NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Chemie

Ilustrační foto - laboratorní baňky

Chemie je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky (dále MZ) mezi nepovinné zkoušky. Jak v roce 2011 (tzv. náběhová fáze), tak od roku 2012 je zkouška připravována a žákům nabízena v jedné úrovni obtížnosti, a to vyšší. Katalog požadavků ze zkušebního předmětu chemie definuje maturitní požadavky tak, aby si je mohli žáci osvojit bez ohledu na typ navštěvované školy i programového dokumentu, z něhož vychází vzdělávací program dané školy. Při zpracování maturitních požadavků byla však zohledněna i možnost, že se výsledky maturitní zkoušky z chemie stanou součástí přijímacích kritérií na vysoké školy.

Struktura zkoušky

Zkouška se koná formou didaktického testu, který obsahuje tyto typy úloh:

  1. otevřené se stručnou odpovědí (rovnice, vzorec, číslo, slovo, slovní spojení),
  2. uzavřené (např.: s nabídkou výběru ze čtyř navržených alternativ, přiřazovací, uspořádací, dichotomické).

Úlohy mohou být sdružovány do svazků.
Na řešení testu má žák 90 minut.

Pomůcky: kalkulačka a Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ.

Předpokládá se, že se k maturitní zkoušce z chemie přihlásí žáci, kteří mají o chemii zvláštní zájem a plánují zaměřit svá budoucí vysokoškolská studia na obory, které vyžadují chemické znalosti a dovednosti.