NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Maturitní testy projdou oponenturou

06. 06. 2011 | V uplynulých dnech se rozhořela diskuze, zda mají být letošní maturitní testy plošně zveřejněny. Důvodem, proč se tak nestalo, není v žádném případě strach CERMATu z toho, že by testy nebyly kvalitní.Maturitní testy nevznikají náhodně. Jejich obsah je dán katalogy požadavků ke zkoušce, a tím i pedagogickými dokumenty, podle nichž se předmět vyučuje. Katalogy byly schváleny a zveřejněny v dubnu 2009. Druhým východiskem pro tvorbu testu je jeho specifikace. Jde ...

On-line diskuze pro žáky a rodiče - Didaktické testy a písemné práce II

03. 06. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dotazy k didaktickým testům a písemným pracím řediteli CERMATu. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze budou opět didaktické testy a písemné práce, které probíhají na školách od 30. května do 7. června 2011. Odpovídat Vám bude ředitel CERMATu - Pavel Zelený. Další diskuze proběhne v pondělí, tj. 6. června od 17 do 19 hodin. Dotazy můžete klást již od dnešního dne od ...

Informace k uvádění prospěchu z nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky na vysvědčení a k možnosti omluvit neúčast na nepovinné zkoušce

30. 05. 2011 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává informaci k případům, kdy se žák přihlásil pro jarní zkušební období 2011 k nepovinné zkoušce společné části maturitní zkoušky, avšak nemá zájem nepovinnou zkoušku konat, protože nedošlo k původně zvažované úpravě vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, která měla vyloučit uvádění stupně „5 – neprospěl“ z nepovinných zkoušek na vysvědčení:1. Žák ...

Webové stránky www.novamaturita.cz čelily útoku hackera

30. 05. 2011 | V průběhu neděle 29. 5. došlo k napadení informačních webových stránek www.novamaturita.cz, čímž byl ztížen a částečně omezen přístup k těmto stránkám. Závada byla odstraněna v průběhu několika hodin.Informační webové stránky www.novamaturita.cz nejsou součástí informačního systému, který zajišťuje pořízení, zpracování a vyhodnocení výsledků maturitní zkoušky. Jsou zcela odděleny fyzicky i softwarově. V žádném případě proto nemohlo dojít a nedošlo k ohrožení dat a procesů zpracování výsledků maturitní zkoušky, a to ...

Odložení on-line diskuze pro žáky a rodiče – Didaktické testy a písemné práce

30. 05. 2011 | Dnešní diskuze, která měla proběhnout od 17 do 19 hod., bude z přetrvávajících technických důvodů odsunuta. Konat se bude ve čtvrtek, což je obvyklý termín druhé pravidelné týdenní diskuze, pouze s tím rozdílem, že její čas bude navýšen o hodinu. Diskuze tedy bude trvat 3 hodiny, tentokrát od 15 do 18 hod. Zodpovídat Vaše dotazy bude ředitel CERMATu Pavel Zelený. Dotazy můžete zasílat od středečních 15ti hodin. ...

Webové stránky www.novamaturita.cz čelily útoku hackera

30. 05. 2011 | V průběhu neděle 29. 5. došlo k napadení informačních webových stránek www.novamaturita.cz, čímž byl ztížen a částečně omezen přístup k ...

Informace k uvádění prospěchu z nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky na vysvědčení a k možnosti omluvit neúčast na nepovinné zkoušce

30. 05. 2011 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává informaci k případům, kdy se žák přihlásil pro jarní zkušební období 2011 k ...

On-line diskuze pro žáky a rodiče - Didaktické testy a písemné práce

27. 05. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dotazy k maturitní zkoušce metodičce pro matematiku – PhDr. Evě Řídké. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze budou didaktické testy a písemné práce, které probíhají na školách od 30. května do 7. června 2011. Odpovídat Vám bude ředitel sekce logistiky a bezpečnosti – Ing. Jiří Zíka. Další diskuze proběhne v pondělí, tj. 30. května od 17 do 19 hodin. ...

Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci SČ MZ

26. 05. 2011 | Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2011: „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky“, č.j. 15586/2011-26, ze dne 25. května 2011. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2011 rozvojový program ve vzdělávání: ...

On-line diskuze pro žáky a rodiče - Matematika

25. 05. 2011 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dotazy k maturitní zkoušce Pavlu Zelenému. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze bude maturitní zkouška z matematiky. Odpovídat Vám bude metodička pro matematiku - PhDr. Eva Řídká. Další diskuze proběhne již tento čtvrtek, tj. 26. května od 17 do 19 hodin. Dotazy můžete klást již od dnešního dne od 12:00. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54