NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Sdělení MŠMT – termíny společné části MZ – podzim 2016

27. 01. 2016 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2016. Termín konání je 1.– 7. září 2016. Dokument ke stažení zde nebo v záložce Maturitní kalendář.   ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2016

12. 01. 2016 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), právě zveřejnilo časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2016. K dispozici také v záložce Maturitní ...

Maturitní zpravodaj č. 34 - přihlašování k maturitní zkoušce

12. 11. 2015 | Právě bylo zveřejněno další číslo Maturitního zpravodaje. V novém čísle najdete kompletní informace týkající se přihlašování k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2016. Dále jsou k dispozici informace k předmětům a odkazy k oficiálním zdrojům pro úspěšné složení zkoušky. Součástí Zpravodaje je přehledná tabulka s důležitými termíny tohoto maturitního období. Maturitní zpravodaj č. 34 ke stažení zde nebo v záložce Maturitní zpravodaj. ...

Ilustrační testy z cizích jazyků napoví více o úpravě konceptu didaktického testu z cizího jazyka

03. 11. 2015 | Od jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2016 bude upraven koncept didaktického testu (DT) z cizího jazyka. Změny v DT jsou následující: 1) navýšení počtu alternativ ze tří na čtyři v 1. části poslechového subtestu; 2) zvýšení počtu úloh ze sedmi na osm ve 3. části poslechového subtestu; 3) změna skladby bodování úloh. Změny uvedené pod body 1) a 2) jsou zakotveny v katalogu požadavků zkoušky z cizích jazyků platném od roku ...

Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+

29. 10. 2015 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s vysokými školami uveřejňuje seznam fakult, které vítají výběrovou nepovinnou profilovou zkoušku Matematika+, a zároveň ji zohledňují při přijímacím řízení, v rámci stipendií či jiným způsobem. Aktuální seznam naleznete ke stažení ve formě PDF zde. V případě nových informací se bude seznam pravidelně aktualizovat. Pro potvrzení akceptace zkoušky Matematika+ vysokou školou kontaktujte příslušná pracoviště jednotlivých fakult. ...

Maturitní zpravodaj č. 33

15. 10. 2015 | Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje nejen žáky s novinkami týkající se maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016, ale přináší ucelené informace k maturitě obecně, jak se k ní přihlásit, jak se na ni řádně připravit a kde hledat podložené informace. Ve Zpravodaji naleznete také harmonogram a další užitečné informace pro vzdělávání pedagogů. Maturitní zpravodaj č. 33 - ke stažení ve formátu PDF Veškerá předešlá vydání Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní ...

Sdělení ředitele Centra - Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

09. 10. 2015 | Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam). Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého ...

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka a změna ohledně časového limitu na didaktický test z matematiky

21. 09. 2015 | Od 1. září 2015 platí novelizovaná podoba maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., v níž došlo k následujícím změnám: Úprava času pro vypracování didaktického testu z matematiky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 9): Od jarního zkušebního období 2016 již nebudou mít žáci 15 minut na výběr postupu řešení, ale těchto 15 minut bude přidáno k celkovému času na konání zkoušky. Žáci bez přiznaného ...

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2015

10. 09. 2015 | V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 10. září 2015 poskytlo školám výpisy výsledků didaktických ...

Poslední den písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2015

03. 09. 2015 | Páteční den 4. 9. 2015 je ve znamení zkoušek z německého jazyka a Matematiky+. Bližší informace ke společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka naleznete v tematickém Maturitním zpravodaji č. 29. Informace ke zkoušce z Matematiky+ připomínáme pod následujícím odkazem zde.   Německý jazyk – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest čtení a jazykové kompetence trvá 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54