NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Jednotlivá zkouška

S odkazem na § 113 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 48 a 50 vyhlášky č. 177/2009 Sb.., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (maturitní vyhláška) vyhlašuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) termín konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky.

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, byla vyhlášena. Přihlašování probíhá od 12. února 2018 nejpozději do 1. března 2018 přes Portál jednotlivé zkoušky. 

K jednotlivé zkoušce se může přihlásit uchazeč, který není žákem střední školy a dosáhl alespoň základního stupně vzdělání.

Ke stažení:

Pod následujícím odkazem bude je ke stažení seznam literátních děl z českého jazyka a literatury:

Důležité termíny

Přihlašování k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, probíhá prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky do 1. března 2018.

Poplatek za objednání jednotlivé zkoušky musí být uhrazen nejpozději 9. března 2018.

Storno přihlášky je možné provést nejpozději do 9. března 2018. Pokud uchazeč zkoušku do tohoto termínu nestornuje podle podmínek pro storno přihlášky, nebude mu zaplacený poplatek vrácen ani v případě, že se ke zkoušce nedostaví.

Seznam vybraných literárních děl odevzdává uchazeč o jednotlivou zkoušku z českého jazyka a literatury nejpozději do 2. března 2018.

Kritéria hodnocení zkoušek jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději 31. března 2018.

Novela školského zákona upravující v §113 jednotlivé zkoušky hovoří o 4 typech těchto zkoušek: Ilustrační obrázek - student

 • jednotlivé maturitní profilové – v režii příslušné střední školy,
 • jednotlivé závěrečné – také v režii příslušné střední školy,
 • jednotlivé zkoušky absolutoria – v režii příslušné konzervatoře nebo vyšší odborné školy,
 • jednotlivé maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky. Ta je v režii Centra.

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá společné části MZ

Jedná se o zkoušku v rámci dalšího vzdělávání, není tedy určena studujícím žákům středních škol. Podmínkou je, že uchazeč o vykonání této zkoušky má alespoň základní vzdělání. Vykonání zkoušky nemá cokoli společného s dosažením stupně vzdělání. Výstupním certifikátem je Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky, tedy nikoli maturitní vysvědčení.

Jednotlivá zkouška není cestou k získání maturity. Ani postupné složení jednotlivých zkoušek nevede ke složení maturity a k získání stupně vzdělání.

Důvody k zavedení:

 • Přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy. Vycházíme-li z toho, že vysoké školy mohou využívat výsledků společné (státní) části maturitní zkoušky a velká část jejich uchazečů se nehlásí přímo ze střední školy, většina z těchto uchazečů nebude mít ve svém maturitním portfoliu předměty, které požaduje jimi vybraná vysoká škola u přijímaček. Cestou k jejich dosažení je právě jednotlivá zkouška.

Několik praktických informací:

 • K jednotlivé zkoušce se uchazeči přihlašují prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky.
 • Zkouška se koná ve škole, kterou určí Centrum, nikoli tedy na všech středních školách.
 • Za zkoušku budou uchazeči platit poplatek.Částka je stanovena na základě vyhlášky ministerstva školství.
 • Před konáním jednotlivé zkoušky je uchazeč povinen prokázat se řediteli školy průkazem totožnosti s fotografií.
 • Centrum vyrozumí uchazeče o výsledku zkoušky do 20 pracovních dnů ode dne konání zkoušky.
 • Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky vydává Centrum.
 • Pokud uchazeč u zkoušky neuspěje, může ji max. dvakrát opakovat, a to vždy nejdříve po 1 roce od předchozího konání zkoušky. K opravné zkoušce se opět hlásí prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky.