NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Konzultační semináře - podzim 2012

pro podzim 2012

Konzultační semináře a školení (KOSS) se v minulosti ukázaly velmi účinným informačním i komunikačním nástrojem, a proto Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) ve školním roce 2012/2013 rozšiřuje nabídku seminářů určených ředitelům, pedagogickým pracovníkům škol, odborům školství krajských úřadů, případně dalším odborným pracovníkům.

Kromě seminářů, které jsme organizovali již v minulém školním roce (viz článek Konzultační semináře pro jaro 2012), připravujeme také semináře nové, které se budou vztahovat k problematice hodnocení písemné práce. Reagujeme tak na četná přání vyučujících, kteří projevili o tyto semináře zájem.

Již od druhé poloviny října tohoto roku začínají semináře pod názvem Konzultační semináře pro zkoušející (hodnotitele) ústní zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL) a Konzultační semináře pro zkoušející (hodnotitele) ústní zkoušky z cizího jazyka (CJ), tj. angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny. Semináře jsou určené učitelům českého jazyka a cizích jazyků (zejména certifikovaným hodnotitelům ústní zkoušky CJ a ČJL), kteří se účastní maturitní zkoušky v roli zkoušejících ústní zkoušky, a jsou zaměřeny především na prohloubení dovednosti vést ústní zkoušku. Účastníci si zde mohou vyzkoušet vedení zkoušky v praxi. Při nácviku je zohledněno i to, že zkoušející musí nejen zkoušet, ale zároveň také hodnotit. Tyto semináře jsou určeny zejména těm vyučujícím, kteří konzultační semináře neabsolvovali v minulém školním roce. Na semináři budou využity DVD nosiče pod názvem Nahrávky ústní zkoušky MZ – cizí jazyky, Nahrávky ústní zkoušky MZ – český jazyk a literatura, které byly v minulém školním roce zaslány školám jako podpůrný metodický materiál*.

Semináře pod názvem Čeština ve světle výsledků maturitní zkoušky 2012 a Matematika ve světle výsledků maturitní zkoušky 2012 jsou zaměřeny na objasnění základních principů konstrukce maturitních didaktických testů a mají rovněž pomoci vyučujícím při hledání cest k efektivnější přípravě žáků na maturitní zkoušku. Časová dotace seminářů vytváří dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků zkušenými lektory. Obsahem seminářů Čeština ve světle výsledků MZ 2012 a Matematika ve světle výsledků maturitní zkoušky 2012 bude také prezentace výsledků maturitní zkoušky 2012 za jednotlivé předměty, zhodnocení průběhu maturitní zkoušky a diskuse nad závěry vyplývajícími z jejích výsledků. Obsahem seminářů je také využití informací ze zprávy pro školy s výsledky MZ 2012 s cílem osvětlit, co se za čísly skrývá, co všechno můžeme z dat vyčíst, ale také to, co nám o našich žácích neřeknou.

Nově byly do nabídky seminářů KOSS zařazeny semináře týkající se písemné práce z českého jazyka a literatury a konzultační semináře k písemné práci z cizího jazyka, které slouží nejen k ohlédnutí se za maturitní zkouškou 2012, ale zejména k zodpovězení otázek vztahujících se k hodnocení písemné práce. Cílem konzultačních seminářů k písemné práci z českého jazyka a literatury je také seznámit certifikované hodnotitele písemných prací se změnami, které nastaly v metodice hodnocení písemných prací, a vytvořit jim oporu pro hodnocení na školách, pomoci při hledání cest k efektivnější přípravě žáků na maturitní zkoušku a v neposlední řadě i procvičování hodnocení a rozbor ukázkových písemných prací.

Kromě uvedených seminářů připravujeme také konzultační semináře pro management středních škol určený ředitelům a zástupcům ředitelů škol (listopad-prosinec 2012), konzultační semináře pro školní maturitní komisaře a předsedy zkušebních maturitních komisí (leden-únor 2013), semináře pro pracovníky odborů školství krajských úřadů i pro školní inspektory České školní inspekce. Tyto semináře budou zaměřeny zejména na změny v maturitní zkoušce v roce 2013, které jsou důsledkem legislativních změn v maturitní vyhlášce i školském zákoně.

Organizaci konzultačních seminářů bude zajišťovat stejně jako v předešlém školním roce Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Ke stažení:

Nabídka seminářů je zveřejněna na adrese www.novamaturita.cz/koss.

* V případě potřeby je možno si tyto nahrávky stáhnout zde:

Jak postupovat při stahování:

  1. Stáhněte soubor Nahravky.rar na Váš počítač pomocí výše uvedeného odkazu.
  2. Pokud nemáte archivátor RAR nainstalujte si archivátor 7zip který je ke stažení zdarma.
  3. Otevřete soubor Nahravky.rar a extrahujte (přetáhněte) složku Nahravky na Váš pevný disk (např. C:).
  4. Následně spusťte soubor C:NahravkyNahravky.exe.
  5.  

Přihlášení je možné na webových stránkách Národního institutu dalšího vzdělávání: http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/koss.php?operace=koss.

období konání cílová skupina

22. 10. – 31. 12. 2012
KOSS pro zkoušející ústní zkoušky MZ – ČJL

 pouze certifikovaní hodnotitelé ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce

 20. 10. – 31. 12. 2012
KOSS pro zkoušející ústní zkoušky MZ – cizí jazyky

 pouze certifikovaní hodnotitelé ústní zkoušky z cizích jazyků, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce

 1. 11. – 28. 2. 2013
Čeština ve světle výsledků maturitní zkoušky 2012

 všichni vyučující českého jazyka a literatury

 15. 10. – 31. 12. 2012
Matematika ve světle výsledků maturitní zkoušky 2012

 všichni vyučující matematiky

15. 11. – 31. 12. 2012
KOSS k písemné práci z českého jazyka a literatury

pouze certifikovaní hodnotitelé písemné práce z českého jazyka a literatury

1. 11. – 31. 12. 2012
KOSS k písemné práci z cizího jazyka

všichni vyučující cizích jazyků