NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Sdělení MŠMT – termíny společné části MZ – podzim 2017

01. 02. 2017 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017. Termín konání je 4.– 8. září 2017. Dokument ke stažení zde nebo v záložce Maturitní kalendář. ...

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období 2017

13. 01. 2017 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017. Sdělení MŠMT - Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek ...

Maturanti se mohou přihlásit k nepovinné zkoušce Matematika+

03. 01. 2017 | Od 2. do 15. ledna 2017 probíhá na výsledkovém portálu žáka přihlašování k nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, zkoušce Matematika+. VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA pro přihlášení ke zkoušce Matematika+ 2017. Účel a cíle zkoušky Matematika+ Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem ...

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

15. 12. 2016 | Ve spolupráci s vysokými školami uveřejňuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání seznam fakult, které zohledňují výsledek nepovinné  zkoušky Matematika+ při přijímacím řízení, v rámci stipendijního programu či jiným způsobem. Aktuální seznam naleznete ke stažení ve formě PDF zde. V případě nových informací bude seznam pravidelně aktualizován. Pro potvrzení akceptace zkoušky Matematika+ vysokou školou kontaktujte příslušná pracoviště jednotlivých fakult. Ke zkoušce Matematika+ se mohou přihlásit žáci závěrečných ročníků maturitních oborů prostřednictvím výsledkového ...

Maturitní zpravodaj č. 39 - Maturita v roce 2017

09. 11. 2016 | Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje žáky nejen s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017, ale přináší také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout. Maturitní zpravodaj č. 39 - ke stažení ve formátu PDF Veškerá předešlá vydání Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní zpravodaj zde. ...

Informace k podání žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období MZ 2016

12. 09. 2016 | V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje. Detailní informace k podání žádosti o přezkum naleznete zde. ...

MZ 2016_podzim - Výpisy výsledků didaktických testů byly zpřístupněny školám

12. 09. 2016 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám, jejichž žáci konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2016, výpisy výsledků didaktických testů. Školy žákům předají výpisy výsledků didaktických testů nejpozději do úterý 13. září 2016. Žáci rovněž mohou jako doplňkovou službu využít tzv. Výsledkový portál žáka a nechat si zaslat e-mailem svůj ohodnocený záznamový arch. Vedle výpisů výsledků didaktických testů Centrum zveřejnilo také klíče správných řešení didaktických testů z ...

MZ 2016 - PODZIM - zveřejňování testů a zadání písemných prací

01. 09. 2016 | V záložce TESTY A ZADÁNÍ budou každý den konání písemných zkoušek společné části, tedy 1., 2. a 5. září 2016, zveřejňovány didaktické testy a zadání písemných prací těch zkoušek nebo dílčích zkoušek, které se v daný den konaly. Spolu se zadáním bude v záložce TESTY A ZADÁNÍ také k dispozici záznamový arch. Zadání testů a písemných prací bude k dispozici vždy nejpozději hodinu poté, kdy by měl zkoušku dopsat poslední žák dle jednotného ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části MZ - jaro 2017

31. 08. 2016 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2017. 11. dubna 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017 - ...

Maturitní zpravodaj č. 38 - Podzimní zkušební období MZ 2016

22. 08. 2016 | V aktuálním vydání Maturitního zpravodaje naleznete kompletní informace k organizaci podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2016. Mimo jiné se zde dozvíte, komu je termín určen, kdy se konají jednotlivé zkoušky, užitečné informace k organizaci zkoušky a další rady a doporučení pro hladký, efektivní a úspěšný průběh maturitní zkoušky. Nové číslo si můžete stáhnout ve formě PDF pod uvedeným odkazem: Maturitní zpravodaj č. 38 Podzimní zkušební období MZ 2016 Všechna čísla Maturitního ...

strana:  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54