NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Přihlašování k maturitní zkoušce 2011

01. 11. 2010 | Dnes, 1. 11. 2010, začíná dle maturitní vyhlášky přihlašování k maturitní zkoušce 2011. Vedení škol obdrželo informační e-mail s následujícími materiály: MZ11 - dopis pro ředitele; MZ11 - průvodce přihlašováním pro ředitele; MZ11 - schéma procesu přihlašování; MZ11 - přihláška k MZ - vzor; MZ11 - kontrolní sestava - vzor; ...

Rozhovor s hlavním metodikem českého jazyka a literatury v LN: Maturita naostro těžší nebude

19. 10. 2010 | OSOBNOST Hlavní metodik pro češtinu František Brož vysvětluje, že otázky v maturitní generálce mají svou logiku Generálka jednotně zadávané maturity se psala minulý týden, ale mluvit se o ní bude nejspíš ještě aspoň měsíc. Testy si ostatně mohli ex post vyzkoušet i ti, kdo nestudují, jen se zajímají. Málokdo má ale možnost zeptat se přímo jejich tvůrců, proč byly otázky takové, a ne makové a která odpověď je vlastně správná. ...

Poděkování ministra Dobeše

15. 10. 2010 | Ministr Dobeš děkuje účastníkům maturitní generálky Právě skončená maturitní generálka proběhla bez vážnějších problémů. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš děkuje všem učitelům, studentům a dalším zúčastněným maturitní generálky, kteří se na jejím hladkém průběhu podíleli. „Velmi si vážím usilovné a svědomité práce pedagogů a další pracovníků, stejně tak i všech studentů, kteří zkoušku podstoupili, těm všem patří velký dík“, uvedl po skončení maturitní generálky ministr Dobeš. ...

E-mail pro koordinátory a školní maturitní komisaře projektu MAG´10

12. 10. 2010 | Včera ve večerních hodinách obdrželi vyslaní školní maturitní komisaři a pověřené osoby pro MAG´10 tento e-mail, obsahující nejčastěji kladené dotazy zaznamenané během včerejšího dne na Help Desku CERMATu:  Vážená paní, vážený pane, tento mail je pouze informativní, proto na něj prosím neodpovídejte. V příloze zasílám nejčastější dotazy z 1. dne realizace maturitní generálky 2010.   Digitalizace na DDT 1.      Jak je to nyní s digitalizací písemných prací? Kolikrát a co se digitalizuje? Originály písemných prací se nechají nejprve ohodnotit hodnotiteli. Teprve ...

Materiály pro hodnotitele písemných prací zveřejněny v IS CERTIS

11. 10. 2010 | V IS CERTIS – záložka Knihovna obecná – byla vyvěšena zadání písemné práce z českého jazyka a literatury pro obě úrovně obtížnosti. Tato zadání předávají ředitelé škol hodnotitelům písemných prací. Stejným způsobem budou vyvěšována zadání písemných prací z jednotlivých cizích jazyků a očekávání, která ze zadání vyplývají (spolu s ukázkami ohodnocených písemných prací), a to vždy poté, co uplyne doba vyhrazená v jednotném zkušebním schématu pro konání dané písemné práce. ...

Upřesňující informace k povoleným pomůckám pro testy z matematiky

10. 10. 2010 | Uveřejňujeme upřesňující informace k otázkám týkajícím se typu povoleného souboru vzorců a kalkulátoru k didaktickým testům z matematiky v rámci společné části maturitní zkoušky: Ad Matematické, fyzikální a chemické TABULKY a VZORCE: Doporučujeme jednotné vybavení žáků jakýmkoliv dostupným souborem vzorců korespondujícím s pojmy středoškolské matematiky. Vlastní tabulky žáků nesmí obsahovat žádné přidané materiály. Ad Kalkulátor: Žáci smějí používat jakýkoliv typ kalkulátoru bez grafického režimu, tedy kalkulátor, který nezobrazuje grafy. Naopak dvouřádkový displej ...

Materiál pro žáky - Didaktický test a záznamový arch

10. 10. 2010 | CERMAT připravil pro žáky stručný materiál o didaktickém testu, včetně návodu, jak správně zapisovat odpovědi do záznamových archů. Materiál obsahuje všechny potřebné informace, které je třeba mít při řešení jakéhokoli, tedy nejen maturitního testu. Ke stažení: Didaktický test a záznamový arch - ve formátu PDF Další materiály určené žákům naleznete v záložce projektu Studenti studentům ve složce Materiály ke stažení. ...

Jak řešit nedostatek hodnotitelů u Maturitní generálky?

06. 10. 2010 | Snížením počtu hodnotitelů hodnotících písemné práce žáků ze dvou na jednoho došlo i ke snížení celkové potřeby hodnotitelů, a zřejmě tak dojde u mnoha škol k nadbytku hodnotitelů některých předmětů (např. ČJL a AJ). I přes toto celkové snížení potřeby hodnotitelů mohou mít některé školy hodnotitelů nedostatek. Problém nedostatku hodnotitelů se bude nejčastěji týkat NJ a tzv. malých předmětů, jako je FJ, RJ a ŠJ, a může postihnout zejména: ...

CISKOM – Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele rozeslána do škol

05. 10. 2010 | Dne 4. 10. 2010 byla dokončena 2. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Rozesílka více jak 7 tis. Osvědčení do 1 064 škol proběhla postupně po jednotlivých krajích viz tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení bylo ukončení e-learningového studia, vypracování domácího úkolu a úspěšné absolvování závěrečné certifikace. Před vlastním tiskem ...

Tisková zpráva: K maturitě s novým notebookem

04. 10. 2010 | Vědomostní soutěž o hodnotné ceny je určena „novým“ maturantům Zlepšit informovanost žáků o všech úskalích souvisejících s novou podobou maturitní zkoušky a současně seznámit se s podobou maturitních testových úloh je cílem soutěže o notebooky, mobily, fotoaparáty a flash disky, které se může každý žák 3. nebo 4. ročníku střední školy nebo odborného učiliště zúčastnit prostřednictvím tohoho portálu - viz záložka Soutěž pro žáky. Soutěž připravilo MŠMT ve spolupráci s ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56