NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Nová maturita v programovém prohlášení vlády

29. 05. 2009 | V textu programového prohlášení, které premiér Jan Fischer předal poslancům, kteří budou 7. června hlasovat o vyslovení důvěry kabinetu, je mj. uvedena věta:  „Vláda bude pokračovat v přípravě jednotné společné části maturitní zkoušky („státní maturity“).“  Novou maturitní zkouškou se zabýval i středeční školský výbor Poslanecké sněmovny. Ministryně Kopicová zde deklarovala své rozhodnutí postupovat dále dle harmonogramu realizace nové maturitní zkoušky. Důvod k jejímu odkladu neshledala. Poslanci obdrželi materiál s informacemi ...

Ministryně Kopicová informovala poslance o stavu příprav nové maturity

27. 05. 2009 | Na dnešním jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny zopakovala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, že v tuto chvíli nevidí důvod k dalšímu odkladu nové maturity. Poslankyně a poslance seznámila s podrobnou zprávou o stavu příprav.  „Pro všechny rizikové situace, které by mohly nastat, máme připravena náhradní řešení," říká ministryně. Podle jejího názoru probíhají přípravy státní maturity dobře a ve všech klíčových oblastech se ...

Návrh vyhlášky o maturitě - květen 2009

18. 05. 2009 | Návrh vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - MŠMT květen 2009 (k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády).  Návrh předkládané vyhlášky je zpracován na základě zákonného zmocnění v § 81 odst. 11 a § 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která jsou přijata k vydání vyhlášky upravující konání maturitní zkoušky novým způsobem. ...

„KROKování“ k nové maturitě v Hluboké nad Vltavou a pilotní seminář projektu

16. 05. 2009 | V Hluboké nad Vltavou ve dnech 6. - 7. května 2009 proběhlo v rámci projektu KROK další setkání pracovníků NIDV, CERMATu a 20 budoucích lektorů. Cílem bylo představit jednotlivé moduly pro prezenční vzdělávání managementu škol, ty byly upraveny po předchozím pracovním setkání v Telči a nyní prezentovány širšímu publiku lektorů. Tak jako v Telči i v Hluboké nad Vltavou se rozvinula velice bohatá diskuze, vysvětlovalo se, navrhovala se nová řešení ...

Tisková zpráva MŠMT: Maturita se odkládat nebude

14. 05. 2009 | Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová se po pečlivé analýze projektové přípravy nové maturity rozhodla, že nebude Poslaneckou sněmovnu žádat o další odklad konání zkoušky. Podle názoru ministryně Kopicové probíhá příprava maturity podle stanoveného časového harmonogramu. Logistika celého projektu je v tuto chvíli dobře připravena. „Je mi jasné, že nová maturita je robustní a velice ambiciózní záležitost," říká Kopicová. „Navíc proběhne příští rok poprvé, což s sebou nese i ...

Termíny konzultačních seminářů

13. 05. 2009 | Projekt konzultačních seminářů – KOS určený učitelům českého jazyka a literatury a cizích jazyků startuje 15. 5. 2009 v celé republice. Již nyní můžete najít konkrétní termíny seminářů v jednotlivých krajích v sekci Termíny seminářů. Učitelé se mohou hlásit příslušným krajským vzdělávacím zařízením, jejichž kontakty naleznou v sekci Kontakty na KVZ. Semináře jsou zdarma a účast je dobrovolná. Jedinou podmínkou účasti je prostudování publikace a příloh včetně DVD, které každý ...

Prohlášení ředitele CZVV Martina Macha

06. 05. 2009 | 6. května 2009 zveřejnil ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Martin Mach, který odpovídá za přípravu nové maturity, prohlášení reagující na kritiku bývalého vedení této instituce a některé poplašné zprávy v médiích. V reakci na opakované a cílené zpochybňování přípravy a realizace nové maturitní zkoušky v roce 2010 a v souvislosti s mediálními vyjádřeními bývalého vedení Centra pro reformu maturitní zkoušky (CZVV, dříve CERMAT) považuji za důležité zmínit některé skutečnosti, ...

Projekt KROK má první krůčky za sebou

30. 04. 2009 | Projekt KROK, jehož cílem je proškolit požadované cílové skupiny (role) pro úspěšnou realizaci maturitní generálky v roce 2009, má první krůčky za sebou. Intenzivní práce CERMATu na obsahu celého vzdělávání společně s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), který se zabývá přípravou a organizací obou forem školení, tj. prezenčního pro management škol a on-line pro zadavatele a školní maturitní komisaře, je prvotní nezbytnou podmínkou k úspěšné realizaci maturitní generálky a ...

Publikace a semináře pro učitele českého jazyka a cizích jazyků

28. 04. 2009 | Na všechny střední školy poskytující vzdělávání ukončené maturitní zkouškou byly dne 24. 4. 2009 odeslány materiály k projektu konzultačních seminářů – KOS, tedy ke komplexním zkouškám z českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Jedná se o informační publikace s přílohami (včetně DVD), které jsou určeny pro učitele „jazykáře“. Materiály blíže seznámí učitele těchto předmětů s pojetím komplexní zkoušky v nové maturitní zkoušce. V elektronické podobě si můžete publikace i ...

Vzdělávání pedagogů

31. 03. 2009 | V souvislosti s realizací dvou klíčových projektů v oblasti přípravy učitelů na novou maturitní zkoušku jsme zřídili sekci Vzdělávání pedagogů, která obsahuje užitečné a aktuální informace o projektu KOS (Konzultační semináře) a CISKOM (Certifikace, instruktáže, školení k maturitě). Naleznete zde popis realizace, termíny a cílové skupiny obou aktivit. Protože je nutné rozlišení obou projektů, je sekce členěna na samostatné složky: Školení k maturitě ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  53 54