NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky (dále MZ). Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku.

Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu. Samotná zkouška trvá 120 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Informace z katalogu požadavků platné pro školní rok 2018/2019

Katalog požadavků k maturitní zkoušce z matematiky uvádí 5 základních kategorií kompetencí, které jsou pro úspěch u zkoušky zásadní, a které by měly být zohledňovány i během výuky na střední škole napříč všemi učebními obory.

  • Osvojení matematických pojmů a dovedností;
  • Matematické modelování;
  • Vymezení a řešení problému;
  • Komunikace;
  • Užití pomůcek;

Platný katalog požadavků dále uvádí jednotlivé tematické okruhy, základní specifikace zkoušky a příklady testových úloh pro zkoušku z matematiky.


Více informací ke zkoušce z matematiky naleznete také pod jednotlivými odkazy: