NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Vyvěšení ilustračních testů a zadání písemných prací 2012 a vyjádření CERMATu k náročnosti testu z matematiky

30. 03. 2012 | Dnes vyvěsil CERMAT ilustrační testy a zadání písemných prací povinných zkoušek pro rok 2012. Nejprve byly 19. března vyvěšeny v informačním systému CERTIS pro potřeby škol, nyní jsou k dispozici volně ke stažení v článku Ilustrační testy a zadání 2012. Vyjádření CERMATu k náročnosti testu z matematiky Krátce po zveřejnění ilustračních maturitních testů školám v IS CERTIS zaznamenali pracovníci infolinky CERMATu několik dotazů na obtížnost některých úloh, které jsou součástí didaktického testu ...

Kritéria hodnocení společné části MZ 2012

28. 03. 2012 | V souladu s odstavcem (1) § 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění: (1) Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná. Ke stažení: OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - kritéria hodnocení - ve formátu PDF ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2012

08. 02. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2012.Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky pro podzimní období ve šk. roce 2011/2012 - ve formátu PDF ...

Aktualizace banky pracovních listů (český jazyk a literatura)

06. 02. 2012 | Na počátku července 2009 CERMAT zahájil postupné zpřístupňování pracovních listů ve smyslu § 6, odstavce (5) prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění. V současné době banka obsahuje 2200 pracovních listů. Nyní proběhlo další rozšíření banky pracovních listů, byla doplněna o 400 nových pracovních listů. Pracovní listy jsou tříděny podle schématu: S pracovními listy v bance lze zacházet pouze v souladu s informacemi obsaženými v metodických materiálech CERMATu. ...

Konzultační semináře 2012

06. 01. 2012 | CERMAT ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) připravil na základě zájmu škol sérii prezenčních konzultačních seminářů, které odstartovaly v listopadu loňského roku a pokračovat budou od ledna 2012. Školy dnes obdržely e-mail s dopisem a anotací jednotlivých seminářů. Více o projektu se dočtete v záložce Konzultační semináře. ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma společné části MZ v jarním zkušebním období 2012

03. 01. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2012. Ke stažení: Sdeleni_MSMT_JEZUS_jaro2012. pdf ...

Novela školského zákona č. 472/2011 Sb.

03. 01. 2012 | Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. Ke stažení: 472-2011_novela_SZ.pdf Školský zákon 561/2004 Sb. s promítnutou novelou 472/2011 Sb.pdf ...

Maturitní zpravodaj č. 11

09. 12. 2011 | Dnes byla všem středním školám s maturitou odeslána poštou zásilka se čtyřmi výtisky Maturitního zpravodaje č. 11, který shrnuje podstatné informace o změnách v maturitě 2012. Maturitní zpravodaj číslo 11 si můžete stáhnout zde. ...

Tisková zpráva CERMATu - Vyšší úroveň obtížnosti znamená především jistotu pro budoucnost

09. 12. 2011 | Výběr předmětů a úrovní obtížnosti před přihlášením k maturitní zkoušce 2012 by měl každý maturant volit nejen s ohledem na svoji momentální „formu“, ale především s důrazem na to, zda chce navázat studiem na vysoké škole. Počet fakult, které výsledky společné části maturit zohlední u přijímacích zkoušek, totiž roste. Žáci závěrečného ročníku maturitního studia musejí podat přihlášku k maturitní zkoušce 2012 řediteli školy nejpozději 15. prosince 2011. Ještě před tím ...

Průvodce žáka přihlašováním k maturitě 2012

01. 12. 2011 | CERMAT pro letošní maturanty připravil (stejně jako loni) informační materiál s názvem Průvodce žáka přihlašováním k MZ 2012 – Podávám přihlášku k maturitě 2012. Materiál žáky provede přihlašováním k maturitní zkoušce 2012, které začíná dnes 1. 12. 2011. V těchto dnech jsou školám postupně odesílány zásilky s příslušným počtem výtisků pro každého maturanta. Průvodce je současně k dispozici i v elektronické podobě v záložce Informace pro maturanty 2012. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56