NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Agregované výsledky maturitních zkoušek

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat agregované výsledky maturitních zkoušek.

Maturitní zkouška 2013 - 2018 krajský pohled

Maturitní zkouška 2013 - 2018 krajský pohled

Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje v krajském srovnání týkající se:
• podílu maturantů na populaci a oborové struktury krajů 
• absolutní neúspěšnosti
• maturitní zkoušky celkem (společná i profilová část)
• společné a profilové části maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška 2018 - jaro a výsledky po podzimu

Maturitní zkouška 2011-2018: Výsledky jarního zkušebního období a po podzimním zkušebním období
Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje týkající se
• vývoje maturitní populace, 
• absolutní neúspěšnosti u maturitní zkoušky,
• výsledky maturitní zkouška celkem, za profilovou a společnou část,
• výsledky společné části maturitní zkoušky po předmětech.

Maturitní zkouška 2018 - jaro

Agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018
Ve zveřejněné prezentaci naleznete
• souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě,
• porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě,
• podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) - souhrnné výsledky a výsledky v rámci jednotlivých oborových skupin.


Maturitní zkouška 2018 - podzim

Předběžné výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018 ve formátu PDF
Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje
• o počtech přihlášených a konajících
• o struktuře žáků konajících MZ podle typu termínu
• o výsledcích didaktických testů (čistá neúspěšnost, průměrný procentní skór)