NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Bezpečnost maturit není v žádném případě ohrožena

23. 03. 2011 | Závěrečné fáze příprav na zahájení společné části maturitní zkoušky probíhají podle stanoveného harmonogramu. Jedním z klíčových aspektů přípravy jsou přísná bezpečnostní opatření na ochranu zkušebního tajemství, tedy na ochranu obsahu testů a zadání zkoušek. Bezpečnostní opatření mají komplexní charakter a jejich samozřejmou součástí je kromě jiného aplikace standardních bezpečnostních pravidel v personální oblasti, zejména v případě pracovníků přicházejících do styku se zkušebním tajemstvím. Vyznění článku z deníku Právo, který se ...

Vyvěšení ilustračních testů a zadání z povinných předmětů

22. 03. 2011 | Dnes vyvěsil CERMAT v záložce Ilustrační testy a zadání 2011 cvičné testy z povinných předmětů a zadání písemných prací, které mají školy k dispozici v informačním systému CERTIS od 1. 3. 2011. Jde o následující testy: a) Český jazyk a literatura – základní úroveň obtížnosti, b) Český jazyk a literatura – vyšší úroveň obtížnosti, c) Anglický jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, d) Německý jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti, e) Španělský jazyk - ...

CISKOM: odborná příprava na funkce HOD a ŠMK

18. 03. 2011 | Aktuální informace pro hodnotitele a školní maturitní komisařeŽádáme účastníky, kteří si ještě svá Osvědčení nepřipravili k tisku, aby tak učinili do pátku 25. března t. r. do 18,00 hod. Pokud si Osvědčení k tisku nepřipravíte, systém nám je neumožní vytisknout. Vytištěná Osvědčení budeme na školy rozesílat v období od 1. do 8. dubna 2011. Informace týkající se jmenování do funkce hodnotitele PP/ÚZČísla Osvědčení pro jmenování do funkce hodnotitele písemné práce ...

Novela vyhlášky 177/2009 Sb.

17. 03. 2011 | Zde si můžete stáhnout novelu "maturitní" vyhlášky č. 177/299 Sb.: Úplné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., č. 274/2010 Sb. a č. 54/2011 Sb. - ke stažení ve formátu PDF ...

Informace k zajištění činnosti školního maturitního komisaře

03. 03. 2011 | Výkon funkce školního maturitního komisaře není dosud v § 184 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveden jako úkon v obecném zájmu.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy * Č.j.: 6 301/2011-20 * V Praze dne 25. 2. 2011 *  Výkon funkce školního maturitního komisaře není dosud v § 184 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším ...

"Změň svou budoucnost" nabádají Kadlec a Vágnerová

03. 03. 2011 | MŠMT ve spolupráci s CERMATem a Českou televizí připravilo dva nové videoklipy na téma nová maturita. Objevují se v nich fotbalista pražské Sparty Václav Kadlec a herečka a zpěvačka Tereza Aster Vágnerová. Ti pod heslem „Změň svou budoucnost“ vzkazují letošním maturantům, že nová maturita je pro ně důležitým začátkem v jejich profesním životě. Nyní si mohou žáci naposledy vyzkoušet novou maturitu nanečisto a prověřit si své znalosti z českého jazyka ...

Školy mají k dispozici cvičné maturitní testy z předmětů povinných zkoušek

01. 03. 2011 | Ilustrační maturitní testy z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky společně s první sadou cvičných zadání písemných prací z češtiny a cizích jazyků mají odedneška k dispozici střední školy a odborná učiliště prostřednictvím informačního systému CERMATu. Maturanti si tak mohou se svými pedagogy ještě jednou vyzkoušet, co je u společné části nové maturitní zkoušky za několik týdnů čeká.  Zveřejněním cvičných testů a zadání písemných prací předmětů povinných zkoušek společné ...

Ministr předal ceny maturantkám

22. 02. 2011 | Notebook ASUS a digitální fotoaparát CANON předal 21. února 2011 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš úspěšným výherkyním soutěže Dokaž si, že umíš, ve které žáci řešili testové úlohy z jednotlivých předmětů a úrovní obtížnosti nové maturity. Obě výherkyně, žákyně Soukromé střední zdravotnické školy Mělník Tereza Vlčková (1. místo - notebook) a žákyně Gymnázia Jana Keplera v Praze Karolina Havlová (3. místo - fotoaparát), projevily zájem setkat se s ...

Tisková zpráva MŠMT - Ministr Dobeš: Maturitní otázky neunikly!

14. 02. 2011 | Tím, že bylo na internetu zveřejněno 1400 podpůrných listů pro učitele k ústní zkoušce nové maturity z českého jazyka, nedošlo v žádném případě k úniku ostré verze maturitních otázek! Prohlásil to na tiskové konferenci 11. února ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Část těchto pracovních listů byla zveřejněna už před rokem. "Byly připraveny jako podpora pro učitele, aby si podle nich mohli připravit své vlastní podklady pro ústní zkoušku ...

Vyvěšení ilustračních testů z nepovinných předmětů

11. 02. 2011 | Dnes vyvěsil CERMAT v záložce Ilustrační testy a zadání 2011 cvičné testy z nepovinných předmětů, které mají školy k dispozici v informačním systému CERTIS od 24. 1. 2011. Jde o následující testy: a) Občanský a společenskovědní základ – základní úroveň obtížnosti, b) Občanský a společenskovědní základ – vyšší úroveň obtížnosti, c) Dějepis, d) Dějiny umění, e) Zeměpis, f) Fyzika, g) Chemie, h) Biologie. Testy jsou po formální i obsahové stránce plnohodnotnými ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56