NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Maturity v žádném případě ohroženy nejsou

11. 04. 2011 | Preventivní kontrola technického zajištění nové maturity odhalila několik nedostatků. Do poloviny dubna by měly být odstraněny. Současná politická situace a krize ve straně Věci veřejné nebude mít v žádném případě vliv na průběh maturity. To vše zaznělo na dnešní tiskové konferenci na téma nová maturita, kde se s novináři setkali náměstek pro regionální školství Ladislav Němec a ředitel organizace CERMAT Pavel Zelený.   Od 6. do 13. dubna podle plánu ...

Zveřejnění cvičných zadání poslechových subtestů z cizích jazyků

11. 04. 2011 | Dnes zveřejnil CERMAT v IS CERTIS poslední sadu cvičných zadání, a to poslechové subtesty z cizích jazyků. Dne 27. 4. budou tyto vyvěšeny taktéž v záložce Ilustrační testy a zadání 2011 - viz následující harmonogram: CVIČNÁ/ILUSTRAČNÍ ZADÁNÍ ZKOUŠEK/TESTY UVOLNĚNÍ PRO ...

On-line diskusní fórum pro žáky a rodiče

07. 04. 2011 | V rámci informační podpory cílové skupiny žáci a rodiče, jsme připravili diskusní fórum, kde je možné klást dotazy ohledně nové maturity, které budou dvakrát týdně naživo zodpovídat odborníci z CERMATu. Diskuze budou probíhat každé pondělí a čtvrtek od 17 do 19 hodin, přičemž dotazy lze posílat vždy jeden pracovní den předem od 12 hodin. Dotazy na fóru bude možné klást do 30. června 2011, kdy bude uzavřeno. Při první diskuzi ...

Projekt CISKOM – Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele a ŠMK rozeslány do škol

07. 04. 2011 | Od 1. do 6. dubna probíhala 4. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele (HOD) a k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Současně byly rozesílány též Osvědčení certifikovaným školním maturitním komisařům (ŠMK). Rozesílka více jak 5,5 tis. Osvědčení do 1 117 škol proběhla postupně po jednotlivých krajích viz. tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení pro HOD bylo ...

Zveřejnění Maturitních zpravodajů č. 9 a 10

04. 04. 2011 | Dovolujeme si Vás upozornit, že byly zveřejněny Maturitní zpravodaje číslo 9 a číslo 10. V čísle 9 najdete informace o změnách v organizaci maturitní zkoušky 2011, změny v hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury a články o formě informační podpory škol. Dále pak přehled vypořádání připomínek z Maturitní generálky 2010, týkající se obsahu a metodiky zkoušek a jejich hodnocení. Maturitní zpravodaj č. 9 je ke stažení zde. V čísle ...

Zveřejnění druhé sady cvičných zadání písemných prací v IS CERTIS

01. 04. 2011 | Dnes zveřejnil CERMAT v IS CERTIS druhou sadu cvičných zadání písemných prací, které budou dne 18. 4. 2011 vyvěšeny taktéž v záložce Ilustrační testy a zadání 2011. Druhá sada zadání písemných prací z:a) Český jazyk a literatura – základní a vyšší úroveň obtížnosti, b) Anglický jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, c) Německý jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, d) Španělský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, e) Francouzský jazyk - základní ...

Kritéria hodnocení

31. 03. 2011 | V souladu s odstavcem (1) § 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění: (1) Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná. Ke stažení: OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - kritéria hodnocení - ve formátu PDF Detailní kritéria hodnocení mají k dispozici hodnotitelé písemných prací ...

Metodický portál – online diskuze k novým maturitám!

29. 03. 2011 | Připravuje ji VÚP v rámci projektu KURIKULUM G společně s CERMATem a s MŠMT. Účastníci se budou moci na Metodickém portálu www.rvp.cz online zeptat na všechno, co je zajímá, Petry Pátkové z MŠMT (legislativní otázky a profilová část maturity) a ředitele CERMATu Pavla Zeleného (problematika logistiky, organizace společné části maturity). Online budou odpovídat 5. dubna 2011 od 16 hodin. V rámci diskuze bude možné si ujasnit všechny případné nesrovnalosti před letošní maturitní zkouškou, získat informace, jak ...

Sdělení MŠMT k termínům konání společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012

29. 03. 2011 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období ve školním roce 2011/2012. V Praze dne 29. března 2011 Čj.: 9372/2011-22 SDĚLENÍ V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., stanovuje Ministerstvo školství, mládeže ...

Hodnocení nepovinné zkoušky bude součástí vysvědčení a maturitního protokolu

25. 03. 2011 | Hodnocení výkonu žáka u nepovinné zkoušky, kterou si řada maturantů zvolila jako doplnění portfolia k povinným a volitelným zkouškám společné části maturity, bude součástí maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Vyplývá to z novely vyhlášky o maturitní zkoušce, která nedávno vstoupila v platnost. Výsledek ale nemá vliv na celkový úspěch žáků u maturity a nebude ani započítán do průměrného hodnocení. „Našim původním záměrem bylo získat pro ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56