NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

15. 12. 2016 | Ve spolupráci s vysokými školami uveřejňuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání seznam fakult, které zohledňují výsledek nepovinné  zkoušky Matematika+ při přijímacím řízení, v rámci stipendijního programu či jiným způsobem. Aktuální seznam naleznete ke stažení ve formě PDF zde. V případě nových informací bude seznam pravidelně aktualizován. Pro potvrzení akceptace zkoušky Matematika+ vysokou školou kontaktujte příslušná pracoviště jednotlivých fakult. Ke zkoušce Matematika+ se mohou přihlásit žáci závěrečných ročníků maturitních oborů prostřednictvím výsledkového ...

Maturitní zpravodaj č. 39 - Maturita v roce 2017

09. 11. 2016 | Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje žáky nejen s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017, ale přináší také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout. Maturitní zpravodaj č. 39 - ke stažení ve formátu PDF Veškerá předešlá vydání Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní zpravodaj zde. ...

Informace k podání žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období MZ 2016

12. 09. 2016 | V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje. Detailní informace k podání žádosti o přezkum naleznete zde. ...

MZ 2016_podzim - Výpisy výsledků didaktických testů byly zpřístupněny školám

12. 09. 2016 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám, jejichž žáci konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2016, výpisy výsledků didaktických testů. Školy žákům předají výpisy výsledků didaktických testů nejpozději do úterý 13. září 2016. Žáci rovněž mohou jako doplňkovou službu využít tzv. Výsledkový portál žáka a nechat si zaslat e-mailem svůj ohodnocený záznamový arch. Vedle výpisů výsledků didaktických testů Centrum zveřejnilo také klíče správných řešení didaktických testů z ...

MZ 2016 - PODZIM - zveřejňování testů a zadání písemných prací

01. 09. 2016 | V záložce TESTY A ZADÁNÍ budou každý den konání písemných zkoušek společné části, tedy 1., 2. a 5. září 2016, zveřejňovány didaktické testy a zadání písemných prací těch zkoušek nebo dílčích zkoušek, které se v daný den konaly. Spolu se zadáním bude v záložce TESTY A ZADÁNÍ také k dispozici záznamový arch. Zadání testů a písemných prací bude k dispozici vždy nejpozději hodinu poté, kdy by měl zkoušku dopsat poslední žák dle jednotného ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části MZ - jaro 2017

31. 08. 2016 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2017. 11. dubna 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017 - ...

Maturitní zpravodaj č. 38 - Podzimní zkušební období MZ 2016

22. 08. 2016 | V aktuálním vydání Maturitního zpravodaje naleznete kompletní informace k organizaci podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2016. Mimo jiné se zde dozvíte, komu je termín určen, kdy se konají jednotlivé zkoušky, užitečné informace k organizaci zkoušky a další rady a doporučení pro hladký, efektivní a úspěšný průběh maturitní zkoušky. Nové číslo si můžete stáhnout ve formě PDF pod uvedeným odkazem: Maturitní zpravodaj č. 38 Podzimní zkušební období MZ 2016 Všechna čísla Maturitního ...

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2016

12. 08. 2016 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro podzimní zkušební období roku 2016. ...

Podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2016

08. 06. 2016 | Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují na začátku září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2016. V termínu mezi 1. a 7. září 2016 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, které budou následovány ústními zkouškami. profilové zkoušky se mohou konat v období od 1. do 20. září 2016.Základní informace k podzimním termínůmK maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli ...

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky 2016

16. 05. 2016 | V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje.Detailní informace k podání žádosti o přezkum naleznete zde. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56