NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Matematika 2011 a 2012

Ilustrační kresba - kružítko, trojúhelník a číslice

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky (dále MZ). Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku. Zkouška z matematiky je připravována a žákům nabízena ve dvou úrovních obtížnosti, a to v základní a vyšší. Volba úrovně obtížnosti je svobodným rozhodnutím žáka.

V tzv. náběhové fázi (v roce 2011) může žák maturovat z matematiky v rámci druhé povinné zkoušky s možností volby (rovnocennou alternativou je cizí jazyk). Ve finální podobě MZ (od roku 2012 včetně) je matematika jednou z možností pro třetí povinnou zkoušku. Žák si může místo matematiky zvolit informatiku nebo občanský a společenskovědní základ. Ředitel školy má však právo částečně nebo zcela omezit volitelnost předmětů ve třetí povinné zkoušce. Znamená to, že může volitelnost omezit na dva předměty nebo ji zrušit a určit pro všechny maturanty jen jeden předmět. Toto své rozhodnutí však musí dle zákona zveřejnit nejpozději 3 měsíce před datem, kdy podávají přihlášky ke studiu na střední škole uchazeči, kterých se toto rozhodnutí bude u jejich maturitní zkoušky týkat.

V náběhové fázi může žák konat ze zkušebního předmětu matematika současně povinnou i nepovinnou zkoušku, ne však dvakrát ve stejné úrovni obtížnosti. Tato možnost je pro žáky výhodná. Mohou např. absolvovat povinnou zkoušku v základní úrovni obtížnosti a nepovinnou (jejíž výsledek neovlivní celkovou úspěšnost u MZ) ve vyšší úrovni obtížnosti.

Od roku 2012 tato možnost již uzákoněna není, v nepovinné části si student tedy může zvolit zkoušku z matematiky jen v případě, že ji neabsolvoval v povinné části.