NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Školní seznamy literárních děl

15. 06. 2009 | V posledních dnech se objevila řada výtek a stížností vůči přípravám nové maturity ve smyslu nedostatku informací o četbě. Shrnujeme proto znovu základní informace, z nichž většina je známa, a v této podobě i prezentována, od března roku 2008.    Jednou ze změn, kterou přináší maturita z českého jazyka a literatury, je možnost každého žáka přímo ovlivnit, z čeho bude zkoušen při ústní zkoušce. Škola sestavuje a zveřejňuje seznam / seznamy literárních děl, z něhož si ...

Ministryně podepsala vyhlášku

15. 06. 2009 | Text nového právního předpisu, který podepsala paní ministryně 11. června 2009, bude po konečném redakčním zpracování vydán a zveřejněn ve Sbírce zákonů. Ke stažení: Maturitní vyhláška ...

Ministryně Kopicová: Odklad maturit je populismus

12. 06. 2009 | Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová nevidí důvod k dalšímu, v pořadí už druhému odkladu státní maturity. „Jsem rozhodně proti odkladu státní maturity. Koncept nové maturity je podle mého názoru smysluplný a prospěšný. Je to jedno z opatření, která přinesou zvýšení kvality vzdělávání u nás. Patříme totiž mezi několik málo zemí Evropy, které státní maturitu nemají zavedenou. Věřím, že to Poslanecká sněmovna vezme v úvahu. Na podzim nás navíc ...

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku

12. 06. 2009 | MŠMT zpracovalo ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání návrh metodického pokynu, jehož cílem je poskytnutí dalších informací všem pracovníkům škol o způsobu jejich přípravy k problematice nové maturitní zkoušky. Ke stažení: Metodický pokyn ...

Maturitní generálka 2009 - přihláška

11. 06. 2009 | Přihlašování žáků k maturitní generálce 2009 bude probíhat od 15. 6. 2009 prostřednictvím informačního systému CERTIS. Všechny střední školy zakončené maturitní zkouškou obdrží během zítřka email s potřebnými pokyny, harmonogramem, jednotným zkušebním schématem a přihláškou. V průběhu příštího týdne totéž obdrží poštou. Všechny informace včetně zmíněné přihlášky, harmonogramu a jednotného zkušebního schématu jsou k dispozici v sekci Maturitní generálka 2009.  ...

6. číslo Maturitního zpravodaje

08. 06. 2009 | Dnes byl všem středním školám s maturitou odeslán email s přiloženým 6. číslem Maturitního zpravodaje, který obsahuje aktuální informace k nové maturitě. Články zpravodaje se zabývají hlavně tématy: proč nová maturita; školení KROK; projekt konzultačních seminářů (KOS); poslechový subtest z cizího jazyka; školní seznamy literárních děl; dotazníkové ...

Maturitní generálka - sloučení 2. a 3. etapy

30. 05. 2009 | Maturitní generálka, která má za úkol ověřit všechny aspekty maturitní zkoušky před jejím spuštěním v roce 2010, měla mít podle původního harmonogramu tři fáze - dubnovou, která již proběhla, říjnovou a lednovou. V polovině května 2009 bylo rozhodnuto o sloučení druhé a třetí fáze generálky, a to hned z několika důvodů. Těmi hlavními jsou: menší zátěž škol – dvě celoplošné etapy ve dvou termínech, z nichž lednový, ...

Nová maturita v programovém prohlášení vlády

29. 05. 2009 | V textu programového prohlášení, které premiér Jan Fischer předal poslancům, kteří budou 7. června hlasovat o vyslovení důvěry kabinetu, je mj. uvedena věta:  „Vláda bude pokračovat v přípravě jednotné společné části maturitní zkoušky („státní maturity“).“  Novou maturitní zkouškou se zabýval i středeční školský výbor Poslanecké sněmovny. Ministryně Kopicová zde deklarovala své rozhodnutí postupovat dále dle harmonogramu realizace nové maturitní zkoušky. Důvod k jejímu odkladu neshledala. Poslanci obdrželi materiál s informacemi ...

Ministryně Kopicová informovala poslance o stavu příprav nové maturity

27. 05. 2009 | Na dnešním jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny zopakovala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, že v tuto chvíli nevidí důvod k dalšímu odkladu nové maturity. Poslankyně a poslance seznámila s podrobnou zprávou o stavu příprav.  „Pro všechny rizikové situace, které by mohly nastat, máme připravena náhradní řešení," říká ministryně. Podle jejího názoru probíhají přípravy státní maturity dobře a ve všech klíčových oblastech se ...

Návrh vyhlášky o maturitě - květen 2009

18. 05. 2009 | Návrh vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - MŠMT květen 2009 (k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády).  Návrh předkládané vyhlášky je zpracován na základě zákonného zmocnění v § 81 odst. 11 a § 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která jsou přijata k vydání vyhlášky upravující konání maturitní zkoušky novým způsobem. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  54 55 56