NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Podzimní termín maturity 2011 – zpřístupnění výsledků a vyvěšení testů a zadání

27. 09. 2011 | CERMAT včera zpřístupnil školám prostřednictvím informačního systému CERTIS výsledky žáků v podzimním termínu maturitní zkoušky 2011. Dnes také vyvěsil didaktické testy a zadání písemných prací použité při podzimním termínu - ke stažení je naleznete zde. Žáci, kteří v tomto termínu u jedné či více zkoušek neuspěli, mají ze zákona právo se proti výsledku odvolat – podrobný návod naleznete zde. ...

Zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání o výsledcích ověření způsobilosti didaktických testů a jednotlivých testových úloh plnit roli zadání společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2011

27. 09. 2011 | Na základě závěrů odborného posouzení způsobilosti testových úloh a didaktických testů s využitím výsledků předmětných zkoušek v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky roku 2011 rozhodl ředitel Centra ve věci způsobilosti testů následovně: Všechny didaktické testy použité jako zadání předmětných zkoušek a dílčích zkoušek maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2011 jsou způsobilé plnit funkci zadání těchto zkoušek. Všechny položky didaktických testů použitých ...

On-line diskuze - Vysvědčení a protokol (výsledky MZ 2011 - podzimní termín)

23. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 22. září dotazy k matematice metodičce pro tento předmět - PhDr. Evě Řídké. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne v pondělí 26. září od 16 do 18 hodin, bude Vysvědčení a protokol (výsledky MZ 2011 - podzimní termín). Odpovídat Vám bude ředitel sekce logistiky a bezpečnosti - Ing. Jiří Zíka. Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

Informace pro maturanty ohledně předávání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky

22. 09. 2011 | Poslední písemnou zkouškou byl ve středu 21. září 2011 ukončen podzimní termín společné části maturitní zkoušky 2011. Dnešním dnem tzv. spádové školy ukončují proces hodnocení písemných prací a zasílají výsledky CERMATu ke zpracování. Maturanti své výsledky z písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky obdrží v pondělí 26. září 2011 na svých kmenových školách, kde jim také budou vystaveny maturitní vysvědčení a protokoly o výsledcích společné části MZ. Zástupci CERMATu nejsou ...

On-line diskuze - Matematika II

21. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 19. září dotazy k matematice metodičce pro tento předmět - PhDr. Evě Řídké. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne ve čtvrtek 22. září od 16 do 18 hodin, bude opět Matematika. Odpovídat Vám bude metodička pro tento předmět - PhDr. Eva Řídká. Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

Vystoupení ředitel CERMATu Pavla Zeleného v rámci Kulatého stolu ke vzdělávací politice SKAV

16. 09. 2011 | Co nám řekla státní maturita o studentech? To bylo tématem tradičního Kulatého stolu ke vzdělávací politice Stálé konference asociací ve vzdělávání, o. s. a EDUin, o.p.s. Své příspěvky do diskuze představili panelisté: náměstek ústřední školní inspektorky Tomáš Zatloukal, ředitel CERMATu Pavel Zelený, ředitel Waldorfského lycea Ivan Smolka, ředitel Akademického gymnázia Štěpánská Milan Štěrba a Pavel Valášek, ředitel Střední školy elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem. Prezentaci, která doplnila příspěvek šéfa ...

On-line diskuze - Matematika

16. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 15. září dotazy k cizím jazykům metodičce cizích jazyků - Mgr. Evě Kotrčkové. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne v pondělí 19. září od 16 do 18 hodin, bude Matematika. Odpovídat Vám bude metodička pro tento předmět - PhDr. Eva Řídká.Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

Tisková zpráva CERMATu: Startuje blok podzimních maturitních testů a písemných prací

15. 09. 2011 | Blokem didaktických testů a písemných prací pokračuje od čtvrtka 15. 9. 2011 podzimní termín náhradních a opravných maturitních zkoušek. 20 500 maturantů se pokusí na 198 spádových školách uspět u zkoušky z dospělosti.   Maturanti absolvují testy a písemné práce podle jednotného zkušebního schématu (JZS). Ve čtvrtek 15. září se zahajuje didaktickými testy a písemnými pracemi z českého jazyka a literatury v základní úrovni obtížnosti, odpoledne přijdou na řadu didaktické testy z češtiny ve vyšší úrovni ...

On-line diskuze - Cizí jazyky II

14. 09. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 12. září dotazy k cizím jazykům metodičce cizích jazyků - Mgr. Evě Kotrčkové. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne ve čtvrtek 15. září od 16 do 18 hodin, budou opět Cizí jazyky. Odpovídat Vám bude metodička cizích jazyků - Mgr. Eva Kotrčková. Dotazy můžete klást od dnešního poledne. ...

Tematický vstup k nové maturitě na metodickém portálu RVP

13. 09. 2011 | V rámci spolupráce CERMATu s Národním ústavem pro vzdělávání (dále také NÚV – divizí VÚP) vzniká v současné době tematický vstup k nové maturitě určený zejména učitelům a vedoucím pracovníkům škol. Tematický vstup s názvem Nebojte se maturovat jinak! bude spuštěn v polovině září na metodickém portálu RVP - http://rvp.cz. Diskuzní prostor přináší jednak zkušenosti gymnázií a odborných škol s přípravou žáků na společnou část maturitní zkoušky, zároveň informuje o zavádění ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56