NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Konzultační semináře - jaro 2012

pro jaro 2012

Konzultační semináře a školení (KOSS) se v minulosti ukázaly velmi účinným informačním i komunikačním nástrojem, a proto CERMAT ve školním roce 2011/2012 rozšiřuje nabídku těchto seminářů určených ředitelům, pedagogickým pracovníkům škol, odborům školství KÚ, případně dalším odborným pracovníkům.

V první polovině listopadu se uskutečnily semináře pro pracovníky odborů školství krajských úřadů. Na ně navázaly semináře určené ředitelům škol a jejich statutárním zástupcům, které probíhaly od 21. 11. do 2. 12. 2011. Oba semináře byly zaměřeny zejména na změny v maturitní zkoušce pro rok 2012, které přinesly novela maturitní vyhlášky a školského zákona. Dostatek času bylo věnováno zodpovídání dotazů. Na přelomu března a dubna 2012 budou pořádány další semináře pro školní maturitní komisaře, na kterých budou účastníci informováni o všech změnách v organizaci a logistice maturitní zkoušky.

V listopadu též proběhl seminář pro školy, ve kterých budou v tomto školním roce žáci maturovat poprvé. Zástupce těchto škol bylo nutné seznámit s celou organizací zkoušky, včetně informací k obsahu všech zkoušek a jejich hodnocení.

Na základě požadavků od vyučujících jsoupro učitele českého jazyka a cizích jazyků, kteří se přímo účastní maturitní zkoušky v roli zkoušejícího ústní zkoušky (ale nejenom pro ně), připraveny od ledna 2012 semináře k prohloubení dovednosti vést ústní zkoušku. Účastníci si zde mohou vyzkoušet vedení zkoušky v praxi. Při nácviku je zohledněno i to, že zkoušející musí nejen zkoušet, ale zároveň také hodnotit.

Prezentace výsledků maturitní zkoušky 2011 za jednotlivé předměty, zhodnocení průběhu maturitní zkoušky a diskuze nad závěry vyplývajícími z výsledků budou obsahem seminářů „Ve světle výsledků MZ 2011“. Cílem bude také probrat zprávy pro školy s výsledky MZ 2011, ukázat si, co se za čísly skrývá, co všechno můžeme z dat vyčíst, co vše nám ukáží, ale také, co nám o našich žácích neřeknou.

Ke stažení:

Přihlášení je možné na webových stránkách stránce Národního institutu dalšího vzdělávání: http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/koss.php?operace=koss.

období konání cílová skupina
16. 1. - 15. 4. 2012
KOSS ČJL
 certifikovaní hodnotitelé
 16. 1. - 15. 4. 2012
KOSS cizí jazyky
 certifikovaní hodnotitelé
 1. 2. - 15. 4. 2012 
Ve světle výsledků MZ - ČJL
 vyučující z celé ČR
 9. 2. - 16. 2. 2012
Ve světle výsledků MZ - matematika
 vyučující z Prahy a Brna

 

 

 

 

 

 

 


  

 
Konzultační semináře budou probíhat i na podzim 2012.