NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Didaktický test a písemné práce z cizích jazyků (AJ, FJ, RJ, ŠJ)

02. 09. 2015 | Ve čtvrtek 3. 9. 2015 se koná společná část maturitní zkoušky z cizích jazyků. Zkouška bude zahájena v ranních hodinách didaktickým testem jak z angličtiny, tak také z francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Po obědě pokračuje písemná zkouška z již zmíněných jazyků v podobě písemné práce. Podrobnější informace k jednotlivým zkouškám z cizích jazyků jsou k dispozici v Maturitním zpravodaji č. 29. Anglický jazyk – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest ...

Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka

01. 09. 2015 | Druhý den maturitního maratonu patří českému jazyku. Dopoledne je na programu didaktický test, po obědě je čas vyhrazen pro písemnou práci. Další užitečné informace ke komplexní zkoušce z českého jazyka naleznete v Maturitním zpravodaji č. 31, další informace k písemné práci jsou k dispozici také v příručce JAK NA TO – písemná práce z ČJL, kterou pro Vás připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.   Český jazyk a literatura – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na ...

Podzimní termín společné části MZ se již blíží. Písemné zkoušky proběhnou v období 1. – 4. září 2015

28. 08. 2015 | Podzimní termín maturitních zkoušek se uskuteční již příští týden na spádových školách. Odkaz na Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky naleznete zde. První zkouškový den, tj. úterý 1. 9. 2015, čeká žáky didaktický test z matematiky. Matematika – didaktický test Začátek zkoušky: 12:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení). Povolené ...

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období 2015

25. 08. 2015 | V úterý 1. září je zahájen podzimní termín zkušebního období maturitní zkoušky 2015. Celkem je k podzimnímu období, ve společné části maturitní zkoušky, přihlášeno 20 723 žáků, kteří si zapsali 50 581 zkoušek a dílčích zkoušek. 4 981 žáků bude konat maturitu v řádném termínu, 14 887 v opravném a 989 v náhradním termínu. Maturanty čeká společná část písemné zkoušky, didaktický test a/nebo písemná práce. Písemné zkoušky společné části jsou administrovány centrálně ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části MZ - jaro 2016

24. 08. 2015 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2016. Termín konání je 2. - 11. května 2016.Dokument ke stažení zde. ...

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2015

14. 08. 2015 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro podzimní zkušební období roku 2015. Ke stažení: Sdělení MŠMT_JZS_podzim 2015 ...

Ředitel CZVV poskytl rozhovor časopisu Easy Magazine

22. 07. 2015 | Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Jiří Zíka poskytl rozhovor pro časopis Easy Magazine, v němž mimo jiné odpovídal na dotazy nejen ke skončenému jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2015, ale také k možnosti budoucí elektronizace maturitní zkoušky. Rozhovor naleznete pod tímto odkazem zde. ...

Maturitní zpravodaj č. 32 – informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2015

10. 06. 2015 | V novém vydání Maturitního zpravodaje naleznete kompletní informace k podzimnímu termínu 2015. Mimo jiné se zde dozvíte, komu je termín určen, kdy a jakým způsobem se k podzimnímu zkušebnímu termínu přihlásit, užitečné informace k organizaci zkoušky a další rady a doporučení pro hladký, efektivní a úspěšný průběh maturitní zkoušky. Nové číslo si můžete stáhnout ve formě PDF pod uvedeným odkazem: Maturitní zpravodaj č. 32 Podzimní zkušební období MZ 2015 Všechna ...

Ke zjištění informace o možné známce na maturitním vysvědčení využijte Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky

21. 05. 2015 | Pokud si chce maturant vyhledat informaci o tom jakou známku ze zkoušky společné části maturitní zkoušky by mohl mít na maturitním vysvědčení, je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl. Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena v dokumentu Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 zde. Pro ...

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky

18. 05. 2015 | V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje. Detailní informace k podání žádosti o přezkum naleznete zde. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54