NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Certifikace, instruktáže, školení k maturitě (CISKOM) – obecné dotazy

 • O co jde v základním školení pedagogických pracovníků ke státní maturitě? 
  Základní školení pedagogických pracovníků k zajištění společné části státní maturity navazuje na aktivitu CISKOM, která byla realizována v rámci projektu ESF "Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ)." Hlavním cílem základního školení je vytvářet a udržovat kvalitně a ověřitelně proškolenou personální infrastrukturu pro zabezpečení funkcí stanovených školským zákonem a dalších funkcí nutných pro zajištění procesů maturitní zkoušky. Konkrétně jde o další vzdělávání pedagogických pracovníků formou on-line nebo kombinovaného vzdělávání – kombinace distanční e-learningové a prezenční formy. Pro více informací čtěte zde.
   
 • Jaká je role NIDV ve vzdělávání pedagogů ke státní maturitní zkoušce? 
  Národní institut pro další vzdělávání NIDV organizuje a provádí školení Certifikace, instruktáže, školení k maturitě (CISKOM) na základě obsahů stanovených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Jednoduše řečeno, Centrum má v gesci obsah a NIDV organizaci školení.
   
 • Jak je to s platbami za školení?
  Veškeré aktivity Centra a aktivity organizované ve spolupráci Centrem a NIDV týkající se nové maturity jsou poskytovány bezplatně – tzn. účast na školení včetně doprovodných materiálů.
   
 • Jaký je časový harmonogram školení CISKOM? 
  Harmonogram základního školení (CISKOM) obdrží školy vždy na počátku školního roku (v průběhu měsíce září). Aktuální harmonogram školení naleznete také zde pod tímto odkazem.
 • Proč budete školit metodou e-learningu?
  Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že e-learning je vysoce efektivní všude tam, kde je cílem proškolit velké množství lidí, kteří jsou rozmístěni na velkém území. Školení je zároveň potřeba realizovat s vysokou mírou standardizace – všichni účastníci obdrží stejný výklad i zdroje (materiály, testy, diskusní témata apod.). Některé kurzy, např. pro funkce hodnotitelů a školních maturitních komisařů obsahují mimo e-learningové části i jedno nebo dvě prezenční setkání.
     
 • Jaká bude doba platnosti osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce?
  Platnost osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce není ze zákona časově omezena. Zákon nevyžaduje absolvovat každý rok proces vzdělávání a obnovy osvědčení. Přesto bude pro některé cílové skupiny nutné se každý rok seznámit s „novinkami“ v jejich oboru činnosti (např. aktualizované metodiky hodnocení ústní zkoušky apod.). K tomu mohou být organizovány konzultační semináře a školení (KOSS). U hodnotitelů je věcná působnost tohoto osvědčení vždy omezena na zkušební předmět, pro jehož výuku splňuje nominovaný učitel kvalifikační požadavky. V případě zásadnějších změn v obsahu činností funkcí je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání oprávněno organizovat aktualizační školení.
   
 • Může být ředitel nebo zástupce ředitele zároveň školním maturitním komisařem?
  V podstatě to možné je. Tuto funkci bude ale vykonávat na jiné škole. Doporučujeme proto zvážit souběh obou funkcí.
   
 • Bude školní maturitní komisař zůstávat na dané škole, anebo bude jako při současných maturitách na jiné škole?
  Školní maturitní komisař vykonává svou funkci ve společné části maturitní zkoušky vždy na jiné škole. Omezení pro výkon funkce z hlediska školy je stanoveno maturitní vyhláškou.
   
 • Jsem ředitelem střední školy a nemohu se připojit na stránku https://www.certis.cermat.cz/, proč?
  Adresa není správná. Adresa, přes kterou se můžete připojit, je zabezpečenou stránkou – https://certis.cermat.cz/. Pokud se ani po zadání této adresy nepřipojíte, volejte technickou podporu na telefonním čísle +420 224 507 507.
   
 • Je možné, aby odbornou přípravu na funkci zadavatele státních maturitních zkoušek absolvoval student pedagogické fakulty, který již na škole vyučuje?
  Pokud student pedagogické fakulty je i zaměstnancem, tzn., že učí na škole na základě výjimky, pak je možné ho přihlásit (nominovat) do odborné přípravy.
   
 • Předseda zkušební maturitní komise není zákonnou rolí, bude přesto v rámci KOSS proškolen?
  V rámci základního školení není jeho odborná příprava plánována. Každoročně však Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s NIDV organizuje fakultativní prezenční semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí.