NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Katalogy požadavků do roku 2014

Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky platné pro školní roky 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

(schválené MŠMT dne 4. 3. 2008 pod č. j. 3 053/2008-2/CERMAT a 3 231 až 3 251/2008-2/CERMAT)

Ilustrační obrázek - Vějíř z jednotlivých katalogů

V souladu s § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy platnost katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní roky 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.