NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Seminář vysokých škol k nové maturitě

04. 10. 2011 | Dne 27. září 2011 se v prostorách Masarykovy koleje ČVUT uskutečnil seminář "Spolupráce vysokých škol na standardech středoškolského vzdělávání", jehož spolupořadatelem bylo Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Ostravská univerzita v Ostravě a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Vedle zmiňovaných institucí se semináře účastnili představitelé 10 veřejných vysokých škol, zástupci MŠMT Skupiny II všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání a Skupiny III pro výzkum a vysoké školství, dále zástupce ...

Tisková konference MŠMT - Výsledky maturitní zkoušky v obou termínech 2011

03. 10. 2011 | V pátek 30. září 2011 proběhla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR tisková konference na téma Výsledky maturitní zkoušky v obou termínech 2011. Ke stažení: Výsledky maturitní zkoušky v obou termínech 2011 - prezentace ve formátu PPT. ...

On-line diskuze - Podzimní termín maturitní zkoušky 2011

28. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 26. září dotazy k vysvědčením a protokolům řediteli sekce logistiky a bezpečnosti - Ing. Jiřímu Zíkovi. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne ve čtvrtek 29. září od 16 do 18 hodin, bude Podzimní termín maturitní zkoušky 2011. Odpovídat Vám bude ředitel CERMATu - Ing. Pavel Zelený. Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

Podzimní termín maturity 2011 – zpřístupnění výsledků a vyvěšení testů a zadání

27. 09. 2011 | CERMAT včera zpřístupnil školám prostřednictvím informačního systému CERTIS výsledky žáků v podzimním termínu maturitní zkoušky 2011. Dnes také vyvěsil didaktické testy a zadání písemných prací použité při podzimním termínu - ke stažení je naleznete zde. Žáci, kteří v tomto termínu u jedné či více zkoušek neuspěli, mají ze zákona právo se proti výsledku odvolat – podrobný návod naleznete zde. ...

Zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání o výsledcích ověření způsobilosti didaktických testů a jednotlivých testových úloh plnit roli zadání společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2011

27. 09. 2011 | Na základě závěrů odborného posouzení způsobilosti testových úloh a didaktických testů s využitím výsledků předmětných zkoušek v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky roku 2011 rozhodl ředitel Centra ve věci způsobilosti testů následovně: Všechny didaktické testy použité jako zadání předmětných zkoušek a dílčích zkoušek maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2011 jsou způsobilé plnit funkci zadání těchto zkoušek. Všechny položky didaktických testů použitých ...

On-line diskuze - Vysvědčení a protokol (výsledky MZ 2011 - podzimní termín)

23. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 22. září dotazy k matematice metodičce pro tento předmět - PhDr. Evě Řídké. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne v pondělí 26. září od 16 do 18 hodin, bude Vysvědčení a protokol (výsledky MZ 2011 - podzimní termín). Odpovídat Vám bude ředitel sekce logistiky a bezpečnosti - Ing. Jiří Zíka. Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

Informace pro maturanty ohledně předávání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky

22. 09. 2011 | Poslední písemnou zkouškou byl ve středu 21. září 2011 ukončen podzimní termín společné části maturitní zkoušky 2011. Dnešním dnem tzv. spádové školy ukončují proces hodnocení písemných prací a zasílají výsledky CERMATu ke zpracování. Maturanti své výsledky z písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky obdrží v pondělí 26. září 2011 na svých kmenových školách, kde jim také budou vystaveny maturitní vysvědčení a protokoly o výsledcích společné části MZ. Zástupci CERMATu nejsou ...

On-line diskuze - Matematika II

21. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 19. září dotazy k matematice metodičce pro tento předmět - PhDr. Evě Řídké. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne ve čtvrtek 22. září od 16 do 18 hodin, bude opět Matematika. Odpovídat Vám bude metodička pro tento předmět - PhDr. Eva Řídká. Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

Vystoupení ředitel CERMATu Pavla Zeleného v rámci Kulatého stolu ke vzdělávací politice SKAV

16. 09. 2011 | Co nám řekla státní maturita o studentech? To bylo tématem tradičního Kulatého stolu ke vzdělávací politice Stálé konference asociací ve vzdělávání, o. s. a EDUin, o.p.s. Své příspěvky do diskuze představili panelisté: náměstek ústřední školní inspektorky Tomáš Zatloukal, ředitel CERMATu Pavel Zelený, ředitel Waldorfského lycea Ivan Smolka, ředitel Akademického gymnázia Štěpánská Milan Štěrba a Pavel Valášek, ředitel Střední školy elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem. Prezentaci, která doplnila příspěvek šéfa ...

On-line diskuze - Matematika

16. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 15. září dotazy k cizím jazykům metodičce cizích jazyků - Mgr. Evě Kotrčkové. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne v pondělí 19. září od 16 do 18 hodin, bude Matematika. Odpovídat Vám bude metodička pro tento předmět - PhDr. Eva Řídká.Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54