NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Didaktický test z cizího jazyka

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů:

  • poslech,
  • čtení a jazyková kompetence.

Poslechový subtest trvá 40 minut.

Subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu (dále rovněž zkratkou ZA). Slovníky nejsou během testování povoleny. Žák může používat během testování pouze psací potřeby.

Žáci nejprve řeší poslechový subtest, následně pak subtest čtení a jazyková kompetence.

Žáci pracují s testovým sešitem, do kterého mohou vpisovat odpovědi nebo si dělat poznámky, a se záznamovým archem, do kterého zaznamenávají odpovědi. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod.