se vztahuje k didaktickému testu z matematiky rovněž v základní úrovni, ...

Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období roku 2012

15. 08. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s  vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro podzimní zkušební období roku 2012. Ke stažení: Sdeleni MSMT JEZUS podzim 2012 - ke stažení ve formátu PDF; JZS podzim 2012 - ke stažení ve formátu PDF.   ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56