NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Ilustrační testy z cizích jazyků napoví více o úpravě konceptu didaktického testu z cizího jazyka

03. 11. 2015 | Od jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2016 bude upraven koncept didaktického testu (DT) z cizího jazyka. Změny v DT jsou následující: 1) navýšení počtu alternativ ze tří na čtyři v 1. části poslechového subtestu; 2) zvýšení počtu úloh ze sedmi na osm ve 3. části poslechového subtestu; 3) změna skladby bodování úloh. Změny uvedené pod body 1) a 2) jsou zakotveny v katalogu požadavků zkoušky z cizích jazyků platném od roku ...

Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+

29. 10. 2015 | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s vysokými školami uveřejňuje seznam fakult, které vítají výběrovou nepovinnou profilovou zkoušku Matematika+, a zároveň ji zohledňují při přijímacím řízení, v rámci stipendií či jiným způsobem. Aktuální seznam naleznete ke stažení ve formě PDF zde. V případě nových informací se bude seznam pravidelně aktualizovat. Pro potvrzení akceptace zkoušky Matematika+ vysokou školou kontaktujte příslušná pracoviště jednotlivých fakult. ...

Maturitní zpravodaj č. 33

15. 10. 2015 | Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje nejen žáky s novinkami týkající se maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016, ale přináší ucelené informace k maturitě obecně, jak se k ní přihlásit, jak se na ni řádně připravit a kde hledat podložené informace. Ve Zpravodaji naleznete také harmonogram a další užitečné informace pro vzdělávání pedagogů. Maturitní zpravodaj č. 33 - ke stažení ve formátu PDF Veškerá předešlá vydání Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní ...

Sdělení ředitele Centra - Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

09. 10. 2015 | Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam). Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého ...

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka a změna ohledně časového limitu na didaktický test z matematiky

21. 09. 2015 | Od 1. září 2015 platí novelizovaná podoba maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., v níž došlo k následujícím změnám: Úprava času pro vypracování didaktického testu z matematiky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 9): Od jarního zkušebního období 2016 již nebudou mít žáci 15 minut na výběr postupu řešení, ale těchto 15 minut bude přidáno k celkovému času na konání zkoušky. Žáci bez přiznaného ...

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2015

10. 09. 2015 | V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 10. září 2015 poskytlo školám výpisy výsledků didaktických ...

Poslední den písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2015

03. 09. 2015 | Páteční den 4. 9. 2015 je ve znamení zkoušek z německého jazyka a Matematiky+. Bližší informace ke společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka naleznete v tematickém Maturitním zpravodaji č. 29. Informace ke zkoušce z Matematiky+ připomínáme pod následujícím odkazem zde.   Německý jazyk – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest čtení a jazykové kompetence trvá 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas ...

Didaktický test a písemné práce z cizích jazyků (AJ, FJ, RJ, ŠJ)

02. 09. 2015 | Ve čtvrtek 3. 9. 2015 se koná společná část maturitní zkoušky z cizích jazyků. Zkouška bude zahájena v ranních hodinách didaktickým testem jak z angličtiny, tak také z francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Po obědě pokračuje písemná zkouška z již zmíněných jazyků v podobě písemné práce. Podrobnější informace k jednotlivým zkouškám z cizích jazyků jsou k dispozici v Maturitním zpravodaji č. 29. Anglický jazyk – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest trvá 35 minut, subtest ...

Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka

01. 09. 2015 | Druhý den maturitního maratonu patří českému jazyku. Dopoledne je na programu didaktický test, po obědě je čas vyhrazen pro písemnou práci. Další užitečné informace ke komplexní zkoušce z českého jazyka naleznete v Maturitním zpravodaji č. 31, další informace k písemné práci jsou k dispozici také v příručce JAK NA TO – písemná práce z ČJL, kterou pro Vás připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.   Český jazyk a literatura – didaktický test Začátek zkoušky: 8:00 hodin. Časový limit na ...

Podzimní termín společné části MZ se již blíží. Písemné zkoušky proběhnou v období 1. – 4. září 2015

28. 08. 2015 | Podzimní termín maturitních zkoušek se uskuteční již příští týden na spádových školách. Odkaz na Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky naleznete zde. První zkouškový den, tj. úterý 1. 9. 2015, čeká žáky didaktický test z matematiky. Matematika – didaktický test Začátek zkoušky: 12:00 hodin. Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení). Povolené ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56