NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Agregované výsledky maturitních zkoušek

Na této stránce budou postupně zveřejňovány agregované výsledky maturitních zkoušek.

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 – analýza bude zveřejněna do 31. srpna 2019.

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky ústních zkoušek společné části MZ
Výsledky ústních zkoušek společné části MZ 2013 - 2019
Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:
• počtu přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě
• podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých dílčích zkoušek v časové řadě
• statistik o jednotlivých dílčích zkouškách ve členění podle typu školy, oboru a genderu

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky písemných prací
Výsledky písemných prací 2013 - 2019
Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:
• počtu přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě
• podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých dílčích zkoušek v časové řadě
• statistik o jednotlivých dílčích zkouškách ve členění podle typu školy, oboru a genderu

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů

Výsledky didaktických testů 2013 - 2019
Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:
• počtu přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě
• podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých zkoušek v časové řadě
• statistik o jednotlivých dílčích zkouškách ve členění podle typu školy, oboru a genderu

Maturitní zkouška 2019 - analýza Přihlášky k maturitní zkoušce - jarní zkušební období

Přihlášky k maturitní zkoušce – jarní zkušební období 2019

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

·         struktury maturitní populace v kontextu populace 19letých

·         struktury maturitní populace

·         přihlášených ke zkouškám společné části MZ

o    volby 2. povinné zkoušky – matematika

o    volby 2. povinné zkoušky – angličtina

o    volby 2. povinné zkoušky – němčina

o    volby 2. povinné zkoušky – ruština

·         přihlášených ke zkoušce Matematika+

 

Maturitní zkouška 2013 - 2018 výsledky dílčích zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků

Maturitní zkouška 2013 - 2018 dílčí zkoušky

Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje týkající se prvomaturantů v jarním zkušebním období a zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština):
• počty přihlášených k jednotlivým dílčím zkouškám (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška),
• čistá neúspěšnost, % skór a četnosti % skóru v dílčích zkouškách,
• kombinace neúspěšnosti v dílčích zkouškách,
• údaje ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Maturitní zkouška 2013 - 2018 krajský pohled

Maturitní zkouška 2013 - 2018 krajský pohled

Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje v krajském srovnání týkající se:
• podílu maturantů na populaci a oborové struktury krajů 
• absolutní neúspěšnosti
• maturitní zkoušky celkem (společná i profilová část)
• společné a profilové části maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška 2018 - jaro a výsledky po podzimu

Maturitní zkouška 2011-2018: Výsledky jarního zkušebního období a po podzimním zkušebním období
Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje týkající se
• vývoje maturitní populace, 
• absolutní neúspěšnosti u maturitní zkoušky,
• výsledky maturitní zkouška celkem, za profilovou a společnou část,
• výsledky společné části maturitní zkoušky po předmětech.

Maturitní zkouška 2018 - jaro

Agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018
Ve zveřejněné prezentaci naleznete
• souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě,
• porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě,
• podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) - souhrnné výsledky a výsledky v rámci jednotlivých oborových skupin.


Maturitní zkouška 2018 - podzim

Předběžné výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018 ve formátu PDF
Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje
• o počtech přihlášených a konajících
• o struktuře žáků konajících MZ podle typu termínu
• o výsledcích didaktických testů (čistá neúspěšnost, průměrný procentní skór)