NOVÁ MATURITA

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
SPOLEČNÉ MENU

Forma školení

 

Distanční (e-learningové) vzdělávání

Prezenční vzdělávání


= forma řízeného samostudia s využitím informačních prostředků, během kterého jsou účastníci kurzu a poradce (tutor/lektor) od sebe fyzicky vzdáleni. Mezi výhody distančního vzdělávání nepochybně patří skutečnost, že účastník kurzu může pracovat svým vlastním tempem, kdykoli a kdekoli, kde má přístup k internetu, a volit si témata v takovém pořadí, jaké je mu blízké. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko, odpadají náklady za pronájem učeben, tisk a distribuci studijních materiálů, výdaje za lektora, dopravu a další.


= forma studia, při které je nutná pravidelná fyzická účast ve výuce. 
Lektor a účastník kurzu jsou po dobu výuky v přímém kontaktu. Osobní kontakt je zdrojem přirozené motivace a umožňuje vyučujícím bezprostředně reagovat na otázky účastníků apod.

E-learningové prostředí je vystavěno na platformě „open source“ systému Moodle, konkrétně ve verzi 3.5.1+. Přístup do prostředí
e-learningu s názvem LMS CERMAT (Learning Management System) naleznete zde: 

https://lms.cermat.cz.

Účast v prezenčním studiu se povoluje po splnění všech stanovených podmínek e-learningové části přípravy (povinné moduly, testy apod.). Účastník dokládá ukončení e-learningové části potvrzením
o absolvování e-learningové části odborné přípravy pedagogických pracovníků.