NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G)

30. 11. 2011 | Opatřením ministra, školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 35 455/2011-23 se mění stanovení počtu povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP G takto: profilová část maturitní zkoušky pro obor vzdělání 79-41-K/XX Gymnázium se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. V praxi to znamená, že při určení nabídky zkoušek profilové části MZ v oboru vzdělání Gymnázium v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ...

Plánovaný výpadek webových stránek

15. 11. 2011 | V pátek 18. listopadu 2011 od 20 do 22 hodin dojde k plánovanému výpadku stránek www.novamaturita.cz a www.cermat.cz z technických důvodů. Zároveň v této době nebude umožněn přístup do IS CERTIS. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení. CERMAT ...

Souhrnné zprávy obdrží školy v polovině listopadu

01. 11. 2011 | Stejně jako po skončení jarního termínu maturitní zkoušky 2011, i nyní připravuje CERMAT tzv. Souhrnné zprávy pro školy. Zprávy budou zahrnovat výsledky za jarní i podzimní termín maturitní zkoušky v roce 2011. Jednotlivým školám budou souhrnné zprávy zaslány po ukončení celého procesu vyřízení žádostí o přezkum výsledků maturitní zkoušky. Předpokládaný termín je 15. listopadu 2011. ...

Prezident Klaus svým podpisem stvrdil odklad třetí povinné zkoušky na rok 2013

28. 10. 2011 | Prezident Václav Klaus ve čtvrtek podepsal novelu školského zákona, kterou se odkládá třetí povinná zkouška na školní rok 2012/2013. Letošní maturanti si tak budou moci ještě vybrat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka nebo matematiky. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání měl původně odkládat třetí povinnou zkoušku, respektive povinnou zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky, o dva roky na rok 2014. Při projednávání ...

Výsledky maturit nejsou nástrojem k sestavování žebříčků

25. 10. 2011 | Analýzy výsledků společné části maturitní zkoušky, které od CERMATu dostali k dispozici ředitelé škol a krajské úřady, neslouží k sestavování žebříčků kvality škol nebo pořadí úspěšnosti regionů. CERMAT se od podobných pokusů důrazně distancuje. Analýza výsledků, kterou po jarním termínu maturit obdržely všechny školy, jsou nástrojem ke zkvalitnění výuky. Ředitelé škol získali prostřednictvím těchto školních zpráv informaci o tom, na který předmět a látku by se měli ve výuce zaměřit, v ...

Roční odklad povinné maturitní zkoušky z cizího jazyka schválen Senátem ČR

13. 10. 2011 | Na dnešním zasedání Senátu ČR byl, v rámci novely školského zákona, schválen roční odklad povinné maturitní zkoušky z cizího jazyka. Novelu školského zákona nyní dostane k podpisu prezident republiky. Návrh na odklad třetí povinné zkoušky byl přijat 2. září Poslaneckou sněmovnou a nyní tedy i Senátem ČR. Zákonodárci byl tento návrh přijat s tím, že třetí povinná zkouška by měla být zavedena ve školním roce 2012/2013. Zavedení třetí povinné zkoušky znamená ...

Zveřejnění novely maturitní vyhlášky a maturitního kalendáře 2012

05. 10. 2011 | V minulém týdnu byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela „maturitní“ vyhlášky, která nabyla účinnosti 30. září 2011. Její úplné znění s vyznačením změn (tučným písmem) naleznete ve složce Školský zákon a vyhláška. Zároveň s dokumentem byl školám zaslán e-mailem komentář k nejzásadnějším změnám, které novela vyhlášky přináší – k nalezení tamtéž, a maturitní kalendář pro rok 2012 – čtěte v záložce Maturita 2012. Všechny zmíněné dokumenty si zde můžete stáhnout ...

Seminář vysokých škol k nové maturitě

04. 10. 2011 | Dne 27. září 2011 se v prostorách Masarykovy koleje ČVUT uskutečnil seminář "Spolupráce vysokých škol na standardech středoškolského vzdělávání", jehož spolupořadatelem bylo Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Ostravská univerzita v Ostravě a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Vedle zmiňovaných institucí se semináře účastnili představitelé 10 veřejných vysokých škol, zástupci MŠMT Skupiny II všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání a Skupiny III pro výzkum a vysoké školství, dále zástupce ...

Tisková konference MŠMT - Výsledky maturitní zkoušky v obou termínech 2011

03. 10. 2011 | V pátek 30. září 2011 proběhla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR tisková konference na téma Výsledky maturitní zkoušky v obou termínech 2011. Ke stažení: Výsledky maturitní zkoušky v obou termínech 2011 - prezentace ve formátu PPT. ...

On-line diskuze - Podzimní termín maturitní zkoušky 2011

28. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 26. září dotazy k vysvědčením a protokolům řediteli sekce logistiky a bezpečnosti - Ing. Jiřímu Zíkovi. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne ve čtvrtek 29. září od 16 do 18 hodin, bude Podzimní termín maturitní zkoušky 2011. Odpovídat Vám bude ředitel CERMATu - Ing. Pavel Zelený. Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56